Pressmeddelande -

Kronofogden kräver 40 000 kr i vite för hemundervisning

Svensk hemundervisande familj krävs av Kronofogden på 40 000 kr i vite
Under de senaste två åren har ett dussintal svenska familjer flytt Sverige undan hot om viten, socialanmälningar, socialutredningar och potentiella tvångsomhändertaganden. Viteshoten har dock hittills aldrig verkställts utan mest använts som ett sätt att tvinga familjen till underkastelse eller i exil. Det flesta av dessa familjer har då valt exil. Då har den forna hemkommunen lagt ner hotelserna, en slags mänsklighet trots allt, i tillämpningen av en i grunden människorrättsfientlig lag. Kanske känner dessa kommunpolitiker att den besvärliga uppbrottsprocess som en påtvingad exil innebär både är straff nog, och även tillräcklig som markering och statuerande exempel. Från kommunalt perspektiv är ju problemet löst genom att familjen lämnar kommunen. En genomförd nolltolerans mot hemundervisning kan då rapporteras till högre myndigheter.

Nu har dock en svensk kommun brutit detta förfaringssätt. Förutom att ha tvingat den hemundervisande familjen i exil till ett nordiskt grannland, med alla de kostnader och personliga utmaningar som detta inneburit, så har man även aktivt jobbat på att få vitet till Kronofogdemyndigheten för indrivning. I dagarna måste familjen med kort varsel betala 40 000 kr till Kronofogdemyndigheten, annars väntar utmätning, och då hjälper det inte att bo i ett nordiskt grannland. Kronofogdens arm är längre än så.

Moderaterna bär ett tungt politiskt ansvar
Kommunen som ansvarar för denna indrivning har borgerlig majoritet. Den moderata ordföranden i barn och ungdomsnämnden svarar helt kallt på frågan varför han vill driva in vitet av en familj som för snart två år sedan redan lämnat Sverige. Han säger: ”Vi följer bara lagen.” På frågan varför man ska driva in det från en familj som sedan snart två år lämnat Sverige så menar han att det ska statuera ett exempel. ROHUS kan försäkra att ett sådant statuerande är helt onödigt. De umbäranden som en tvångsutvisning innebär är alldeles tillräckliga. Den enda effekten är att hemundervisare flyttar på tidigare stadium, en slags skolpolitisk rensning av Sverige, enligt ROHUS sätt att se på saken. Utifrån de sammantagna intrycken av denna kommun som kommit till ROHUS kännedom så framstår denna indrivning som ren pennalism.

ROHUS betalar hela vitet ur sin vitesfond
Hemundervisning har ett starkt stöd bland många svenskar och ROHUS har under åren kunnat bygga upp en rejäl fond med enda syfte att betala viten för ROHUS medlemmar som drabbas av Kronofogdens indrivning av viten. Det innebär att ROHUS i god tid har betalat hela vitet och därmed hållit familjen ekonomiskt skadefri i detta avseende. ROHUS är mycket tacksamma till de som givit bidrag till vitesfonden. Dess blotta existens har betytt oerhört mycket för många svenska hemundervisande föräldrar under senare år och höjt stridsmoralen väsentligt. 

Stöd ROHUS vitesfond
En utbetalning på 40 000 kr innebär dock att ROHUS behöver förstärka sin vitesfond. Den som vill hjälpa till med detta kan göra en inbetalning på ROHUS Plusgiro 480310-2 och märka betalningen med ”Vitesfonden”. Vitesfonden är öronmärkt för viten för hemundervisande föräldrar i Sverige. Även små belopp är viktiga. Det räcker med att 400 personer betalar 100 kr var för att täcka hela det aktuella vitesbeloppet på 40 000 kr.

Fakta om hemundervisning
Hemundervisning är världens snabbast växande utbildningsform för skolåldern. I rak motsättning till allmänna uppfattningar fungerar hemundervisning utmärkt både akademiskt och socialt, och även med föräldrar utan särskild pedagogisk utbildning. Detta har ställt många teorier om inlärning på huvudet, och först på senare år har psykologin kunnat förklara fenomenet vilket idag ger en delvis ny bild av vilka faktorer som är centrala för inlärning.

Hemundervisning är vanligast i USA där ca 3% av alla skolbarn hemundervisas, men hemundervisning är lagligt i stort hela den demokratiska världen inklusive alla våra nordiska grannländer, samt även Ryssland och vissa delar av Kina(!). Undantagen från denna regel är Tyskland, med sin skollag från 1938 och numera även Sverige med sin nya skollag och allt restriktivare lagtolkningar. Under de sista två åren har ett dussintal svenska familjer med sammanlagt drygt 25 barn lämnat Sverige i en slags exil för att kunna fortsätta hemundervisa sina barn. De har i huvudsak flyttat till Åland och Danmark, men även till Frankrike och Kanada.

Global Home Education Conference 2012 i Berlin
Nästa vecka den 1-4 november hålls världens första globala konferens om hemundervisning i Berlin, Global Home Education Conference 2012, under svenskt ledarskap, se mer på hemsidan www.ghec2012.org

Ämnen

 • Undervisning, lärande

Kategorier

 • hemskola
 • hemskolning
 • hemundervisning
 • human rights
 • mänskliga rättigheter
 • nya skollagen
 • rohus
 • sweden
 • vite
 • skolflyktingar
 • politisk exil

ROHUS - Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige - är en religiöst och partipolitisk obunden organisation för att stödja rätten att hemundervisa i Sverige, www.rohus.nu. Flera av styrelsens medlemmar lever idag i exil utanför Sverige. ROHUS innehar ordförandeposten på Global Home Education Conference 2012 i Berlin.