Pressmeddelande -

Vitesfonden betalade hela vitet – familjen tackar för stödet!

Som ROHUS tidigare skrivit här har familjen Sandberg på Öland stridigt i många år gentemot Mörbylånga kommun om hemundervisning för sina barn. Kommunens insyn visar att barnen nått utmärkta skolresultat och två (2) socialutredningar har inte kunnat hitta något fel på familjen. Trots detta har Mörbylånga kommun framhärdat i en stelbent restriktiv tolkning av skollagen. För några veckor sedan fick familjen Sandberg meddelande från Kronofogden om indrivningen av ett vite för hemundervisning på 30 750 kronor.

ROHUS informerade om sin vitesfond för alla som ville hjälpa familjen betala vitet. Pengar strömmade snabbt till och vitesfonden kunde betala hela beloppet med råge.

Familjen Sandberg har skrivit till ROHUS med ett varmt tack till alla de som stödde familjen i en mycket svår situation:

Vi är så överväldigade av det enorma stöd vi fått från så många i form av generösa bidrag (stora som små), telefonsamtal, mail och övrig post! Stort och hjärtligt TACK till alla kärleksfulla medmänniskor som tillsammans med oss kämpar för alla föräldrars rätt att få välja den form av utbildning som passar deras barn! Tack vare er känner vi tillförsikt och hopp inför framtiden.

Återigen; ett varmt TACK för allt stöd!

Tomas & Marita Sandberg med familj

Detta stöd räddar inte bara familjen från en ekonomisk kris utan ger även ett starkt moraliskt stöd för deras hemundervisning och att kommunens tolkning av skollagen är fel, och kanske rent av att själva skollagen är felaktig. Stödet skickar ett starkt budskap till lagstiftarna om att skollagen 24 kapitlet 23 paragrafen bör skrivas om och förarbetena uppdateras utifrån dagens kunskap om hemundervisning.

ROHUS har nyligen undersökt lagligheten i skolplikten visavi de internationella konventioner som Sverige skrivit under. Man kan på goda grunder hävda att skolplikten är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Lär artikeln här

Sverige är ett av få länder som har skolplikt där hemundervisning i praktiken är förbjudet. De allra flesta demokratier, inklusive alla våra nordiska grannländer, har istället läroplikt. Sedan den nya skollagen trädde i kraft 2011 har ett 50-tal familjer flytt Sverige enbart för att kunna hemundervisa sina barn. De har flytt till England, Frankrike, Kanada, USA, Danmark och Norge. De allra flesta har dock flytt till svenskspråkiga men finska Åland. Finland har läroplikten inskriven i sin konstitution.

ROHUS vitesfond har hittills kunnat betala alla viten, men behöver nu påfyllning. Stöd gärna ROHUS vitesfond: www.rohus.nu/rohusvitesfond.html. Hemundervisning är världens snabbast växande skolform och den största pedagogiska innovationen i modern tid. Vi kommer inte att ge oss förrän Sverige har en skollag som möjliggör god hemundervisning, som familjen Sandbergs, och som är normen i demokratiska samhällen med respekt för mänskliga rättigheter.

Ämnen

  • Undervisning, lärande

ROHUS - Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige - är en religiöst och partipolitisk obunden organisation som arbetar för rätten att hemundervisa i Sverige, www.rohus.nu