Pressmeddelande -

335 000 kronor till utvecklingsingenjörer

Lördagen den 29 maj delas årets så kallade Fåhréstipendier ut. Stipendierna är på sammanlagt 335 000 kronor och går till studenter på Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad.

Den största prissumman, 100 000 kronor, går till det bästa examensprojektet. Bästa studenten belönas med 50 000 kronor.

Prispengarna kommer från en donation av den bortgångne lektorn Sten Fåhré.
Stipendierna, som delades ut för första gången 2004, är de klart största till ett enskilt studieprogram i Sverige.

TID OCH PLATS
Stipendieutdelningen äger rum lördagen den 29 maj kl. 15.00–ca 16.30 i Malcussalen, Högskolan i Halmstad.

Välkomna!

För mer information, kontakta Leif Nordin, studierektor för Utvecklingsingenjörsprogrammet, tel. 070-547 22 16, e-post: leif.nordin@hh.se.

Ämnen

  • Universitet, högskola

Kategorier

  • utvecklingsingenjör
  • fåhréstipendier
  • examensprojekt
  • studenter
  • utbildning
  • stipendier

Regioner

  • Halmstad

Högskolan i Halmstad – för utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.
Högskolan i Halmstad har som en av de nyare högskolorna i landet varit framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil utgörs av tre sammanflätade styrkeområden som kan sammanfattas som utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. I dag har Högskolan 14 500 studenter och 500 anställda, varav ett 40-tal professorer.

Kontakter

Christa Amnell

Presskontakt Kommunikatör vid Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap 035-16 73 12

Selma Sedelius

Presskontakt Kommunikationschef 070-871 34 89

Louise Wandel

Presskontakt Kommunikatör vid Akademin för informationsteknologi 035-167414

Kristina Rörström

Presskontakt Kommunikatör vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle Ansvarig för forskningskommunikation 035-16 78 36

Hilda Liberg

Presskontakt Kommunikatör 0729773863

Lena Lundén

Presskontakt Kommunikatör 073-241 74 43

Helena Bengtsson

Presskontakt Kommunikatör Internationell kommunikation 035-16 73 39