Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Hertz satsar på FN-godkänd klimatkompensation

Hertz Biluthyrning inför frivillig klimatkompensation av sina hyrbilar. Kunden kan på så sätt kompensera utsläppen av fossilt koldioxid från hyrbilsresan. Kostnaden beror på hur många gram koldioxid bilen släpper ut per kilometer. Pengarna går till FN-godkända Gold Standard-projekt, till exempel vindkraft, småskalig vattenkraft och biomassaprojekt i Indien och Kina.

Hertz Biluthyrning inför frivillig klimatkompensation för sina hyrbilskunder. Tjänsten innebär att kunden får möjlighet att kompensera utsläppen av fossilt koldioxid från hyrbilsresan via Hertz samarbetspartner Tricorona. Kostnaden beror på hur många gram koldioxid bilen släpper ut per kilometer. Faktorer som påverkar priset är motorns storlek och vilket bränsle bilen drivs på. En etanoldriven Volvo V70 kostar till exempel 20 öre att kompensera per mil.

- Klimatkompensation är ett naturligt nästa steg i Hertz miljöarbete. Dessutom har våra kunder under en längre tid efterfrågat möjligheten. Genom att erbjuda klimatkompensation hoppas vi också att kunderna blir medvetna om sin miljöpåverkan och aktivt väljer att göra bra miljöval, säger Anders Tärnell, marknadschef på Hertz Biluthyrning.

För att göra det så enkelt som möjligt för kunden görs klimatkompensationen redan när hyresavtalet skrivs under. De olika bilmodellernas utsläppsnivåer finns inlagda i Hertz uthyrningssystem. Efter att kunden har lämnat tillbaka hyrbilen anges den mängd utsläpp av koldioxid som hyrbilsresan gav upphov till samt vad det kostade på hyresspecifikationen. Kunden betalar alltså för det faktiska utsläppet och inte något schablonbelopp. Bifogat finns även ett certifikat med koldioxidutsläpp, kostnad och certifikatsnummer, genom vilket kunden kan få information om det projekt som pengarna har gått till. Företagskunder kan välja att teckna till klimatkompensation i sina avtal.

Hertz har valt att klimatkompensera i FN-godkända Gold Standard-projekt, som fokuserar på förnybar energiproduktion eller energieffektivisering, exempelvis vindkraft, småskalig vattenkraft och biomassaprojekt i främst Indien och Kina. Ett annat grundkrav för Gold Standard är att projekten är miljömässigt och socialt hållbara samt bidrar till utveckling i värdlandet.

- Vi har valt Tricorona som samarbetspartner eftersom företaget är en etablerad och seriös aktör. De arbetar endast med FN-godkända projekt av högsta kvalitet, där man kan bevisa att koldioxidminskning faktiskt har ägt rum. Det är därför vi inte klimatkompenserar i exempelvis trädplantering, eftersom dessa projekt inte godkänns av FN och Kyotoprotokollet, säger Anders Tärnell.

Hertz arbetar målmedvetet med att ständigt minska sin energiförbrukning och klimatpåverkan. Koldioxidutsläppet från personbilsflottan ska minskas med 55 procent till den 31 december 2009, jämfört med 2007 års nivåer. Företaget har även lokala miljömål för alla uthyrningskontor och administrativa avdelningar, där målsättningen också är att minska energiförbrukning och miljöpåverkan. Dessutom klimatkompenseras delar av verksamheten, såsom tjänsteresor och tjänstebilsmil.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Tärnell, marknadschef, Hertz, tfn 08-657 30 02, mobil 0708-52 99 24, anders.tarnell@hertz.se

Tina Ringius, pressansvarig, Hertz, tfn 08-657 30 11, mobil 0709-18 96 00, tina.ringius@hertz.se

Hertz är världens ledande biluthyrningsföretag med över 7 500 uthyrningsstationer i 150 länder runt om i världen. Hertz hyr ut en bil per sekund dygnet runt vilket motsvarar cirka 32 miljoner bilar om året. Företaget grundades 1918 i Chicago och var då världens första biluthyrningsföretag. Hertz Sverige är ett företag inom Volvo Personvagnarsfären. Företaget är miljöcertifierat enligt ISO 14001. För mer information, besök gärna www.hertz.se

Ämnen


Hertz har hyrt ut bilar sedan 1918. Idag har vi cirka 8 800 uthyrningskontor i 150 länder. I Sverige har vi funnits sedan 1960 och vi kan i dagsläget erbjuda biluthyrning på 170 uthyrningskontor fördelade på 125 orter över hela landet. Hertz i Sverige är franchisetagare till Hertz International och ett företag inom Volvo Car Corporation. För mer information, besök www.hertz.se.

Kontakter

Cecilia Saberi

Cecilia Saberi

Presskontakt Communications Manager Pressfrågor +46 73 6 25 28 72
Anders Tärnell

Anders Tärnell

Presskontakt Director digital sales & communication, Sweden & Denmark Kommunikation och marknadsföring 08-657 30 00

Välkommen till världens första och största biluthyrningsföretag

Hertz finns i 150 länder på mer än 8 800 uthyrningskontor. Vi hyr ut en bil per sekund dygnet runt vilket motsvarar cirka 32 miljoner bilar om året. Hertz grundades år 1918 i Chicago och etablerades i Sverige år 1960. Idag är vi är marknadsledande med cirka 170 uthyrningskontor från Ystad i söder till Kiruna i norr. Hertz Sverige är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och hösten 2010 anslöt sig företaget till den nya standarden för socialt ansvarstagande, ISO 26000.

Hertz Biluthyrning
Mäster Samuelsgatan 20
111 44 Stockholm
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum