Pressmeddelande -

Utnyttjande av återköpsbemyndigande i Hexagon

 

Årsstämman den 5 maj 2008 i Hexagon AB bemyndigade bolagets styrelse att besluta om förvärv av egna aktier i syfte att ge styrelsen möjlighet att bland annat justera bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra förvärvsfinansiering. Bemyndigandet om återköp uppgår till maximalt tio procent av samtliga utestående aktier i bolaget.

Bolagets styrelse har idag beslutat att utnyttja detta bemyndigande. Förvärv av aktier kommer att ske på NASDAQ OMX Stockholm till vid förvärvstillfället gällande börskurs. Förvärv ska kunna ske fram till och med årsstämman den 6 maj 2009. Inga förvärv kommer dock att göras under 30 dagar innan offentliggörande av kvartalsrapport, dagen för offentliggörandet inkluderad.

Hexagon äger för närvarande inga egna aktier. Totala antalet aktier utgivna av Hexagon är för närvarande 265 519 770 stycken, varav 11 812 500 av serie A och 253 707 270 av serie B, och högsta antal aktier som kan återköpas uppgår därmed till 26 551 977 stycken.

För ytterligare information kontakta Sara Kraft, Informations- och IR-ansvarig, tel 08 601 26 27, ir@hexagon.se

Hexagon AB är en global mätteknikkoncern med starka marknadspositioner. Hexagons affärsidé är att utveckla och marknadsföra ledande teknologier och tjänster för mätning i en, två eller tre dimensioner, positionering och uppdatering av objekt samt tidsoptimering av processer. Koncernen har cirka 8 000 medarbetare i 35 länder och en nettoomsättning om cirka 13 000 MSEK. Läs mer på www.hexagon.se.

 

 

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Hexagonis a leading, global provider of 3D solutions to design, measure and position objects, and to process and present data. The measurement systems measure with great precision and rapidly provide access to large amounts of complex data that is being visualised via engineering and geospatial software. For the customer, this means greater efficiency and productivity, improved quality, significant material and cost savings in the production process and the possibility to make better, faster operational decisions. Hexagon has more than 12 000 employees in 42 countries and net sales of about 20 000 MSEK. The Hexagon sales target for year 2011 is 20 000 MSEK to be achieved by organic growth and acquisitions. The Hexagon EBIT margin target for year 2011 is 20 per cent.

Kontakter

Sara Kraft Westrell

Presskontakt Corporate Communications Director +46 8-601 26 23