Gå direkt till innehåll
Hemma och Öresundskraft lanserar pilot kring gröna bolån för hållbar omställning av bostäder

Pressmeddelande -

Hemma och Öresundskraft lanserar pilot kring gröna bolån för hållbar omställning av bostäder

Hemma och Öresundskraft lanserar ett samarbete där hushåll får möjlighet att låna till investeringar i hållbarhet genom ett grönt tilläggslån från Hemma med ränta från 1,09 procent. Piloten riktar sig initialt till hushåll som vill installera solceller. Samarbetet är första steget i ett större initiativ för att skapa bättre ekonomiska incitament för investeringar i grön omställning av bostäder.

Bostäder står för en stor del av Sveriges energianvändning. Det är därför nödvändigt att investera i förnybar energi och energieffektivisering av befintliga bostäder om Sverige ska nå klimatmålet om netto-noll klimatutsläpp senast 2045.

Genom ett grönt tilläggslån med konkurrenskraftig ränta vill Hemma hjälpa hushåll att bo mer klimatsmart, spara pengar och samtidigt öka värdet på sin fastighet.

Therese Ruth, grundare och VD, Hemma ”Vi är stolta och glada över att ha en så aktiv och ambitiös partner inom miljöområdet som Öresundskraft. Våra finansieringslösningar tillsammans med Öresundskrafts kunskap och tjänster inom hållbarhet kan verkligen göra skillnad."

Anders Östlund, VD, Öresundskraft ”Hemma är ett otroligt spännande bolag med en produkt som vi ser verkligen behövs. I dagsläget saknas ett grönt bolån som på ett effektivt sätt underlättar för hushåll att göra de investeringar som krävs för att nå klimatmålen.”

Erbjudandet finns tillgängligt för Öresundskrafts kunder från och med idag via Hemmas hemsida. På sikt avser Hemma erbjuda hushåll som investerar i ett hållbart boende att flytta hela sitt bolån till Hemma till en konkurrenskraftig ränta.

Om Hemma
Hemmas vision är att det ska löna sig att bo hållbart. Genom att erbjuda grön finansiering till en konkurrenskraftig ränta skapar vi ekonomiska incitament för hushåll att investera i hållbarhet. Hemma är ett bostadskreditinstitut med tillstånd att bedriva bostadsutlåning och står under Finansinspektionens tillsyn. www.hemma.se

Om Öresundskraft
Vi är 400 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 125 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla, bredband, stadshubb för Internet of Things samt energitjänster lever vi vår vision: ”För en bättre värld". www.oresundskraft.se

För mer information:
Therese Ruth, VD Hemma, 070-886 39 24, therese@hemma.se

Charlotte Holst, chef affärsområde Konsumentlösningar Öresundskraft, 070-000 39 53, charlotte.holst@oresundskraft.se

Göran Skoglund, pressansvarig Öresundskraft, 070-418 34 35, goran.skoglund@oresundskraft.se

Ämnen

Kategorier


Om Hemma
Hemmas vision är att det ska löna sig att bo hållbart. Genom att erbjuda grön finansiering till en attraktiv ränta skapar vi ekonomiska incitament för hushåll att investera i hållbarhet. Hemma är ett bostadskreditinstitut med tillstånd att bedriva bostadsutlåning och står under Finansinspektionens tillsyn.

Kontakter

Therese Ruth

Therese Ruth

Presskontakt VD 0708863924

Den ledande plattformen för energidata på privatbostäder

Hemma är den ledande plattformen i Sverige för att inhämta, bearbeta och leverera energidata för privatbostäder. Vi förser banker, försäkringsbolag, energibolag och installatörer med lösningar som hjälper dem förstå förbättringspotentialen i deras byggnadsbestånd, sätta upp relevanta mål för att minska utsläppen och omsätta dessa mål till konkreta åtgärder.

Hemma i Sverige AB
Katarinavägen 15
10261 Stockholm
Sverige