Pressmeddelande -

Statens restriktioner för onlinespel; bra eller dåligt i kampen mot spelmissbruk

I april i år kom den svenska socialförsäkringsminister Ardalan Schekarabi med beskedet att regeringen skulle införa striktare restriktioner för spel online. Anledningen var att man under början av pandemin såg en ökad trafik på online casinon och befarade att en ökad hemmavistelse skulle leda till att fler utvecklade spelproblem. De nya spelrestriktionerna trädde i kraft den andra juli 2020.

Nu har det gått fem månader sedan dess och man borde kunna börja se någon effekt av den vid det här laget. Har de nya restriktionerna haft en positiv inverkan på spelmissbruk? Eller kanske till och med en negativ inverkan, med följd att fler väljer att spela på casino utan svensk licens? Hur har den påverkat spelmarknaden? Det är frågor som vi ska försöka besvara i den här artikeln.

Casino utan svensk licens får lyft enligt dansk studie

Redan när regeringens förslag om tuffare restriktioner var under remiss publicerades en dansk studie med titeln The Degree of Channelization of the Swedish online Gambling market. Studien, som genomfördes av Copenhagen Economics, undersökte effekterna av spellagen som trädde i kraft den första januari 2019. Det vill säga den stora omregleringen av den svenska spelmarknaden, där vi också fick en egen spellicens.

Studien byggde på ett gediget underlag av marknadsstatistik, intervjuer och statistik över trafik på olika spelsidor. Man kom fram till att nästan dubbelt så många spelade på casinon utan svensk licens, jämfört med den officiella siffran, närmare bestämt 15-19%. Sedan den regleringen och de striktare casinoreglerna som infördes i januari förra året har spelandet på casinon utan svensk licens ökat med 28%, enligt studien.

I studien varnade forskarna för att hårdare restriktioner på svenska casinon skulle leda till att ännu fler casinospelare skulle börja spela på casinon utan licens istället. Svenska spelare tenderar nämligen att betrakta svensklicenserade och casinon utan licens som jämböriga när det gäller trovärdighet och kvalitet, enligt studien. Då är det lätt att förstå att många föredrar utländska casinon, utan svensk licens, eftersom de kan erbjuda både fler och större bonusar.

Det här innebär restriktionerna

De nya corona-restriktionerna, började, som sagt, gälla den andra juli 2020 och ska gälla året ut. Regeringen har emellertid nyligen kommit med ett förslag om att förlänga restriktionerna ända till 30 juni 2021. Beslut om en eventuell förlängning kommer att fattas inom några dagar.

Den här tillfälliga förordningen begränsar hur mycket man får spela för och bantade ner spelbolagens bonusar. Den här tillfälliga förordningen kompletterar den tidigare spellagen, som trädde i kraft den första januari 2019.

Syftet med de striktare restriktionerna är att stärka spelarskyddet, det vill säga minska risken för spelmissbruk och annat som problemspelande skulle kunna leda till som arbetslöshet, sjukskrivning och ekonomiska bekymmer. Regeringen menar att pandemin ökar risken för psykisk ohälsa.

Nyheterna som infördes med den nya förordningen:

  • Den enda bonusen som casinon får dela ut får inte vara värd mer än 100 kronor.
  • Man får inte sätta in mer än 5000 kronor per vecka.
  • Förlustgränsen sätts på 5000 kronor per vecka.
  • Spelare måste på förhand ange hur länge de ska vara inloggade på casinot, genom att ange hur länge hen ska spela per dag, vecka och månad.
  • Spelbolagen ansvarar för att restriktionerna följs.

Spelberoendes Riksförbund i Aftonbladet

25 maj publicerade Aftonbladet en artikel om de nya spelrestriktionerna. Rubriken på nyhetsartikeln var “Risken för spelmissbruk ökar på grund av coronakrisen”. I artikeln framgår emellertid att krisen dittills inte hade förändrat särskilt mycket.

I artikeln har man intervjuat Magnus Blom som arbetar på Spelberoendes Riksförbund. Han berättar att de har haft några återfall men att inga nya hade sökt till dem. Han tror dock att det kommer att dröja innan de får se vilken effekt krisen haft:

“De som börjar spela nu när de sitter hemma kommer inte att söka sig till oss nu, utan det kommer att dröja ganska länge tror jag.”

Blom berömde hur regeringen har hanterat spelandet ända sedan den nya spellagen 2019: “Jag tycker regeringen och framför allt Ardalan Shekarabi har gjort det bra med att strama till spelbranschen, framför allt Spelpaus är fantastiskt bra, att du inte kan spela på en viss tid.”

Den nya förordningen tycker han till och med kunde vara strängare. Han menar att en begränsning på 5000 kronor i veckan ändå blir mycket om man räknar på vad det blir för en månads spelande:

“Du kommer bara att kunna sätta in 5 000 kronor i veckan, men det är fortfarande 20 000 kronor varje månad. Det är väldigt mycket pengar.”

Kriser och spelande

När coronapandemin nådde oss och fler började spendera mer tid hemma ökade spelandet på online casinon. Det var nog framför allt rekommendationen om att de som kunde skulle arbeta hemifrån som ökade hemma vistelsen. Enligt Spelinspektionens slutrapport var nätcasinons omsättning i juni 2020 fem procent högre än i juni 2019.

I media höjdes då varnande röster om att spelökningen på nätcasinon skulle leda till att flera svenskar skulle utveckla spelberoende. Man menade att många bettare hade övergått till att spela på nätcasinon och att det i sig var en risk, eftersom det är en spelform som ska vara mer beroendeframkallande än betting.

I ett pressmeddelande om de nya restriktionerna verkar socialminister Lena Hallengren tveksam om de nya åtgärderna verkligen kommer att hjälpa. Hon säger att de behöver lära sig mer om hur pandemier påverkar spelande och spelproblem:

“Vi behöver fördjupad kunskap om hur problemspelande påverkas av coronapandemin. Detta är viktigt för att förebygga spelmissbruk i framtiden.”

Det finns emellertid i alla fall en studie som visar att det ökande spelandet under coronapandemin kan leda till att fler utvecklar spelproblem. Den sjätte juni skrev SVT Nyheter om en studie man utfört på Lunds universitet. 2000 personer undersöktes, varav 62% kallade sig för spelare. Av dem var det sex procent som hade ökat sitt spelande sedan pandemin började. Några av de sex procenten hade även fått spelproblem.

En riskfaktor som man pekade på i artikeln var att en del spelare hade övergått från sportsbetting till att spela på nätcasinon. De citerar Anders Håkansson som är professor i spelberoende vid Lunds universitet. Han menar att casinospel är mer beroendeframkallade än betting:

“Nätkasinon är urtypen hos ett spel som framkallar beroende. Det är snabbt, repetitivt, och det finns överallt, dygnet runt.”

Psykisk ohälsa och spelande

Varför har spelandet då ökat under pandemin? En delförklaring skulle naturligtvis kunna vara att vi är mer hemma nu än tidigare. Många av oss jobbar hemifrån i större utsträckning än tidigare. Vi slipper därmed restiden och får mer tid över till att lägga på sådant vi tycker är kul.

En annan möjlig förklaring får vi i en kartläggning på Folkhälsomyndigheten som visar att det finns ett tydligt samband mellan mental ohälsa och spelproblem. Psykisk ohälsa kan leda till spelande och spelandet kan i sin tur öka till en ökad psykisk ohälsa.

En av studierna som Folkhälsomyndigheten nämner är Primary and Secondary Diagnoses of Gambling Disorder and Psychiatric Comorbidity in the Swedish Health Care System—A Nationwide Register Study. I den studien undersöktes 2099 personer från år 2005 till 2016. De behandlades alla för spelproblem i öppen- eller slutenvård. Det visade sig att hela 73% även hade andra psykiatriska diagnoser. Ångest och affektiv sjukdom var vanligast, men missbruk och självmordstankar och självmordsförsök förekom också. Det var vanligast att kvinnorna i studien, utöver spelproblemen, även hade en psykiatrisk diagnos.

På grund av pandemin har vi blivit tvungna att anpassa våra liv och avstå från mycket av det man tidigare haft behållning av. Vissa branscher har drabbats hårt, många har blivit varslade och företag har gått i konkurs. Det är lätt att tänka sig att pandemin kan ha skapat en hel del psykisk ohälsa.

Betsson Nordic - Spelandet har minskat

Förvirrande nog är det inte alla som delar bilden om att spelandet har ökat. I ett remissvar angående de nya spelrestriktionerna skriver Betsson Nordic Limited att spelandet tvärtom har minskat:

“Varje månad redovisar Skatteverket samtliga spelintäkter som rapporterats från de licensierade spelbolagen. I april månads resultat framgår en kraftig nedgång för de allra flesta spelbolag, troligtvis till följd av att sporthändelser världen över har stoppats.” De menar att bettare har övergått till att spela på hästar och att spel på online casinon inte har ökat nämnvärt.

De skickade in remissvaret den femte juni. Sedan dess verkar läget inte ha förändrats markant. Jag har själv kollat på skatterna och fokuserat specifikt på casinon och det är svårt att dra några generella slutsatser från det. Vissa har ökat lite och andra har minskat lite. Det är emellertid inga dramatiska förändringar vi talar om. Enligt Spelinspektionens delrapport ökade spelandet på nätcasinon med fem procent.

De skriver dessutom att förslaget skulle ha motsatt effekt och leda till att fler kommer att lämna den svenska marknaden och spela på casinon utan licens istället: “Då nätkasino värst drabbas av en bristande kanalisering så går det reviderade förslaget i bjärt kontrast till syftet med att öka konsumentskyddet, som tvärtom kommer försvagas.”

Svensk studie av första fasen av covid-19

Det Betsson Nordic skriver stämmer även överens med resultaten från studien Transitioning Between Online Gambling Modalities and Decrease in Total Gambling Activity, but No Indication of Increase in Problematic Online Gambling Intensity During the First Phase of the COVID-19 Outbreak in Sweden: A Time Series Forecast Study. I studien kommer de fram till att det totala spelandet faktiskt har minskat. Casinospelandet ökade lite men de såg ingen ökning i problemspelande.

GA Anonyma Spelare

Tommy som arbetar på Anonyma Spelare i Malmö har noterat en kraftig minskning av hjälpsökande sedan den andra juli i år. Det tror han dock inte beror på att färre spelar eller att färre behöver hjälp, utan på att spelare isolerar sig på grund av covid-19:

“Minskningen beror på att fler väljer att isolera sig, jag är övertygad om att det kommer hjälpsökande som aldrig förr 2021, tristessen triggar för att spela, dessutom en återfallssignal.”

4 av 10 minskade sitt spelande

I november skrev Svenska Spel om en kundundersökning där de har undersökt effekterna av de nya restriktionerna som började gälla den andra juli. De har gjort en anonym undersökning av 400 spelare som spelat för maxbeloppet 5000 kr.

I undersökningen kom man fram till att fyra av tio svenskar hade dragit ner på spelandet sedan den nya restriktionen trädde i kraft. Det ska inte bara ha avsett svenska spelbolag, utan deras spelande överlag. 47% uppgav att de spelade lika mycket som innan och åtta procent att de hade börjat spela mer.

När de tillfrågade hade spelat för maxbeloppet på svenska casinon och blivit spärrad var det många som övergick till andra casinobolag. Hela 33% angav att de hade börjat spela mer på andra spelbolag, när de inte kunde spela vidare på svenska spelbolag.

I undersökningen frågade man hur många spelbolag de brukade spela på. Hela 86 % uppgav att de spelar på mer än ett spelbolag efter att de nya restriktionerna införts. 22% angav att de spelar på fem till tio olika spelbolag.

Strax över hälften av de tillfrågade sa att de tyckte att de nya restriktionerna var bra. Det var framför allt personer med spelproblem som såg positivt på restriktionerna, men de var samtidigt mer benägna att söka sig till casinon utan licens när maxgränsen var nådd på svenska casinon.

Man kan se att det är en större andel som dragit ner på sitt spelande än det är som har ökat det, medan de flesta håller sig på ungefär samma nivå. Spelarna som redan har eller som utvecklar spelproblem hjälps emellertid inte av restriktionerna, eftersom de kan fortsätta spela på casinon utan licens när de svenska spärras.

För de personerna vore det bättre om de nya restriktionerna avskaffades. Då skulle de i alla fall kunna spela på säkra nätcasinon som följer svenska lagar. Ett annat alternativ skulle vara att blockera utländska casinosidor, så att det inte finns något alternativ. När man har spelat för veckopotten på 5000 kr så går det helt enkelt inte att spela mer.

Folkhälsomyndighetens Spelprevention

Folkhälsomyndighetens Spelprevention arbetar med förebyggande åtgärder för att minska spelmissbruk. De håller just nu på med ett remissyttrande om de strängare spelrestriktionerna ska förlängas till 30 juni 2021. Yttrandet ska lämnas in 23 november.

De säger att det inte finns något entydligt svar på hur pandemin eller den nya restriktionen har påverkat spelandet. I juni gav regeringen Folkhälsomyndigheten i uppdrag att göra en analys av hur covid-19 har påverkat förekomsten av spelproblem. Som en del av analysen genomför Folkhälsomyndigheten en nationell enkätundersökning. Analysen kommer att vara klar att redovisas för regeringen 28 februari 2021.

Hjälpsökande på Stödlinjen

Stödlinjen för löpande statistik över hur många som nyttjar deras tjänster. De har bland annat redovisat statistik från slutet av februari till slutet av augusti (vecka nio till 35), vilket omfattar perioden som den nya spelförordningen har gällt. Först sjönk antalet hjälpsökande, jämfört med samma period 2019. Därefter ökade antalet sökande och sedan vecka 22 har det varit lika många hjälpsökande som förra året.

Stödlinjen har ett självtest på sin hemsida, där hur problematiskt ens spelande anses vara anges i Problem Gambling Severity Index (PGSI). Ett PGSI över åtta innebär att testaren har spelproblem. Medianvärdet 2019 var nio och nu under coronapandemin är medianvärdet åtta. Även åldersgrupperna och könsfördelningen hos hjälpsökarna var desamma som innan pandemin.

Stödlinjen konstaterar att pandemin inte verkar ha gjort att fler utvecklat spelproblem: “Det indikerar att varken andelen kvinnor som genomför testet eller av nivån av spelproblem ändrats under coronapandemin.” De nya restriktionerna som började gälla under perioden verkar inte heller ha haft någon inverkan på antalet sökande eller hur allvarliga spelproblem dessa uppvisade.

Kindred Group om den nya spelförordningen

Kindred Group är ett företag som äger flera casinon, bland annat Maria casino, Unibet, iGame och Bingo.com. Innan den nya spelförordningen trädde i kraft publicerade Kindred Group ett pressmeddelande där de kritiserade lagförslaget.

De skrev att det inte fanns något faktaunderlag för att införa de nya restriktionerna. De menade till och med att den nya spelrestriktionerna skulle ha negativa konsekvenser, då det skulle leda till att fler skulle gå över till casinon utan licens:

”Vi är oerhört bekymrade att den svenska licensierade spelmarknaden fortsätter att krympa, vilket bekräftats av såväl Statskontoret som analysfirman Copenhagen Economics. Resultatet av det regeringen nu föreslår är en fortsatt minskning och ett urholkat konsumentskydd”, menar Henrik Tjärnström som är CEO på Kindred Group.

Den 24 november publicerade Kindred Group ett nytt pressmeddelande rörande spelförordningen. De var fortsatt kritiska och skriver att regeringen fortfarande inte har redovisat något faktaunderlag, som visa att lagändringen är nödvändig. Spelproblemen har inte ökat under de månader som vi haft restriktionerna, skriver Kindred Group.

De är även kritiska till att regeringen inte har ansträngt sig för att öka kanaliseringen, det vill säga få svenska spelare att välja casinon med svensk licens. Kindred Group menar även att regeringen inte har kartlagt kanaliseringen under perioden som den nya spelförordningen har gällt. Själva har de dock sett tendenser på att färre spelar på casinon med svensk licens.

”Under de sju månader restriktionerna har varit i kraft har regeringen inte vidtagit några åtgärder för att kartlägga kanaliseringen, man har inte redovisat några åtgärder mot olicensierade spel i Sverige och man kan inte visa på noterbara samband mellan pandemin och ett ökat problemspelande hos i Sverige licensierade speloperatörer. Det vi kan se är lägre kanalisering och en ökad aktivitet hos olicensierade spelbolag med obefintligt konsumentskydd. Det är att gå i fel riktning och inte den spelpolitik som fastställts av Sveriges riksdag”, säger Henrik Tjärnström.

LeoVegas också kritiska

Ett annat spelbolag som har uttryckt sig kritiskt om den nya spelförordningen är LeoVegas. I bolagets kvartalsrapport skriver deras VD Gustaf Hagman följande: "Det finns en stor risk att dessa restriktioner, helt utan stödjande faktaunderlag, urholkar den svenska regleringen och driver spelarna till bolag utan svensk licens där spelarskyddet är obefintligt.” Deras kritik är alltså i princip identisk med den från Kindred Group. De anser att det inte finns något belägg för restriktionerna och att de har en negativ inverkan på den svenska spelmarknaden och spelarna.

En annan som har uttalat sig kritiskt om den nya förordningen är Gustaf Hoffstedt, som är ordförande för branschförordningen för onlinespel. “Vi är på väg att skapa ett nytt Vilda västern”, har han sagt om den nya lagen.

Andra länders restriktioner

Covid-19 har spridits i princip hela världen och har även påverkat spelandet i andra länder. De tre länder som vi har granskat närmare införde alla restriktioner för spelande, men det varierar hur omfattande dessa var.

Italien

I mars stängde Italien alla fysiska casinon, bettingplatser och bingohallar. Man införde emellertid inte några restriktioner på nätcasinon, som det gick väldigt bra för. Under pandemin har intäkterna på pokerturneringar mer än dubblerats, från 7,2 miljoner till över 16 miljoner. Bettingen minskade däremot kraftigt, dels på grund av att man stängde ner alla landbaserade bettingställen och dels för att de flesta idrottsevenemangen ställdes in.

I mitten av juni började Italien öppna sina casinon, bettingställen och bingohallar igen. Det var emellertid inte en återgång till det normala, utan man vidtog flera åtgärder för att försäkra sig om både personalens och besökarnas säkerhet. Munskydd blev obligatoriska i lokalerna, man satte upp markörer för att påminna folk om att hålla avstånd och försåg alla lokalerna med handsprit.

Spanien

I slutet av mars, när coronapandemin rasade som värst, blev Spaniens spelbolag ombedda att kraftigt dra ner på sin reklam. Syftet var att man inte ville att spelberoende skulle bli utnyttjade under landets nedstängning. Man ville förhindra att spelsidorna skulle tjäna pengar på människors oro: “to prevent bookmakers from doing business with people’s concern and anxiety.” Mellan klockan ett och fem fick spelbolagen fortfarande göra reklam, men de fick inte uppmana folk att spela eller berätta om sina bonusar. 80% av Spaniens spelreklam försvann under nedstängningen.

Storbritannien

Den 14 april blev det förbjudet att spela för e-plånböcker som Skrill, PayPal och Neteller i Storbritannien. I övrigt har Storbritanniens regering varit försiktig med att införa restriktioner. Istället har de sponsrat sporten i landet, för att den ska kunna leva vidare, trots att bettingintäkterna i princip hade upphört.

Michael Dugher är verkställande chef på Betting and Gambling Counsil (BGC) och säger att det är viktigt att regeringen inte driver iväg spelare till den olagliga svarta marknaden som inte är intresserad av att sponsra sporten:

“The industry’s importance to these popular national pastimes shows why it’s vital that the Government gets the balance right, and does not drive punters towards the illegal, online black market, who have no interest in supporting sport either at a grassroots or national level.”

Objektiv bedömare

Vi har frågat Håkansson, professor i spelberoende på Lunds universitet, vad han anser om de nya spelrestriktionerna. Han säger att det är för tidigt att utvärdera vad den tillfälliga lagstiftningen har haft för effekt. Det finns ingen forskning än, men de håller på att ta fram sådan just nu:

“Det korta svaret är ju att vi inte har någon färdig utvärdering eller forskning på detta än. Vi gör i vår forskargrupp just nu en enkätstudie och vi får väl se vad vi kommer fram till där, men än så länge finns ju inga dokumenterade erfarenheter i någon sådan systematisk form.”

Håkansson har skrivit remissvar från både Lunds universitet och Region Skåne angående den tillfälliga spellagen:

“Jag tillstyrkte då förslaget om att förlänga perioden, och påpekade att några erfarenheter ju inte kunde finnas dokumenterade än (det är en kort tid i de flesta sammanhang att utvärdera en insats som infördes för bara några månader sedan), men att det ju fortsatt är rimligt att iaktta en stor försiktighet inför de möjliga hälsoriskerna med covid-19 även i förhållande till spel och spelproblem. Eftersom just nätkasino har en sådan position som särskilt förknippad med spelberoende, så finns det ju alltjämt starka skäl att iaktta en särskild lagstiftning för den spelformen. Dessutom kvarstår ju de potentiella risker som en försämrad arbetsmarknad och finanskris kan innebära.”

Sammanfattning

Sammanfattningsvis skulle vi kunna säga att det är svårt att säga vad de nya restriktionerna har haft för effekt på spelmissbruk. Resultaten spretar åt olika håll. Omsättningen på nätcasinon ökade dock under våren, när regeringen kom med rådet att vi skulle jobba hemifrån om vi kunde. Spelinspektionen har redovisat en ökning på fem procent, vilket måste betraktas som en blygsam ökning. Den kan bero på att det inte har funnits något att betta på, då alla idrottsevenemang har varit inställda.

Emellertid är det siffror från den svenska spelmarknaden. Det är möjligt att statistiken skulle se annorlunda ut om man räknade med utländska casinon. Antalet sökande till Stödlinjen har legat på ungefär samma nivå som under samma period under 2019. Spelproblemen hos de som söker hjälp har inte heller varit allvarligare under coronapandemin. Vissa, som Tommy på Anonyma Spelare, tror dock att det dröjer innan spelproblemen som uppstått under pandemin visar sig i statistiken och att vi kommer att få en störtflod av sökande nästa år.

I den danska studien The Degree of Channelization of the Swedish online Gambling market varnade man för att införa fler spelrestriktioner. De menade att det skulle innebära att fler svenska spelare skulle gå över till casinon utan licens. Regeringen införde restriktionerna ändå och nu har de föreslagit att insatsen ska förlängas, trots att den enda studien som verkligen fokuserar på de nya restriktionerna visar att de i många fall leder till att fler spelar på casinon utan svensk licens istället. Precis vad många varnade för innan restriktionerna infördes, både forskare och spelbolag.

Kopplingen mellan psykisk ohälsa och spelmissbruk har påvisats i flera studier. Att några studier har påvisat en ökning i spelande är därför inte så överraskande. De här strikta restriktionerna verkar emellertid inte hjälpa. De som har störst problem med spelandet bryr sig inte om spärren, utan söker sig istället till andra casinosidor. De individerna skulle hjälpas mer av att restriktionerna togs bort, eftersom de då i alla fall får chansen att spela på säkra, svensklicenserade online casinon.

Det behövs antagligen fler och större studier för att se hur den nya spelrestriktionen har påverkat kanaliseringen och spelproblem, men just nu verkar det som att restriktionerna har en övervägande negativ inverkan på den svenska spelmarknaden. Precis som professor Anders Håkansson påpekar kan det emellertid vara för tidigt att utvärdera den tillfälliga förordningen. Han säger att åtgärderna som regeringen har åtagit är fullt rimliga, med tanke på risken för spelberoende och ekonomiska problem. Håkansson har rekommenderat att åtgärden ska förlängas till 30 juni 2021.  

Relaterade länkar