Pressmeddelande -

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2006

Första kvartalet 2006 • Orderingång ökade med 43 procent till 3 408 MSEK (2 382). • Nettoomsättningen ökade med 49 procent till 3 335 MSEK (2 241). I fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt) ökade omsättningen med 15 procent. • Resultat före skatt ökade med 112 procent till 322 MSEK (152). • Resultat efter skatt ökade med 139 procent till 263 MSEK (110). • Resultat per aktie, före utspädning, ökade med 92 procent till 3,73 SEK (1,94). • Kassaflödet per aktie uppgick till -1,90 SEK (-0,86). Viktiga händelser efter kvartalets utgång • Nyemissionen fulltecknades och tillförde Hexagon ca 2 700 MSEK En presentation av bokslutet kommer att ges torsdagen den 4 maj kl 15:00 vid en telefonkonferens. För deltagande, se instruktion på www.hexagon.se För ytterligare information kontakta Sara Kraft, Informations- och IR-ansvarig, tel 08 601 26 27 Hexagon är en global teknikkoncern med starka marknadspositioner inom mätteknik, polymerer och nyckelkomponenter. Koncernen har 7 691 medarbetare i 30 länder och omsättningen uppgick år 2005 till 9 637 MSEK.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Sara Kraft Westrell

Presskontakt Corporate Communications Director +46 8-601 26 23