Gå direkt till innehåll
​Region Skåne vann Handslaget

Pressmeddelande -

​Region Skåne vann Handslaget

Mitt under OFFENTLIGA AFFÄRERS succémingel i Almedalen på tisdagskvällen förkunnades att utmärkelsen Handslaget skulle delas ut. Och det blev Region Skåne och två inköpare där som tog hem priset för deras innovationsupphandling av fallprevention.

Upp på scenen hastade inköpsdirektör Louise Strand som tagen av stunden så när höll på att trilla själv. Allt förlöpte dock väl och förlösande skratt hördes när OFFENTLIGA AFFÄRERS redaktör, ”apropå fallprevention” undrade hur det gått.

Louise Strand tog emot priset i frånvaro av vinnarna för att ta med det hem till Lotta Ekwall-Möller och Daniel Ljungberg, dels den fina kristallpjäsen som är själva priset, men dessutom diplom och blommor.

Fallprevention allt viktigare“Jag är mycket stolt över Lotta Ekwall-Möller och Daniel Ljungberg som har skapat flera nya dialogformer i upphandlingen. Entreprenörer som deltog i upphandlingen fick bland annat möjlighet att skugga vårdpersonalen under ett dygn vilket var en ögonöppnare för alla”, sa en stolt Louise Strand efter att ha tagit emot priset.

Urban Nilsson, Offentliga Affärers/Hexanovas VD, framhåller att utdelandet av priset under Almedalsveckan förhoppningsvis blir en ny kär tradition i upphandlingsvärlden.

Offentliga Affärer utser årets bästa upphandling, en utmärkelse som får stort genomslag över hela landet. Priset, känt som “Handslaget”, ska symbolisera den goda offentliga affären.

MotiveringenMotiveringen till årets utmärkelse lyder:
För att med stort engagemang, inom ett prioriterat område med mycket stor samhällsnytta, med stor framgång ha lett en banbrytande innovationsupphandlingsprocess som till fullo utnyttjat möjligheten att förutsättningslöst utgå från en problembeskrivning – och detta inom ett område där det saknas både referenslösningar och leverantörsmarknad.

Bakgrunden är att Region Skåne och de prisade personerna har genomfört en innovationsupphandling där upphandling använts som ett strategiskt verktyg för att utnyttja kompetens och utvecklingsdrivkraft från omvärlden till att lösa problemet.

Fall stort problemSjukhus runt om i världen arbetar med fallprevention – att förebygga att intagna patienter faller och skadar sig. Trots ansträngningar är detta fortfarande ett mycket stort problem. På ett större sjukhus rör det sig om tusentals olyckor varje år.

Inköparna Lotta Ekwall-Möller och Daniel Ljungberg på Region Skåne genomförde en innovationsupphandling där upphandling använts som ett strategiskt verktyg för att utnyttja kompetens och utvecklingsdrivkraft från omvärlden till att lösa problemet.

Färdig lösning fanns ejArbetet inleddes med att under hösten 2016 beskriva behovsbilden och väcka nyfikenhet och intresse hos marknaden. Eftersom det inte fanns en färdig lösning på marknaden var det viktigt att företag med kompetens inom delområden slog sig samman i kluster för att kunna erbjuda en helhetslösning.

Tillsammans med företrädare för vårdavdelningar och andra kompetenser har de sedan lett en konkurrenspräglad dialog där behovsbeskrivningen successivt förfinats. I början av sommaren 2018 fattades tilldelningsbeslut och avtal tecknades. Därefter vidtog en test- och utvecklingsperiod där teknisk utrustning installeras på två vårdavdelningar. Efter godkännande kan breddinförande påbörjas.

Innovativ tilldelningÄven tillkännagivandet av priset hade innovationens prägel över sig. 2018-04-11 bjöd Region Skåne och Innovation Skåne in till ett seminarium på temat innovationsupphandling – ett strategiskt verktyg för att lösa verksamhetens utmaningar. Då tillkännagavs också tilldelningsbeslut i innovationsupphandlingen ”Fallprevention”. OFFENTLIGA AFFÄRER var på plats redan då för att nyfiket ta del av tilldelningsbeslutet.

Efter en intensiv och dialoginriktad process presenterade Region Skånes inköpsdirektör Louise Strand då Philips som vinnaren av upphandlingen. Utgångspunkten i innovationsupphandlingen var att innovationen skulle reducera fall med minst 20 procent.

“Funnit en totallösning”
De nu utsedda vinnarna, Lotta Ekwall Möller och Daniel Ljungberg, kategoriledare på Region Skåne, berättade om processen i samband med tillkännagivandet:

– Vår bedömning är att vi har funnit en totallösning som kommer nå de mål som finns med i upphandlingen. Vi ser fram emot att så snart som möjligt tillsammans med leverantören vidareutveckla en långsiktig användarvänlig lösning som kommer vara ett stöd för både patient och personal, sade Lotta Ekwall Möller.

Bild: Louise Strand tar emot priset Handslaget av OFFENTLIGA AFFÄRERS redaktör Bo Höglander i tältet i Almedalen.

Ämnen


Hexanova Media Group är ett mediabolag som ger ut tidningar och arrangerar årliga konferenser och mötesplatser för den offentliga sektorn. Fokus ligger alltid på att hjälpa våra uppdragsgivare att förbättra sina affärer via kommunikation.Vårt ledmotiv är "kunskap är källan till goda affärer" och det är detta vi vill att du ska ta del av via våra kanaler, event och media.

Presskontakt

Urban Nilsson

Urban Nilsson

Presskontakt VD 031-719 05 01

Hexanova Media Group

Vi är mediabolaget som ger ut tidningar och arrangerar årliga konferenser och mötesplatser för den offentliga sektorn. Vårt ledmotiv är "kunskap är källan till goda affärer" och det är detta vi vill att du ska ta del av via våra kanaler, event och media.

Hexanova Media Group
Fiskhamnsgatan 2
414 58 Göteborg
Sverige