Pressmeddelande -

PRESSINBJUDAN: Mätningar av rörelseförmåga förbättrar patienters rehabilitering

Genom att mäta patienters rörelseförmåga kan rehabilitering av exempelvis höftopererade ske mer effektivt. Anita Pinheiro Sant'Anna, som lägger fram sin doktorsavhandling på Högskolan i Halmstad på fredag, har tagit fram en metod som kan förenkla och förbättra vården på ett effektivt sätt. 

Anita Pinheiro Sant'Anna har i sin forskning fokuserat på att göra rörelseanalyser av hur människor går och har särskilt tittat på gångkvaliteten hos olika patienter, exempelvis personer som har genomgått höftoperationer.

Anita Pinheiro Sant'Anna har använt sig av två mätinstrument – eller sensorer – som fästs ovanför patientens fot. Den ena mäter acceleration i tre axlar medan den andra mäter vinkelhastighet i tre axlar. Tekniken som hon har använt sig av är relativt ny och har inte använts i någon större utsträckning.

– Företaget Nike har en enklare variant av detta i sina skor. Men i Nikes skor mäts bara hur snabbt man går, inte hur man går, eller kvaliteten på gången, säger Anita Pinheiro Sant'Anna och berättar att tekniken även kan användas i övervakningssyfte av till exempel äldre personer.

– En människas gång säger väldigt mycket om hennes generella hälsotillstånd, hur mycket hon rör på sig. Om man plötsligt slutar att gå eller om gången minskar drastiskt kan man dra slutsatser av det, säger hon.

Anita Pinheiro Sant'Anna blir den andra egna doktorn som Högskolan i Halmstad examinerar. Den första var Edison Pignaton de Freitas som disputerade i november 2011.

Avhandlingen heter "A Symbolic Approach to Human Motion Analysis Using Inertial Sensors: Framework and Gait Analysis Study" och läggs fram vid Högskolan i Halmstad.

Medierna är välkomna till disputationen som äger rum i Wigforssalen, Visionen, på Högskolan i Halmstad, fredagen den 13 april kl. 10.

För mer information kontakta Anita Pinheiro Sant'Anna på telefon 0735-09 30 33, eller Thorsteinn Rögnvaldsson, handledare och professor i datavetenskap, på telefon 073-312 12 84.

 

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • disputation
  • doktorsavhandling

Regioner

  • Halmstad

Högskolan i Halmstad – för utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.
Högskolan i Halmstad har som en av de nyare högskolorna i landet varit framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil utgörs av tre sammanflätade styrkeområden som kan sammanfattas som utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. I dag har Högskolan cirka 10 500 studenter och 600 anställda, varav 40 professorer.

Kontakter

Christa Amnell

Presskontakt Kommunikatör vid Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap 035-16 73 12

Selma Sedelius

Presskontakt Kommunikationschef 070-871 34 89

Louise Wandel

Presskontakt Kommunikatör vid Akademin för informationsteknologi 035-167414

Kristina Rörström

Presskontakt Kommunikatör vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle Ansvarig för forskningskommunikation 035-16 78 36

Hilda Liberg

Presskontakt Kommunikatör 0729773863

Lena Lundén

Presskontakt Kommunikatör 073-241 74 43

Helena Bengtsson

Presskontakt Kommunikatör Internationell kommunikation 035-16 73 39