Gå direkt till innehåll
​Gammalt möter nytt när perrongtaken kommer tillbaka

Pressmeddelande -

​Gammalt möter nytt när perrongtaken kommer tillbaka

När perrongtaken vid Ångfärjestationen kom på plats år 1930 blev de genast en viktig del av stationsmiljön. Här kunde resenärer vänta på tåg i ur och skur. Nu bygger vi upp taken på nytt efter en tids frånvaro vid det som idag är den nya kongressanläggningen SeaU.

Att perrongtaken var en uppskattad och viktig del av Ångfärjetomten framgick tidigt i processen när platsen skulle byggas om. Det blev tydlig både i dialoger med helsingborgare och i samband med den arkitekttävling som hölls när platsen skulle göras om. Samspelet mellan den gamla stationsbyggnaden och perrongtaken ger en tydlig historisk koppling och tillsammans med kongressanläggningen blir det en bra mix mellan det gamla och det nya.

När den gamla ångfärjestationen (The Tivoli) flyttades år 2016 monterade vi ner och bevarade den gamla perrongen. Nu har arbetet med det nya kvarteret Kvick och SeaU kommit så pass långt att det är dags att bygga upp den gamla perrongen igen. Den nygamla perrongen blir dels en påminnelse om platsens historia men också en mötesplats och ett väderskydd. Skillnaden nu, jämfört med förr, är att vi inte längre väntar på tåg utan kanske istället på att bli hämtad med buss eller bil. Eller varför inte bara på ett möte med en bekant? Det mesta av träkonstruktionen har vi kunnat bevara och reparera men vi har till exempel monterat perrongtaket med nya beslag för att säkerställa hållbarheten.

    – Det är roligt att vi bygger stadsrum där både nya och gamla inslag samspelar. Ett överraskande inslag blir att de som vistas under perrongtaken ibland kommer att höra gamla tåg som inte längre finns, anlända till stationen. Det blir en ljudupplevelse som skapas med hjälp av högtalare och förinspelade ljud. Vi hoppas att det ytterligare kommer att stärka platsens identitet och samtidigt locka till leenden hos besökarna, säger Martin Hadmyr på stadsbyggnadsförvaltningen.

För mer information kontakta:

Martin Hadmyr, stadsträdgårdsmästare, stadsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 042 10 58 95, e-post: martin.hadmyr@helsingborg.se

Kristoffer Axelsson, projektingenjör, stadsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 042 10 79 27, e-post: kristoffer.axelsson@helsingborg.se

Ämnen

Regions


Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

Presskontakt

Cecilia Eklund

Cecilia Eklund

Presskontakt Presschef 0734-221995