Pressmeddelande -

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2006

Första kvartalet 2006 • Orderingång ökade med 43 procent till 3 408 MSEK (2 382). • Nettoomsättningen ökade med 49 procent till 3 335 MSEK (2 241). I fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt) ökade omsättningen med 15 procent. • Resultat före skatt ökade med 112 procent till 322 MSEK (152). • Resultat efter skatt ökade med 139 procent till 263 MSEK (110). • Resultat per aktie, före utspädning, ökade med 92 procent till 3,73 SEK (1,94). • Kassaflödet per aktie uppgick till -1,90 SEK (-0,86). Viktiga händelser efter kvartalets utgång • Nyemissionen fulltecknades och tillförde Hexagon ca 2 700 MSEK En presentation av bokslutet kommer att ges torsdagen den 4 maj kl 15:00 vid en telefonkonferens. För deltagande, se instruktion på www.hexagon.se För ytterligare information kontakta Sara Kraft, Informations- och IR-ansvarig, tel 08 601 26 27 Hexagon är en global teknikkoncern med starka marknadspositioner inom mätteknik, polymerer och nyckelkomponenter. Koncernen har 7 691 medarbetare i 30 länder och omsättningen uppgick år 2005 till 9 637 MSEK.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Hexagonis a leading, global provider of 3D solutions to design, measure and position objects, and to process and present data. The measurement systems measure with great precision and rapidly provide access to large amounts of complex data that is being visualised via engineering and geospatial software. For the customer, this means greater efficiency and productivity, improved quality, significant material and cost savings in the production process and the possibility to make better, faster operational decisions. Hexagon has more than 12 000 employees in 42 countries and net sales of about 20 000 MSEK. The Hexagon sales target for year 2011 is 20 000 MSEK to be achieved by organic growth and acquisitions. The Hexagon EBIT margin target for year 2011 is 20 per cent.

Kontakter

Sara Kraft Westrell

Presskontakt Corporate Communications Director +46 8-601 26 23