Pressmeddelande -

KVARTALSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2008

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=49084

HEBI HEALTH CARE: KVARTALSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2008

(NGM:HEBI)

Kvartalet i sammandrag
- Nettoomsättningen uppgick till 15,1 MSEK (17,5).
- Resultatet efter skatt uppgick till -31,8 MSEK (-29,9).
- Resultatet per aktie uppgick till -0,02 (-0,01).
- Förvärvet av fabrik i Jordanien har slutförts i maj
- Styrelsen har den 22 maj accepterat att inleda förhandlingar om försäljning av Hebi Raw


(För fullständig rapport se bifogad fil)

Hebi Health Cares affärsidé är att i egen regi eller tillsammans med partners tillverka och marknadsföra produkter inom finkemi och aktiva substanser för läkemedelsindustrin, läkemedel, naturläkemedel, kosttillskott och vitaminer samt hygienartiklar av engångskaraktär

 

 

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kontakter

Charlotta Malm

Presskontakt Ordförande Styrelsen 0707753133