Pressmeddelande -

Nya IT-lösningar ska motverka ensamhet hos äldre

Antalet äldre i samhället ökar och för en del kan ålderdomen leda till utanförskap och isolering. Ett nytt forskningsprojekt på Högskolan i Halmstad ska utveckla sociala IT-lösningar för att motverka ensamhet hos äldre.

– Tanken är att ta fram en IT-plattform med olika tjänster riktade till äldre, säger Carina Ihlström Eriksson, projektledare för Halmstads Living Lab som har beviljats fyra miljoner kronor för EU-projektet Express to Connect.

IT-lösningarna ska bygga på delaktighet och interaktivitet. Forskarna har bland annat idéer om att utveckla en så kallad storytable, en interaktiv IT-lösning där många personer får tillgång till historiska bilder, fakta och enkelt kan ta del av varandras berättelser. De har också planer på att ta fram en ”pensionärspool”, där äldre kan få kontakt och hjälpa varandra med olika tjänster.

Forskarna håller bland annat workshoppar med äldre, anhöriga och hemvårdspersonal för att diskutera ensamhet och ta reda på vilka önskemål som finns.

– Den centrala tanken i projektet, och med hela Living Lab, är att fånga in användarnas behov redan från starten och skapa någonting utifrån det. Vi startade samarbetet förutsättningslöst och det ska bli jättespännande att se var det landar, säger Carina Ihlström Eriksson.

Projektet är ett samarbete med parter i Finland, Danmark och Holland. I projektet ingår forskare, som informatiker, folkhälsovetare och etnologer, samt industripartner och användare. Slutmålet är att det ska finnas en produkt på marknaden om sex till sju år.

FAKTA / EXPRESS TO CONNECT
Express to Connect är ett EU-projekt som leds av Copenhagen Living Lab. Projektets totala budget ligger på 33 miljoner kronor och är ett samarbete med parter i Sverige, Finland, Danmark och Holland. Högskolan i Halmstad koordinerar den svenska delen, där även Öresund Living Lab och Halmstads kommun ingår. Express to Connect ingår i EU-satsningen Ambient Assistent Living (AAL) som ska ta fram innovationer som motverkar äldres utanförskap och isolering.

 

För mer information kontakta
Carina Ihlström Eriksson, universitetslektor på Högskolan i Halmstad och projektledare för Halmstads Living Lab, telefon 0703-18 73 55
Jesper Svensson, doktorand och adjunkt, telefon 0704-82 08 26

 

 

Ämnen

  • Universitet, högskola

Kategorier

  • it-produkt
  • innovationer
  • living labs

Regioner

  • Halmstad

Högskolan i Halmstad – för utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.
Högskolan i Halmstad har som en av de nyare högskolorna i landet varit framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil utgörs av tre sammanflätade styrkeområden som kan sammanfattas som utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. I dag har Högskolan 14 500 studenter och 500 anställda, varav ett 40-tal professorer.

Kontakter

Christa Amnell

Presskontakt Kommunikatör vid Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap 035-16 73 12

Selma Sedelius

Presskontakt Kommunikationschef 070-871 34 89

Louise Wandel

Presskontakt Kommunikatör vid Akademin för informationsteknologi 035-167414

Kristina Rörström

Presskontakt Kommunikatör vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle Ansvarig för forskningskommunikation 035-16 78 36

Hilda Liberg

Presskontakt Kommunikatör 0729773863

Lena Lundén

Presskontakt Kommunikatör 073-241 74 43

Helena Bengtsson

Presskontakt Kommunikatör Internationell kommunikation 035-16 73 39