Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Bokslutskommuniké januari – december 2014

-2014 var ett händelserikt år med hög takt på förvärv, nyproduktion och investeringar i det befintliga beståndet samtidigt som kundnöjdheten ökade till rekordhöga index 68, en uppgång med två indexenheter.

 • Driftnettot ökade med knappt 10 procent till 263 Mkr (240)
 • Marknadsvärdet på företagets fastighetsbestånd uppgick till 7,4 miljarder kronor (6,7)
 • 102 lägenheter färdigställdes under året och ytterligare 159 lägenheter är under produktion
 • Hyresintäkterna ökade med drygt 4 procent till 716 Mkr (687)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 109 Mkr (112)
 • Räntebärande skulder ökade till 1 560 Mkr (1 360) och soliditeten minskade till 46,7 procent (48,7)
 • Avkastningen på totalt kapital uppgick till 4,1 procent (4,1)
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 27 Mkr (8), varav 20 Mkr (0) avser satsningar på bostadssociala ändamål enligt § 5 första punkten i Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. 
 • Ämnen


  Halmstads Fastighets AB ägs av Halmstads Kommun. Bostadsbolaget omsätter ca 700 mkr och har ca 100 anställda. Fastigheterna, som består av cirka 10 000 lägenheter och lokaler, värderas till drygt 7 miljarder kronor.

  Presskontakt

  Sandra Troedson

  Sandra Troedson

  Presskontakt Marknads- och kommunikationschef 035-140233
  Pernilla Söderkvist

  Pernilla Söderkvist

  Presskontakt Kommunikatör ledningskommunikation 035-140233
  Lina Keilo

  Lina Keilo

  Presskontakt Kommunikationsstrateg Presskontakt 035-140233

  Tillsammans skapar vi hem – välkommen till Halmstads bostadsbolag

  Halmstads Fastighets AB ägs av Halmstads kommun. Med cirka 11 000 lägenheter och 300 lokaler är vi den största och marknadsledande aktören på Halmstads fastighetsmarknad. Det innebär att vi är och ska vara en drivande part i många utvecklingsfrågor kring boende och stadsdelar som påverkar människorna som bor och verkar inom stan. Tillsammans skapar vi hem för Halmstadbor.

  Halmstads Fastighets AB
  Fredrik Ströms gata 6
  301 04 Halmstad
  Sverige