Pressmeddelande -

20 000 elever går inte till skolan - hur kan vi vända frånvaro till närvaro?

Statistiken är oklar, men någonstans runt 20 000 elever har en problematisk skolfrånvaro och är borta från skolan i långa perioder. Detta är något som ibland felaktigt kallas skolk. Anledningen till frånvaron är ofta att skolan inte lyckats göra skolan tillgänglig för elever med särskilda behov. Vi vet att många elever med problematisk skolfrånvaro har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, ADD och Autismspektradiagnoser, t ex Asperger syndrom.

9 januari lämnade regeringens särskilda utredare över sin rapport Saknad till utbildningsminister Gustav Fridolin. Rapporten är ett gediget arbete på över 500 sidor som beskriver vad som gör att elever stannar hemma och även förslag till lagändringar och uppdrag som ska förbättra situationen för dessa elever.

En av sakerna som lyfts fram i rapporten är samverkan. Problematisk frånvaro innebär ofta att eleven har sammansatta behov som behöver mötas av flera aktörer. För att åtgärda frånvaro krävs därför samverkan med vårdnadshavare, inom skolenheten med elevhälsan och med externa aktörer. Trots att samverkan ofta är avgörande i arbetet med problematisk frånvaro är brister i samverkan vanligt förekommande.

Nu bjuder en grupp föräldrar i Göteborg in till ett kostnadsfritt seminarium som de ordnar ideellt för att sprida kunskap till olika samverkansaktörer som skola, beslutsfattande politiker, socialtjänst och sjukvård. Intresset för seminariet är stort och för att möta det stora intresset har anordnarna fått byta till en större lokal än vad de först planerade.

Seminariet bjuder på föreläsningar, paneldebatt och möjlighet till diskussion genom en ”walk´n´talk”. Datumet är måndag 6 februari, tid 14-18 och plats Blå Stället i Angered.

Föreläsarna som deltar är:

Malin Gren Landell, regeringens särskilda utredare (deltar via länk)

Shadiye Heydari, riksdagsledamot (S) från Göteborg

Mikael Westerdahl - Pappa till hemmasittande barn, berättar utifrån ett föräldraperspektiv.

Terése Österholm - Leg. psykolog talar om lågaffektivt bemötande i arbetet med skolfrånvaron

Kenth Hedevåg - Föreläsare - pedagog och pedagoghandledare.

Oscar Hill Cedergran - Föreläsare. Magelungen Utveckling AB . - Att vända frånvaro till närvaro.

Karin Kindstedt – jurist, Skolinspektionen, Göteborg.

Paneldeltagare:

Patrick Gladh - Rektor Angereds gymnasium

Catharina Winge Westholm - Överläkare på BUP Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Tord Karlsson (s) - Biträdande kommunalråd. Personal, Intraservice, konsument- och medborgarservice

Anders Albihn - 1:e socialsekreterare i Västra Hisingens stadsdelsförvaltning i Göteborg

Gunnel Adler - Representant VGRegion ordf. folkhälsokommitten

Karin Kindstedt – jurist, Skolinspektionen, Göteborg.

Moderator är Annelie Karlsson, förälder, specialpedagog och föreläsare.

Föranmälan krävs. Maila hemmasittaregbg@gmail.com. Skriv ”PRESS 2017” i rubriken. Ange namn, email, telefonnummer och vilket media/organisation du representerar. Platserna är begränsade så du kommer att få en bekräftelse på om du fått en plats.

Presskontakt: Shadiye Heydari, 070-8182207, shadiye.heydari@riksdagen.se. Cecilia Fyrevik, 0736-222945, fyrevik.cecilia@gmail.com 

Ämnen

 • Skola

Kategorier

 • hemmasittare
 • skola
 • frånvaro
 • skolk
 • npf
 • funktionshinder
 • funktionsnedsättning
 • funktionsvariation
 • autism
 • adhd
 • add
 • särskilda behov
 • särbegåvning
 • göteborg
 • angered
 • elevhälsa
 • skolhälsovård
 • lss
 • habilitering
 • bup
 • psykiatri

Regioner

 • Göteborg

Hemmasittare Gbg är ett nätverk av föräldrar i familjer där ett eller fler barn har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och har eller har haft en problematisk skolfrånvaro. Allt arbete görs ideellt. Förhoppningen är att sprida kunskap för att göra situationen bättre för barnen och att förbättra samarbetet med alla de instanser dessa familjer möter i sin vardag.