Pressmeddelande -

Halmstadsforskare ger ut bok om hälsa och livsstil

God hälsa beror inte på slumpen utan på hur vi väljer att leva. Det har 25 forskare på Högskolan i Halmstad tagit fasta på och tillsammans författat en bok om hur människan med egen kraft kan påverka sin hälsa i positiv riktning.

Forskning visar att människors ohälsa och de flesta kroniska sjukdomar till stor del beror på ohälsosam livsstil. Eftersom vanor och beteenden är inlärda kan vi också förändra dem med egen kraft – även om det inte alltid är så enkelt som det låter.

– Många vanor är djupt rotade i strukturella förhållanden, som klass, etnicitet och funktionshinder. Men de flesta människor i vårt västerländska samhälle föds ändå med många möjligheter att styra de faktorer som vi vet påverkar vår hälsa. Det kan handla om att röra på sig, äta hyfsat bra mat, umgås med folk man gillar, vara måttlig med alkohol och undvika tobak, säger Lillemor Hallberg, gästprofessor i vårdvetenskap på Högskolan i Halmstad och redaktör för den nyutkomna boken ”Hälsa och livsstil – forskning och praktiska tillämpningar”.

I boken visar 25 författare, alla lärare och forskare på Högskolan i Halmstad, hur människor själva kan påverka sin hälsa i positiv riktning genom en hälsofrämjande livsstil. Författarna representerar ett flertal discipliner, exempelvis idrottspsykologi, sociologi, folkhälsovetenskap, handikappvetenskap och omvårdnad. De 18 kapitlen ger olika infallsvinklar på vad forskningen säger om sambandet mellan livsstil och hälsa. Bland annat beskrivs kostens roll, fysisk aktivitet, tobak, munhälsa, hälsa och funktionshinder, humor samt det sociala livets betydelse. Lillemor Hallberg pekar just på hälsans komplexitet.

– Sjukdom och ohälsa orsakas av en massa samverkande faktorer – vi vill se till hela bredden. Här skiljer sig vår bok från många av de ”må bra”-böcker som finns på marknaden. Vi tar ett brett grepp och allt bygger på egna och andra forskares forskningsresultat, säger Lillemor Hallberg och fortsätter:

– En viktig utgångspunkt för oss har också varit att fokusera på hälsa snarare än sjukdom. Vi vill lyfta fram de faktorer som får oss att må bra och som enligt forskningen främjar hälsan, ett så kallat salutogent perspektiv.

Idén till boken föddes 2009 när två av Högskolans forskargrupper slogs ihop till en större – CVHI, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott.

– Vi ville sammanfatta vår hälsoforskning i en lärobok. När jag läser boken i dag blir jag imponerad av hur mycket kunskap om hälsa och livsstilsfrågor som finns inom Högskolans väggar. Det är första gången den presenteras på det här sättet, säger Lillemor Hallberg.

Boken vänder sig i första hand till studenter inom hälsorelaterade ämnen, men även till alla andra som är intresserade av hälso- och livsstilsfrågor.

För mer information, kontakta Lillemor Hallberg, redaktör och gästprofessor i vårdvetenskap på Högskolan i Halmstad, tel. 0709-412 973

Se även:
http://www.studentlitteratur.se/o.o.i.s?id=2474&artnr=33617-01&csid=66&mp=4918
http://www.hh.se/hos/forskning/centrumforforskningomvalfardhalsaochidrott.6117.html

Ämnen

  • Universitet, högskola

Kategorier

  • lärobok
  • hälsa och livsstil
  • hälsoforskning
  • friskvård

Regioner

  • Halmstad

Högskolan i Halmstad – för utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.
Högskolan i Halmstad har som en av de nyare högskolorna i landet varit framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil utgörs av tre sammanflätade styrkeområden som kan sammanfattas som utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. I dag har Högskolan 14 500 studenter och 500 anställda, varav ett 40-tal professorer.

Kontakter

Christa Amnell

Presskontakt Kommunikatör vid Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap 035-16 73 12

Selma Sedelius

Presskontakt Kommunikationschef 070-871 34 89

Louise Wandel

Presskontakt Kommunikatör vid Akademin för informationsteknologi 035-167414

Kristina Rörström

Presskontakt Kommunikatör vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle Ansvarig för forskningskommunikation 035-16 78 36

Hilda Liberg

Presskontakt Kommunikatör 0729773863

Lena Lundén

Presskontakt Kommunikatör 073-241 74 43

Helena Bengtsson

Presskontakt Kommunikatör Internationell kommunikation 035-16 73 39