Pressmeddelande -

OECD bjuder in Hej främling! som talare

Organisationen OECD har bjudit in Hej främling! som enda nordiska talare till torsdagens forum om migration och integration. 
– Det visar tydligt att de 35 medlemsländerna världen över ser och förstår att vi gör något som faktiskt är världsunikt, säger verksamhetschefen Emma Odsell Jangö.

​OECD:s High Level Policy Forum samlar regeringsrepresentanter från de 35 medlemsländerna för att utbyta erfarenheter som kan forma framtidens politik. Under torsdagens forum ska goda erfarenheter av flyktingmottagande lyftas fram. Orsaken är en snabbt föränderlig värld i kombination med ökade flyktingströmmar som ett resultat av klimatförändringar och konflikter.

– Vi får 90 sekunder på oss att berätta om vår verksamhet. Det är ganska kort om tid, men vi ska använda den klokt. Vi kommer att fokusera på hur många vi engagerar och vilka resultat vi ser. Vi har många goda exempel som visar att varje krona som läggs på våra idéella krafter leder till innanförskap som i sin tur ger enorma möjligheter, säger Emma Odsell Jangö.

Övriga svenska representanter på plats är migrationsminister Morgan Johansson, den nytillträdde EU-kommissionären Ylva Johansson samt arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Att få tillfälle att tala inför beslutsfattare från hela världen ser Emma Odsell Jangö som en stor möjlighet.

– Det är 11 projekt från bland annat Colombia, Kanada, Italien, Nya Zeeland, Polen och Tyskland som ska pitcha. Vi är sist ut och kan göra stort intryck. Särskilt som vi är det enda nordiska projektet. Jorden skulle bli en betydligt skönare plats om Hej främling! får gå på export.

Hej främling!s verksamhet blev tidigt uppmärksammad i Europa under den stora flyktingströmmen 2014-2015. Att förebygga psykisk ohälsa hos flyktingar och asylsökande genom fysiska och kulturella aktiviteter på initiativ från volontärer var något helt nytt. Många privatpersoner och journalister från olika europeiska länder sökte kontakt med organisationen. 

Tanken var också att göra vägen in till bostad, jobb och svenska samhället i stort kortare. Tidig kontakt som bygger vänskapsband mellan infödda svenskar och nyanlända har också visat sig vara ett effektivt sätt att gynna integrationen och motverka polarisering. Idag finns Hej främling! i Norrbotten, Jämtland, Dalarna, Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

För mer information:
Emma Odsell Jangö, verksamhetschef
​Mobil: 073-094 00 28
​​E-post: emma.jango@hejframling.se

Martin Machnow, pressansvarig
​Mobil: 0761-355 488

Ämnen

  • Flykting-, migrationsfrågor

Kategorier

  • migration
  • hej främling!
  • social hållbarhet
  • integration
  • oecd

Den idéella föreningen Hej främling! verkar sedan hösten 2013 för att öka välbefinnandet hos alla som upplever ett utanförskap genom att stimulera frivilliga initiativ till fysiska eller kulturella aktiviteter. Målet är att deltagarna ska bli livskraftiga och hitta sin plats i lokalsamhället. Föreningen finansieras till större delen av stiftelser/fonder, sponsring och donationer. Hej främling! har ett 15-tal anställda och verkar från nordligaste norr till sydligaste söder. Merparten av det arbete som utförs är idéellt. 

Kontakter

Martin Machnow

Presskontakt Pressansvarig 0761355488