Pressmeddelande -

Högskolan i Halmstad söker ny rektor

Nu startar rekryteringen av ny rektor till Högskolan i Halmstad. I annonsen som publicerats på hh.se söker Högskolan en person som har gedigen akademisk bakgrund med professorskompetens och mångårig ledarerfarenhet. Förmåga till dialog, analys och nytänkande är något som en rektor förväntas ha, liksom förmåga att bygga relationer, med både förtroende och integritet.

– Jag hoppas och tror att många kvalificerade personer ska visa intresse för jobbet som rektor på Högskolan i Halmstad. Efter de senaste årens kraftfulla förändringsarbete för att profilera och positionera Högskolan, har vi nu ett utmärkt läge att bygga vidare på för en ny rektor, säger styrelseordförande Karin Starrin.

Hon är ordförande i den kommitté som leder hela rekryteringsprocessen, där även ytterligare externa representanter från styrelsen deltar, tillsammans med representanter för lärare, studenter och fackliga organisationer. Kommittén har anlitat rekryteringsföretaget Mercuri Urval för att hantera själva rekryteringen, utifrån den kravprofil som förankrats brett, både inom och utanför lärosätet.

Sista ansökningsdag 26 september

Rekryteringen sker inledningsvis i två parallella processer – dels i form av den öppna utlysningen med möjlighet för alla att ansöka till Högskolan, dels i form av personliga kontakter med rekryteringsföretaget Mercuri Urval. Även dessa personliga kontakter kommer dock i slutändan att leda till en ansökan för den som är aktuell som slutkandidat.

– Jag hoppas att både personal, studenter och externa intressenter fortsätter att engagera sig i rekryteringsprocessen, inte minst genom att själva tänka på lämpliga kandidater och uppmana dem att ta kontakt med våra rekryteringskonsulter, säger Karin Starrin.

Ansökningstiden löper över sommaren och går ut 26 september. Nuvarande rektor Mikael Alexandersson lämnar sitt uppdrag 30 september i höst och fram till det att en ny rektor är på plats, är prorektor Thorsteinn Rögnvaldsson föreslagen att leda lärosätet som vikarierande rektor (ett beslut som regeringen har att fatta).

– En försiktigt optimistisk bedömning är att vi skulle kunna ha en ny rektor på plats i början av 2017, säger Karin Starrin.

För mer information, kontakta Karin Starrin, högskolestyrelsens ordförande, 070-523 20 30

Läs hela annonsen här: http://www.hh.se/omhogskolan/hogskolansokernyrektor.65445668.html

Läs mer om rekryteringsprocessen här: http://www.hh.se/omhogskolan/hogskolansokernyrektor/sagarrektorsrekryteringentill.65445669.html

Ämnen

  • Universitet, högskola


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 100 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.

Kontakter

Selma Sedelius

Presskontakt Kommunikationschef 070-871 34 89