Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ännu ett rekordår för rutbranschen – nästan 1 miljon rut-användare 2018

2018 blev ännu ett rekordår för rutbranschen. Antalet användare hamnade strax över 965 000 vilket är mer än 70 000 fler än 2017. Totalt landade marknadens omsättning på 10,1 miljarder 2018 jämfört med 9,3 miljarder året innan. Det är en ökning med drygt 9 procent. Det visar ny statistik från Skatteverket som serviceföretaget Hemfrid har analyserat.

Tidigare har det främst varit storstadsbor som köpt hushållsnära tjänster. Men tillväxten finns numera i hela landet och det har det blivit allt vanligare att ta hjälp med tjänster i hemmet oavsett var man bor. De vanligaste rutanvändarna är barnfamiljer och äldre som tar hjälp för att få vardagen att gå ihop, säger Maria Andersson vd Hemfrid.

Antalet användare ökade i samtliga län. Störst ökning hade Jämtlands län med ca 20 procent. Även i Västernorrlands och Västerbottens län ökade antalet med 19 procent respektive 18 procent jämfört med 2017. I över 270 av landets 290 kommuner har det skett en ökning. Kommuner med störst procentuell tillväxt i antalet användare var Överkalix med 147 procent och Sorsele med 90 procent. 

I takt med det ökade användandet har även antalet utförare ökat, från 20 384 företag 2017 till 21 092 företag 2018. Totalt sett sysselsätter branschen över 30 000 personer enligt beräkningar som Almega gjort.

I den nya budgeten som röstades igenom i december ligger ett tredubblat rutavdrag, från 25 tkr till 75 tkr samt en eventuell breddning av antalet tjänster. Går beslutet igenom förväntas en ännu starkare tillväxt kommande år och därmed fler nya viktiga jobb och företag.

– Det är väldigt positivt för hela branschen. Rut är en effektiv integrationsmotor och en hållbar arbetsmarknadsstrategi. Framtidens ekonomi ligger till stor del i tjänstesektorn, det är dessutom mer hållbart att vi konsumerar tjänster istället för prylar, säger Maria Andersson. 

Mer fakta nedan:

- Tabell: Så utvecklades rutavdraget i landets län

- Om statistiken

För mer information, kontakta:

Maria Andersson, vd Hemfrid, 070-425 15 22, maria.andersson@hemfrid.se

Frida Koff, kommunikations- och hållbarhetschef Hemfrid, 070-445 37 00, frida.koff@hemfrid.se

Så utvecklades rutavdraget i landets län

Län Antal användare 2017 Belopp 2017 Antal användare 2018 Belopp 2018 Tillväxt omsättning 2018 Tillväxt användare 2018
Blekinge län 12 477 46 482 976 13 903 52 424 113 12,8% 11,4%
Dalarnas län 20 477 77 684 980 22 182 86 096 669 10,8% 8,3%
Gotlands län 4 363 17 559 310 4 651 19 381 969 10,4% 6,6%
Gävleborgs län 21 098 78 508 368 22 826 84 658 574 7,8% 8,2%
Hallands län 33 391 165 946 842 36 767 182 255 329 9,8% 10,1%
Jämtlands län 6 978 27 597 962 8 382 32 974 793 19,5% 20,1%
Jönköpings län 26 575 104 469 981 28 777 113 682 448 8,8% 8,3%
Kalmar län 18 348 68 414 261 19 312 73 940 065 8,1% 5,3%
Kronobergs län 14 903 55 672 635 16 620 61 639 275 10,7% 11,5%
Norrbottens län 14 970 54 718 268 17 129 59 138 914 8,1% 14,4%
Skåne län 140 215 697 480 180 151 412 768 231 392 10,1% 8,0%
Stockholms län 256 341 1 782 932 044 271 364 1 914 586 300 7,4% 5,9%
Södermanlands län 24 010 105 668 285 25 886 115 621 856 9,4% 7,8%
Uppsala län 30 406 153 223 161 32 925 166 945 115 9,0% 8,3%
Värmlands län 21 868 84 677 991 24 226 92 692 122 9,5% 10,8%
Västerbottens län 14 251 53 401 390 16 802 59 123 809 10,7% 17,9%
Västernorrlands län 15 443 56 391 822 18 388 65 693 581 16,5% 19,1%
Västmanlands län 22 773 100 056 172 24 303 111 486 775 11,4% 6,7%
Västra Götalands län 133 527 647 485 417 143 625 699 339 563 8,0% 7,6%
Örebro län 21 911 88 790 033 24 386 96 752 221 9,0% 11,3%
Östergötlands län 39 118 180 557 238 40 457 196 235 466 8,7% 3,4%


Om statistiken

Statistiken bygger på Skatteverkets preliminära månadsstatistik avseende rot- och rutbetalningar. Statistikuttaget är gjort 2019-01-07.

Ämnen

Regioner


Fakta om Hemfrid:

Hemfrid är Sveriges första och största leverantör av hushållsnära tjänster och vill vara branschens bästa arbetsgivare. Hemfrids över 2 000 medarbetare från hela världen underlättar vardagen för familjer i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås och Helsingborg. Vi vill att fler tar hjälp för att få ihop sitt livspussel.


Presskontakt

Frida Koff

Frida Koff

Presskontakt Kommunikations - och hållbarhetschef 08-555 915 48

Välkommen till Hemfrid

Vi är Sveriges största leverantör av tjänster i hemmet. Vi erbjuder städning, flytt, återvinning, trädgård och mycket annat som gör livet hemma lite enklare. Hemfrid startades 1996 av Monica Lindstedt. Idag är vi fler än 2 000 medarbetare från hela världen som underlättar vardagen för familjer i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås, Helsingborg och Linköping/Norrköping.

Hemfrid
Rosenlundsgatan 13
Box 38154, 100 64 Stockholm