Pressmeddelande -

Delårsrapport januari - mars 2010

Första kvartalet

•Stark orderingång med 16 procents organisk tillväxt i första kvartalet.

•Nordamerika och Europa återgår till att visa tillväxt och tillväxtmarknaderna fortsätter sin snabba expansion.

•Ökningen av bruttomarginalen i kvartalet visar på lönsamheten i Hexagons nylanserade produkter. Med en förväntad volymtillväxt och en god kostnadskontroll är förutsättningarna för en ökning av rörelsemarginalen därmed goda.

•Ett starkt resultat i kombination med ständig fokus på att minska rörelsekapitalet har genererat ett operativt kassaflöde om 249 MSEK (-15) i det första kvartalet.Delårsrapporten för det första kvartalet 2010 presenteras idag kl 15:00 vid en telefonkonferens. För deltagande, se instruktion på Hexagons hemsida.

För ytterligare information kontakta:
Mattias Stenberg, IR-ansvarig, Hexagon AB, 08 601 26 27, ir@hexagon.se

Hexagon AB är en global mätteknikkoncern med starka marknadspositioner. Hexagons affärsidé är att utveckla och marknadsföra ledande teknologier och tjänster för mätning i en, två eller tre dimensioner, positionering och uppdatering av objekt samt tidsoptimering av processer. Koncernen har cirka 7 500 medarbetare i 39 länder och en nettoomsättning om cirka 12 000 MSEK. Läs mer på www.hexagon.se.

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Hexagonis a leading, global provider of 3D solutions to design, measure and position objects, and to process and present data. The measurement systems measure with great precision and rapidly provide access to large amounts of complex data that is being visualised via engineering and geospatial software. For the customer, this means greater efficiency and productivity, improved quality, significant material and cost savings in the production process and the possibility to make better, faster operational decisions. Hexagon has more than 12 000 employees in 42 countries and net sales of about 20 000 MSEK. The Hexagon sales target for year 2011 is 20 000 MSEK to be achieved by organic growth and acquisitions. The Hexagon EBIT margin target for year 2011 is 20 per cent.

Kontakter

Sara Kraft Westrell

Presskontakt Corporate Communications Director +46 8-601 26 23