Pressmeddelande -

Hexagon expanderar inom maskinautomation

Hexagon har träffat avtal om förvärv av samtliga aktier i svenska Scanlaser AB och norska Scanlaser AS. Scanlaser är idag den ledande leverantören av mät- och positioneringssystem för byggnadsindustrin i Skandinavien. Scanlaser erbjuder försäljning, montering och service av styrsystem för bland annat vägmaskiner, en produktportfölj som också inkluderar avancerade GPS-baserade tredimensionella system. Scanlaser AB och Scanlaser AS omsätter tillsammans ca 120 MSEK och har under de senaste åren uppvisat en årlig tillväxt om ca 35 procent. Bolagens resultat konsolideras från och med den 1 maj 2006 och kommer att bidra positivt till Hexagons resultat från start. Förvärvet av Scanlaser är ett led i Hexagons tillväxtstrategi och Hexagons globala satsning inom teknologin maskinautomation. Scanlasers styrka inom en-, två- eller tredimensionella mät- och positioneringssystem kompletterar väl Hexagons dotterbolag Leica Geosystems starka produktportfölj av tredimensionella lösningar. Scanlaser kommer att verka som ett fristående bolag inom affärsområdet Hexagon Measurement Technologies medan bolagets kunnande inom installation och service kommer att appliceras globalt. Världsmarknaden för maskinautomation har under de senaste tre åren vuxit med ca 25 procent per år och kan idag uppskattas till ca 2 000 MSEK. Marknadstillväxten drivs inte minst av behovet av ökad effektivitet i infrastrukturella projekt världen över. För ytterligare information kontakta: Ola Rollén, VD och Koncernchef, Hexagon AB, 08 601 26 20 Sara Kraft, Informations- och IR-ansvarig, Hexagon AB, 08 601 26 27 Hexagon AB är en global teknikkoncern med starka marknadspositioner inom mätteknik, polymerer och nyckelkomponenter. Koncernen har ca 7 700 medarbetare i 30 länder och omsättningen uppgick år 2005 till 9 637 MSEK.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Hexagonis a leading, global provider of 3D solutions to design, measure and position objects, and to process and present data. The measurement systems measure with great precision and rapidly provide access to large amounts of complex data that is being visualised via engineering and geospatial software. For the customer, this means greater efficiency and productivity, improved quality, significant material and cost savings in the production process and the possibility to make better, faster operational decisions. Hexagon has more than 12 000 employees in 42 countries and net sales of about 20 000 MSEK. The Hexagon sales target for year 2011 is 20 000 MSEK to be achieved by organic growth and acquisitions. The Hexagon EBIT margin target for year 2011 is 20 per cent.

Kontakter

Sara Kraft Westrell

Presskontakt Corporate Communications Director +46 8-601 26 23