Sommarpraktikanter guidar och skapar offentlig konst

Pressmeddelanden   •   Jul 13, 2020 13:49 CEST

Kulturförvaltningen i Helsingborgs stad håller 70 ungdomar sysselsatta med praktik under sommaren genom projekten LandArt och Kul i Slottshagen.

Vård- och omsorgsförvaltning lex Sarah-anmäler två olika händelser

Pressmeddelanden   •   Jul 10, 2020 08:00 CEST

En händelse handlar om sekretessbelagd information som har skickats fel och den andra händelsen gäller ordinerade vak som inte har utförts korrekt. Vård- och omsorgsförvaltningen ser allvarligt på det inträffade och har valt att anmäla händelserna enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Den första anmälan handlar om att en kund fick hemskickat en annan kunds utredning tillsammans med sitt eget beslut. Den andra kundens utredning innehöll sekretessbelagda uppgifter.

Den andra anmälan handlar om tre hyresgäster på ett vårdboende som under en natt endast har fått sporadisk tillsyn och omvårdnad trots att vak var ordinerat. Händelsen utreds också i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen av förvaltningens medicinskt ansvariga sjuksköterska.

Båda händelserna bedöms som ett allvarligt missförhållande och anmäls enligt lex Sarah till IVO.

– Vi ser mycket allvarligt på det inträffade och beklagar att det har kunnat ske. Vi ska nu utreda händelserna och därefter vidta de åtgärder vi behöver för att förhindra att något liknande sker igen säger Ingrid Nyman, avdelningschef för kvalitet och utveckling.

Vård- och omsorgsförvaltningen utreder för närvarande det inträffade och så snart utredningarna är färdigställda kommer de att skickas till IVO.


För mer information

Ingrid Nyman, avdelningschef för kvalitet och utveckling, vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 042-10 74 79
E-post: ingrid.nyman@helsingborg.se

Sofia Sandberg, kommunikatör, vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 0708-32 90 69
E-post: sofia.sandberg@helsingborg.seLex Sarah

Lex Sarah är ett verktyg i vård- och omsorgsförvaltningens kvalitetsarbete. Genom att synliggöra och gå till botten med uppkomna brister kan dessa lättare åtgärdas så att inget liknande händer i framtiden.

Lex Sarah är det vardagliga namnet på bestämmelser som finns i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som innebär att medarbetare inom omsorgen har en skyldighet att rapportera missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom alla verksamheter som arbetar utifrån socialtjänstlagen (till exempel äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning). Efter internutredning beslutas om en anmälan enligt lex Sarah ska göras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

IVO:s ansvar

IVO ska ta del av huvudmannens utredning och slutsatser beträffande händelseförlopp, möjliga orsaker och åtgärdsbehov. Om huvudmannens slutsatser framstår som rimliga och det inte finns några särskilda omständigheter avslutar IVO ärendet. Om lex Sarah-utredningen inte uppfyller lagens krav eller om det framkommer andra allvarliga brister öppnar IVO ett initiativärende.

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

En händelse handlar om sekretessbelagd information som har skickats fel och den andra händelsen gäller ordinerade vak som inte har utförts korrekt. Vård- och omsorgsförvaltningen ser allvarligt på det inträffade och har valt att anmäla händelserna enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Läs vidare »

Tillfälligt dålig badvattenkvalitet vid Vikingstrand och Hittarp

Pressmeddelanden   •   Jul 09, 2020 12:52 CEST

De senaste badvattenproverna som togs 6 juli visar att badvattnet är tillfälligt otjänligt vid Vikingstrand och Hittarp. Anledningen är för höga bakteriehalter (e-coli vid Vikingstrand och enterococker vid Hittarp). Vi sätter därför upp skyltar och avråder från att bada på badplatserna tills nya prover visar att vattnet är tillräckligt bra för att bada i igen.

Badvattenproverna togs måndag 6 juli och provsvaret kom idag, 9 juli. Vi tar nu ett omprov på badplatsernaoch får nya provresultat om några dagar.

- Det är alltid svårt att säga vad ett enskilt dåligt provresultat beror på, men många har nog no-terat att vattnet varit grumligt på flera ställen den senaste tiden. Det beror på att regn, vind och blåst gjort att sand från botten virvlar upp och då ökar risken för att bakterier hamnar i badvattnet, säger Elisabet Lindberg, strandansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen.

Håll gärna koll på aktuell status på badvattenkvaliteten i prognoskartan som uppdateras två gånger per dygn. Du hittar den på helsingborg.se/badplatser.

För mer information kontakta:
Elisabet Lindberg, strandansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen
Tel: 042-10 25 39, e-post: elisabet.lindberg@helsingborg.se

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

De senaste badvattenproverna som togs 6 juli visar att badvattnet är tillfälligt otjänligt vid Vikingstrand och Hittarp. Anledningen är för höga bakteriehalter (e-coli vid Vikingstrand och enterococker vid Hittarp). Vi sätter därför upp skyltar och avråder från att bada på badplatserna tills nya prover visar att vattnet är tillräckligt bra för att bada i igen.

Läs vidare »

Linnea Henriksson blir programledare för Hx-festivalens studiosändningar där hon gästas av bland andra Nassim Al Fakir och gänget bakom Hx-Grytan, sommarens digitala Kulijuli-special!

Pressmeddelanden   •   Jul 09, 2020 11:00 CEST

Under Hx-festivalen blir Studion ett nav som det tempofyllda programutbudet kretsar kring klockan 15.30-23.00. Linnea Henriksson ikläder sig programledarrollen, men hon bidrar även till festivalens vassa musikutbud. Nassim Al Fakir underhåller de lite yngre festivalbesökarna med sin poppiga och dansanta musik och passar också på att låta sig utmanas med någon spännande Hx-aktivitet.

Badplatsjakt ska sprida ut oss på stränderna i sommar

Pressmeddelanden   •   Jul 09, 2020 08:39 CEST

​Stadsbyggnadsförvaltningen lanserar appen Badplatsjakten – ett roligt sätt att upptäcka Helsingborgs många stränder, och som förhoppningsvis också bidrar till att invånare och besökare sprider ut sig på stadens badplatser.

Projekt Drottninggatan och Järnvägsgatan utsett till Årets stadsbyggnadsprojekt

Pressmeddelanden   •   Jul 06, 2020 08:04 CEST

Helsingborgs stads projekt Drottninggatan och Järnvägsgatan har utsetts till årets stadsbyggnadsprojekt av föreningen Sveriges Stadsbyggare.

Det bubblar av nya insatser på Älskade Söder

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2020 11:52 CEST

Det bubblar av nya insatser på Älskade Söder.

Coronapandemin kräver gemensamt ansvar – håll ut och håll avstånd hela sommaren

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2020 17:27 CEST

Från 1 juli gäller en ny, tillfällig lag som innebär att Helsingborgs stad vid behov kan agera snabbare för att förhindra smittspridning på serveringsställen. Restauranger, caféer och barer har ansvar för vidta åtgärder för att undvika trängsel och se till att gäster kan hålla minst en meters avstånd till andra sällskap. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg individens eget ansvar.

Hx spänner de musikaliska musklerna – Miriam Bryant och Anis Don Demina klara för sommarens digitala stadsfestival!

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2020 11:00 CEST

Uppladdningen inför Sveriges första digitala stadsfestival fortsätter. Nu är det klart att Hx-festivalen gästas av Miriam Bryant och Youtube-fenomenet Anis Don Demina.

Helsingborg blir värdstad för ett av världens största scenkonstarrangemang inom scenkonst för barn och unga - ASSITEJ Artistic Gathering 2022

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2020 06:00 CEST

ASSITEJ Artistic Gathering (AAG) är ett av världens största återkommande arrangemang för professionella scenkonstutövare inom området scenkonst för barn och unga. Tematiken för mötet 2022 baseras på FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Nu får Helsingborg och Bibu chansen att omfamna de globala målen under parollen ”Leave no one behind” och undersöka hur scenkonstbranschen kan vara delaktig

Kontaktpersoner 18 kontaktpersoner

Om Helsingborgs stad

Välkommen till Helsingborg

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.