Pressmeddelande -

Utskick från First Swiss

Det har kommit till vår kännedom att aktieägare i Hebi Health Care AB (publ.) har erhållit ett utskick från bolaget First Swiss Financial Management AG. Vi vill meddela att vi ej har sanktionerat detta utskick och att vi inte har något samröre med bolaget i fråga. En kopia på utskicket har för kännedom vidarebefordrats till Finansinspektionen. Vi har i dagsläget inte tillgång till någon information om bolaget. All kontakt och verksamhet med detta bolag sker på egen risk och utan vårt ansvar.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Charlotta Malm

Presskontakt Ordförande Styrelsen 0707753133