Pressmeddelande -

Innovationspris till app för unga canceröverlevare

En app för barn som överlevt cancer fick nyligen ett prestigefyllt pris av amerikanska Livestrong Foundation. Appen är skapad av forskare vid Högskolan i Halmstad och valdes ut bland över 700 bidrag från hela världen.

Forskningsprojektet Give Me a Break från Högskolan i Halmstad var ett av 20 tävlingsbidrag som gick vidare till finalen i Livestrong Foundations tävling the Big C. Give Me a Break är en app som är unikt anpassad för att förbättra livet för barn som överlevt cancer. Appen är en digital plattform för realtidsinteraktion mellan canceröverlevare med syftet att etablera vänskap och sociala nätverk för långsiktigt stöd. 752 bidrag från hela världen tävlade om 10 innovationspriser och Give Me a Break fick ett av dem.

– Tävlingens finalister representerar revolutionerande lösningar på dagliga utmaningar för dem som överlever cancer, oavsett ålder, etnicitet eller nationalitet. Vi är glada att se de framsteg som finalisterna har gjort under finalomgångens entreprenörsprogram där de har parats ihop med mentorer från näringslivet som hjälpt till med exponering och expertråd, säger Livestrongs vd Doug Ulman.

Viktigt för barnen att få stöd

Målet för forskargruppen bakom Give Me a Break är att först introducera tjänsten på den svenska marknaden, för att därefter lansera den på andra marknader.

– Tillväxtpotentialen är betydande eftersom 200 000 barn världen över får cancer varje år. Många behandlas i dag framgångsrikt och kan återgå till ett normalt liv om de får rätt stöd för att hantera psykiska och sociala svårigheter i övergången till vardagslivet, säger Jens Nygren, projektledare och docent i medicinsk vetenskap vid Högskolan i Halmstad.

– Genom att utnyttja kraften i det digitala hoppas vi kunna hjälpa unga canceröverlevare att skapa sociala sammanhang och därigenom framtidstro, säger Pontus Wärnestål, projektets interaktionsdesigner och lektor i informatik vid Högskolan i Halmstad.

Kontakt:

Jens Nygren, 0702-29 73 70 och jens.nygren@hh.se

Fakta: Give me a break

Forskargruppen vid Högskolan i Halmstad är en multidisciplinär sammansättning av forskare, designer och entreprenörer från flera discipliner. Efter tre års forskning och utveckling tillsammans med barn som drabbats av cancer håller gruppen just nu på att utveckla en fungerande prototyp av Give Me a Break i samarbete med två ledande byråer i spel- och designbranschen, Hello There och CP+B Scandinavia. Forskningsprojektet finansieras av KK-stiftelsen, Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova. 


Relaterade länkar

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • forskning
  • barncancer
  • barncancerfonden
  • hello there
  • cp+b scandinavia
  • livestrong
  • livestrong foundation
  • give me a break


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.

Kontakter

Louise Wandel

Presskontakt Kommunikatör vid Akademin för informationsteknologi 035-167414