Pressmeddelande -

Framtidens digitala sjukvård i fokus på konferens

Vilka digitala utmaningar finns inom vård och omsorg och hur kan vi tillsammans lösa dem? Det var de övergripande frågorna på konferensen Second Health Innovation Day i dag, där 200 besökare från region, näringsliv, kommuner och akademi träffades för att diskutera och utbyta erfarenheter.

– Digitalt är inte en bransch, det är en dimension som vi människor själva har skapat och som ändrar samhället i grunden.
Så inledde Darja Isaksson, strateg inom digital transformation och medlem i nationella innovationsrådet, det första talet på konferensen Second Health Innovation Day. Hon pratade om utmaningarna som digitaliseringen för med sig inom vården men också om de möjligheter som finns och börjar dyka upp inom sjukvården. En app med rehab-övningar som patienten får med sig efter läkarbesöket, smarta armband inom äldreomsorgen och hemmatest för öroninflammation kopplat till mobiltelefonen. Alla är exempel på innovationer som hjälper till att göra sjukvården mer tillgänglig och effektiv.

Viktig mötesplats

Med temat En mötesplats för hälsoinnovation mellan vision och vardag blandades föreläsningar och inspiration med workshoppar, där syftet var att ge besökarna möjlighet att diskutera utmaningar och utbyta kunskap. Konferensen, som pågår i dag, vänder sig till personer som arbetar inom vård och omsorg och är en del av ett samverkansprojekt mellan kommun, region, näringsliv och Högskolan i Halmstad.
– Konferensen är en viktig mötesplats. Det är viktigt att samla alla representanter på samma plats för att kunna diskutera framtiden, byta erfarenheter och lära av varandra, säger Gerry Andersson, som är projektledare för HICube Kompetenta vården och Second Health Innovation Day.

Kontakt

Gerry Andersson, projektledare HICube Kompetenta vården, projektledare Second Health Innovation Day

0706 36 77 34 och gerry.andersson@hh.se

Ämnen

  • Hälsoorganisationer

Kategorier

  • hälsoinnovation
  • digitalisering
  • sjukvård
  • hälsa
  • omsorg
  • vård
  • samverkan

Regioner

  • Halland


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.

Kontakter

Christa Amnell

Presskontakt Kommunikatör vid Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap 035-16 73 12

Selma Sedelius

Presskontakt Kommunikationschef 070-871 34 89

Louise Wandel

Presskontakt Kommunikatör vid Akademin för informationsteknologi 035-167414

Kristina Rörström

Presskontakt Kommunikatör vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle Ansvarig för forskningskommunikation 035-16 78 36

Hilda Liberg

Presskontakt Kommunikatör 0729773863

Lena Lundén

Presskontakt Kommunikatör 073-241 74 43

Helena Bengtsson

Presskontakt Kommunikatör Internationell kommunikation 035-16 73 39