Gå direkt till innehåll
Samarbete mellan Metria och Hemma kombinerar fastighets- och affärsinformation med hushållsenergiprestanda

Pressmeddelande -

Samarbete mellan Metria och Hemma kombinerar fastighets- och affärsinformation med hushållsenergiprestanda

Tack vare ett nytt samarbete med Hemma kan nu Metria erbjuda finansbranschen kombinerad fastighets- och affärsinformation med hushållsenergiprestanda. Det är data där finansmarknaden tidigare haft ett informationsglapp. Kombinationen av information från både Metria och Hemma möjliggör bättre beslutsunderlag för finansbranschens hållbarhetsrelaterade investeringar och lånebeslut.

Genom att kombinera Metrias omfattande fastighets- och affärsinformation med Hemmas specialiserade modeller och kunskap om hushållsenergiprestanda kommer våra kunder inom finansbranschen få en unik möjlighet att bedöma, analysera och på sikt förbättra energieffektiviteten inom ett fastighetsbestånd.

- Vi kan nu leverera specifik data om energiprestanda tillsammans med detaljerad fastighets- och geografisk information som ger en helhetsbild av en portföljs hållbarhetsprofil och hur den utvecklas över tid, säger Martin Hising, chef för Produkt- och Affärsutveckling på Metria.

- Genom att kombinera vår expertis och våra leveranser kan vi stödja banker och andra aktörer i deras strävan att göra mer hållbara investeringsbeslut och främja en grönare ekonomi. Med tillgång till ny information som inte tidigare funnits tillgänglig, kan vi nu på ett bättre sätt täcka större del av kundens behov.

- Hemma är stolta över att tillsammans med Metria kunna erbjuda en helhetslösning för att kunna analysera omställningsbehov och risker i en bolånestock. Kommande EU-direktiv kring energiprestanda gör att det blir viktigt att identifiera och inleda en proaktiv dialog med kunder vars fastigheter riskerar att hamna på fel sida om kommande minimikrav, säger Therese Ruth, VD Hemma.

Metria får nu en ännu starkare position att bistå marknaden med tjänster för hållbara finansieringar och erbjudanden. Samarbetet med Hemma skapar en större möjlighet att med kvalitativ information optimera sin bolåneportfölj eller fastighetsbestånd med hänsyn till energieffektivitet och hållbarhetsaspekter. Genom analyserad information och smarta modeller hjälper vi våra kunder att fatta informerade beslut som bidrar till att främja en mer hållbar och klimatsmart ekonomi och samhällsutveckling.


Ämnen


Om Hemma

Hemma är Sveriges ledande leverantör av energidata för privatbostäder. Hemma inhämtar, bearbetar och levererar kontinuerligt uppdaterad information om bostäders energiprestanda. Hemmas plattform möjliggör informationsutbyte och dialog om energieffektiviseringar mellan bostadsägare och tjänsteleverantörer som exempelvis banker, försäkringsbolag, energibolag samt hantverkare och leverantörer för energieffektiviseringar. Mer information om Hemma finns på www.hemma.se

Om Metria

Metria erbjuder digitala lösningar och tjänster inom GIS, geodata, fastighets- och affärsinformation. Vårt erbjudande omfattar hela kedjan från att identifiera kundens behov av geodata, fastighets- och affärsinformation till att samla in, analysera och visualisera data för att skapa insikter som leder till smartare, säkrare och grönare beslut. Metria är sedan våren 2022 en del av Sikri Group, en nordisk koncern med cirka 400 anställda i Norge och Sverige. Koncernens bolag skapar tillsammans värde för både offentlig sektor, företag och medborgare genom ett innovativt sätt att hantera, analysera och skapa värde av data. Målbilden är att förbättra den offentliga förvaltningen, hjälpa privata företag utveckla sin verksamhet och erbjuda bättre tjänster till medborgarna.  Med utgångspunkt från offentlig och kommersiell data samt med en djup kunskap om kundernas behov skapas värde genom innovativa tjänster och lösningar. Mer information om Sikri Group finns på www.sikrigroup.com

Kontakter

Therese Ruth

Therese Ruth

Presskontakt VD 0708863924

Den ledande plattformen för energidata på privatbostäder

Hemma är den ledande plattformen i Sverige för att inhämta, bearbeta och leverera energidata för privatbostäder. Vi förser banker, försäkringsbolag, energibolag och installatörer med lösningar som hjälper dem förstå förbättringspotentialen i deras byggnadsbestånd, sätta upp relevanta mål för att minska utsläppen och omsätta dessa mål till konkreta åtgärder.

Hemma i Sverige AB
Katarinavägen 15
10261 Stockholm
Sverige