Gå direkt till innehåll
Vem blir årets Nyskapande chef i offentlig sektor?

Pressmeddelande -

Vem blir årets Nyskapande chef i offentlig sektor?

De nominerade är: 

Boel Mörck, Chef och reumatolog Sahlgrenska, VG region

Boel har ständigt koll på sin omvärld för att hitta och sedan applicera nya arbetssätt och trender i sin verksamhet. Hon har jobbat mycket med e-hälsa och hon har drivit digitaliseringen inom enheten framåt, ett exempel på detta är egenregistrering för patienter vilket sparar tid för personal. Hon nätverkar samt sprider sitt engagemang och en positiv bild av verksamheten i stort på sociala medier.  

Charlotta Netsman, Verksamhetsledare Stenegård, Ljusdals kommun

Charlotta inkluderar på ett ödmjukt sätt sina medarbetare och ser framtida lösningar för komplexa frågor. Hon har visat på utomordentligt ledarskap och gått före både i mot- och medvind med mycket fint resultat både organisationsmässigt samtidigt som hon lagt en grund för framtida arbete tillsammans med alla inblandade parter både offentliga aktörer och privata, både för arbetet på Stenegård i Järvsö såväl som i utvecklingsprojekt kopplade till Världsarvet Hälsingegårdar, Svedbovallen mm.

Erik Sandström, Direktör verksamhetsområde Direkt, Arbetsförmedlingen

Erik har varit med att bygga en ny enhet i en av Sveriges största myndigheter med fokus på digital utveckling. Hans ledaskap fokuserar på medarbetarnas styrkor och idéer. Han står för en kultur som främjar kreativitet och innovation. Erik har med sin nya enhet bidragit till en modernisering och effektivisering av hela Arbetsförmedlingen. 

Eva Olin, Ekonomidirektör, Nacka kommun

Eva har hjälpt forma sin organisation till en enhet där medborgarperspektivet är högt värderat och målen är tydliga och väl förankrade i verksamheten. I denna miljö har hon implementerat en rad lösningar så som automatiska integrationer och kategoristyrning inom inköpsprocesser samtidigt som enheten har växt. Nya verktyg, ny organisation och ny kultur leder till högre medborgarnytta. 

Åsa Swan, Chef Urban Planering, Älvstranden Utveckling AB

Åsa har infört ett självstyrande team för en del av organisationens anställda. Efter utvärderingar kan man konstatera att det har medfört en mängd positiva effekter på flera områden, inte minst att minska upplevelsen av stress. Engagemang, nyfikenhet och mod att testa nytt genom att utmana rådande arbetssätt uppmuntras under Åsas ledarskap. Hennes ledarskap bygger på tilliten till sina medarbetares förmåga och kompetens att driva och utveckla sitt eget arbete.

Peter Graf, VD, Tiohundra AB

Peter har modet att utmana en nästan cementerad struktur och styrning till att utvecklas mot nya innovativa mål. Med sitt kraftfulla engagemang, stora nyfikenhet och högsta arbetsglädje inspirerar han chefer och medarbetare att gå mot samma mål. Han har ett brinnande intresse för att utveckla framtidens hälso- & sjukvård och omsorg genom digitalisering. Han har under året tagit organisationen till nya höjder genom den s.k. Norrtäljemodellen.

Per Andersson, Ambulanssjukvården, Akademiska sjukhuset i Uppsala

Per har under sitt ledarskap fokuserat på digitaliseringen av verksamheten och effektiviserat sättet man använder data. Data som sist och slutligen hjälper till att rädda liv. Per har därtill skapat ett klimat i sin organisation där forskning och kvalitetsutveckling är en självklarhet i det dagliga arbetet för flertalet medarbetare.

Susann Pettersson, Chef Hälsa, Ängelholms kommun

Susann har, sedan hon för några år sedan tog över chefskapet för den nybildade förvaltningen Huvuduppdrag Hälsa, genom sitt förändringsarbete skapat en effektiv och välmående organisation såväl ur ett verksamhetsperspektiv som ur ett medarbetarperspektiv. E-tjänster är ett område som hon utvecklat på ett spännande sätt

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Hexanova Media Group är ett mediabolag som ger ut tidningar och arrangerar årliga konferenser och mötesplatser för den offentliga sektorn. Fokus ligger alltid på att hjälpa våra uppdragsgivare att förbättra sina affärer via kommunikation.Vårt ledmotiv är "kunskap är källan till goda affärer" och det är detta vi vill att du ska ta del av via våra kanaler, event och media.

Presskontakt

Urban Nilsson

Urban Nilsson

Presskontakt VD 031-719 05 01

Relaterat innehåll

Hexanova Media Group

Vi är mediabolaget som ger ut tidningar och arrangerar årliga konferenser och mötesplatser för den offentliga sektorn. Vårt ledmotiv är "kunskap är källan till goda affärer" och det är detta vi vill att du ska ta del av via våra kanaler, event och media.

Hexanova Media Group
Fiskhamnsgatan 2
414 58 Göteborg
Sverige