I forskningsprojektet Remind samarbetar organisationer i nio olika länder för att utveckla tekniska lösningar som kan underlätta vardagen för personer med en demenssjukdom. (Bild: iStock).
I forskningsprojektet Remind samarbetar organisationer i nio olika länder för att utveckla tekniska lösningar som kan underlätta vardagen för personer med en demenssjukdom. (Bild: iStock).

Pressmeddelande -

Europeiskt initiativ utvecklar bättre hälsovård för patienter med demenssjukdom

Personer med en demenssjukdom kämpar ofta med dagliga rutiner, till exempel att komma ihåg att ta sin medicin. I ett europeiskt initiativ, kallat Remind, samarbetar organisationer i nio olika länder för att utveckla tekniska lösningar som kan hjälpa patienter som har en demensdiagnos – och deras anhöriga – i vardagen.

– Huvudsyftet med Remind är att utveckla och dela kunskap mellan partnerorganisationerna som finns både inom akademin och industrin, säger Ubaid Ur Rehman, doktorand vid Kyung Hee University i Sydkorea – ett av partneruniversiteten i Remind-projektet.

I början av året var Ubaid Ur Rehman gästforskare vid Högskolan i Halmstad under tre månader inom ramen för Remind-projektet. Han har utvecklat en applikation som, baserat på data från ett intelligent hem och en smart telefon, kan avgöra när det är en bra tid att påminna en patient med en demenssjukdom att ta sin medicin.

Halmstad bidrar med AI-kompetens

Remind-projektet initierades av universitetslektor Anita Sant’Anna vid Högskolan i Halmstad, och professor Chris Nugent vid Ulster University i Nordirland, som fram till nyligen var gästprofessor vid Högskolan i Halmstad.

– En växande äldre befolkning kräver nya hälsotekniklösningar och smarta hemmamiljöer. Remind-projektet ger oss möjlighet att dela idéer, information och resultat med varandra inom en rad olika verksamheter och i många olika länder, så att vi kan arbeta effektivt mot samma mål, säger Anita Sant’Anna.

Martin Cooney forskar om sociala robotar vid Högskolan i Halmstad och är Högskolans samordnare i projektet.

– Vårt bidrag är kompetens inom AI, artificiell intelligens. Jag tycker att Ubaids ”igenkänningsapplikation” är ett mycket bra exempel på detta. Vi har också, som ett annat exempel, utvecklat ett system för att upptäcka nyligen utförda aktiviteter – som att ta sin medicin – genom att använda en värmekamera, säger Martin Cooney och fortsätter:

– Utöver forskningen ger projektet oss även bra möjligheter till nätverkande, till exempel när vi besöker varandra i de olika länderna och genom samarbetet mellan akademin och industrin. 

Mer om Remind

Remind finansieras genom EU:s ramprogram för forskning och innovation: Horisont 2020 samt ”Marie Skłodowska-Curie Grant Agreement" (innovationsprogrammet). Projektet pågår mellan 2017 och 2020. 

Läs mer om projektet och de deltagande organisationerna i Högskolan i Halmstads digitala forskningsmagasin Samspel och på Remind-projektets webbsida.

Kontakt

Martin Cooney: 0729-773682 eller martin.cooney@hh.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Äldreomsorg

Taggar

  • kunskapsutbyte
  • hälsoteknik
  • demens
  • forskning


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.

Presskontakt

Louise Wandel

Louise Wandel

Presskontakt Kommunikatör vid Akademin för informationsteknologi 035-167414

Relaterat material