Pressmeddelande -

Hållbarhetsdagen 2019 – för dig som vill veta mer om hållbarhetsforskningen vid Högskolan i Halmstad

Pressinbjudan: Den 8 maj kommer talare från olika forskningsområden vid Högskolan i Halmstad, tillsammans med inbjudna gästtalare, att skapa en levande diskussion där dagens forskning ställs i relation till såväl industriella som samhälleliga behov och möjligheterna att skapa gemensam, hållbar nytta.

Samhället står inför den enormt svåra, men samtidigt utmanande, uppgiften att skapa ett hållbarare framtida samhälle. Forskningens och utbildningens del i detta är en av de viktigaste möjliggörarna.

– Hållbarhetsdagen lyfter fram Högskolans spännande forskning inom detta för framtiden otroligt viktiga område, och tillsammans med inbjudna regionala industrier, myndigheter och organisationer diskuteras pågående och möjliga framtida behovsområden, satsningar och initiativ. Ett av huvudsyftena med dagen är att lyfta fram de fina resurser som Högskolan förfogar över, och de spännande projekt som pågår, samtidigt som det skapas en dialog kring framtida möjligheter, säger Bengt-Göran Rosén, professor i maskinteknik vid Högskolan i Halmstad.

Under dagen bjuds på föredrag, diskussioner och förevisningar kring forskning och utbildning, med regionala, nationella och internationella perspektiv, och på inspiration kring vad aktörer i akademi, industri, kommun och region tillsammans kan åstadkomma för ett smartare, mer hållbart samhälle.

En posterutställning står framställd hela dagen, där forskare och studenter från Högskolan lyfter fram forskning och projekt inom hållbarhetsområdet. Här får deltagarna chans att diskutera med varandra och utställarna under trevliga, öppna former. Dagen avslutas med att forskarna vid Högskolans Rydberg Core Laboratory öppnar upp dörrarna under temat ”Open laboratories”. Här kan deltagarna ta del av våra välutrustade och spännande forskningslabb. Det finns bland annat möjlighet att stifta bekantskap med elektronmikroskop och testutrustning för energisnåla motorer och miljövänlig lackering av fordon, sländor som biomarkörer, smart återvinning av biokol för hydrophonisk odling och hållbar matlagning i utvecklingsländer.

Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap

Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap, som arrangerar Hållbarhetsdagen, har idag ett 50-tal forskare verksamma i och i anslutning till hållbarhetsområdet, inom såväl forskning som utbildning. Forskningen är indelad i tre huvudområden – energisystem, materialsystem och biosystem.

KONTAKT

Medierna är välkomna att delta vid konferensen. Kontakta Christa Amnell: christa.amnell@hh.se

För mer information om konferensens innehåll, kontakta Bengt-Göran Rosén, professor i maskinteknik: bengt-goran.rosen@hh.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Miljö

Kategorier

  • utbildning
  • samverkan
  • forskning


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad rustar människor för framtiden genom att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället. Ända sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande. Högskolan är känd för sina populära verklighetsförankrade utbildningar och små studentgrupper. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Högskolan deltar aktivt i samhälls­utvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil – det innovationsdrivande lärosätet – utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 11 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 55 professorer.

Presskontakt

Christa Amnell

Presskontakt Kommunikatör vid Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap 035-16 73 12