Pressmeddelande -

Högskolestyrelsens möte den 11 april

På torsdag den 11 april sammanträder Högskolan i Halmstads styrelse. Det blir ingen pressträff efter mötet, men rektor är tillgänglig på mobilen efter mötet, mellan kl. 18 och 18.30, tel. 070-300 42 05.

Se dagordning för mötet nedan.

För mer information, kontakta Marianne Dellstrand, rektors handläggare, tel. 0703-16 71 61 eller Lena Lundén, kommunikatör, tel. 073-241 74 43.

Ämnen

  • Vetenskap, allmänt

Kategorier

  • högskolestyrelse
  • dagordning

Regioner

  • Halmstad


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav 40 professorer.

Presskontakt

Christa Amnell

Presskontakt Kommunikatör vid Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap 035-16 73 12

Selma Sedelius

Presskontakt Kommunikationschef 070-871 34 89

Louise Wandel

Presskontakt Kommunikatör vid Akademin för informationsteknologi 035-167414

Kristina Rörström

Presskontakt Kommunikatör vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle Ansvarig för forskningskommunikation 035-16 78 36

Hilda Liberg

Presskontakt Kommunikatör 0729773863

Lena Lundén

Presskontakt Kommunikatör 073-241 74 43

Helena Bengtsson

Presskontakt Kommunikatör Internationell kommunikation 035-16 73 39