Pressmeddelande -

PRESSINBJUDAN: Ny avhandling om RFID-teknik. Smart liten pryl blir smartare

Hur har tomaterna haft det på sin transport från Spanien till Sverige? Har temperaturen varit jämn? Hur vet bonden, utan att föra anteckningar, vilka kor som har mjölkats och hur många liter det blev? Med hjälp av smart teknik, så kallad RFID, kan saker, djur (och människor!) identifieras på avstånd samtidigt som information skickas och lagras i en databas. Nu blir metoden ännu smartare. Björn Nilsson presenterar i sin avhandling lösningar som gör RFID-tekniken effektivare och mer strömsnål.

RFID betyder Radio Frequency Identification och handlar enkelt uttryckt om att kunna identifiera något (eller någon) på avstånd med hjälp av trådlös teknik. Tekniken har funnits i 60 år och användes från början, som så mycket annan avancerad teknik, av militären för att spåra och identifiera flygplan.

– I dag används RFID för att trådlöst och på avstånd identifiera till exempel en produkt som har försetts med en tag. Varje tag har ett unikt identitetsnummer som kan förknippas med en specifik produkt i en databas. Det är alltså möjligt att följa en produkt från tillverkning fram till kund, berättar Björn Nilsson, industridoktorand, som har skrivit en avhandling om hur RFID-tekniken kan bli effektivare.

RFID-taggar, eller etiketter, finns på en uppsjö prylar inom en mängd olika områden där man vill spåra, identifiera och lagra information av olika slag: busskort, liftkort, passersystem som tullar och betalstationer, stöldskydd, osv.

Det finns olika slags RFID-tekniker, till exempel passiva och aktiva. De passiva har ingen egen energikälla utan får ström från RFID-läsaren. Denna sort har begränsade funktioner, framför allt i räckvidd. Arbetsområdet mellan läsare och tag är enbart några få meter.

– En aktiv tag har egen strömkälla, till exempel ett batteri. Den kan ha räckvidd upp till flera hundra meter och processorn på taggen kan hantera kryptering, avläsa sensorer och logga händelser, berättar Björn Nilsson.

Trots det anses dagens aktiva tag också begränsad eftersom dess funktionalitet gör att den blir energikrävande och eftersom den i dag är ganska dyr att tillverka. Efterfrågan på mer strömsnåla taggar med längre livslängd är stor. Exempelvis logistikbranschen, transportsektorn och djurnäringen skulle kunna effektiviseras på många sätt med hjälp av modernare taggar.

Genom Björn Nilssons forskning finns nu en sådan lösning. Han har utvecklat ett så kallat protokoll – det vill säga regler för kommunikation mellan läsare och taggar – för aktiva RFID-taggar som gör att energiåtgången minskas och batterilivslängden ökar. Dessutom har forskningen lett fram till att man kan tillverka enklare och därmed billigare taggar.

På onsdag lägger Björn Nilsson fram sin avhandling, Energy Efficient Protocols for Active RFID, vid en disputation som äger rum på Högskolan i Halmstad.

TID: 2 juni 2010, kl. 10.15
PLATS: Högskolan i Halmstad, Wigforssalen i Visionen


Disputationen hålls på engelska. Opponent är professor Qun Li vid College of William and Mary Williamsburg i Virginia, USA.

Avhandlingen läggs fram vid Chalmers tekniska högskola men forskningsarbetet har bedrivits vid Högskolan i Halmstad och företaget Free2Move.

Välkomna!

För mer information, kontakta Björn Nilsson, telefon 070-235 65 45, e-post.

Läs mer om Björn Nilsson avhandling.

Ämnen

  • Universitet, högskola

Kategorier

  • industridoktorand
  • datorteknik
  • rfid
  • disputation

Regioner

  • Halmstad

Högskolan i Halmstad – för utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.
Högskolan i Halmstad har som en av de nyare högskolorna i landet varit framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil utgörs av tre sammanflätade styrkeområden som kan sammanfattas som utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. I dag har Högskolan 14 500 studenter och 500 anställda, varav ett 40-tal professorer.

Kontakter

Christa Amnell

Presskontakt Kommunikatör vid Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap 035-16 73 12

Selma Sedelius

Presskontakt Kommunikationschef 070-871 34 89

Louise Wandel

Presskontakt Kommunikatör vid Akademin för informationsteknologi 035-167414

Kristina Rörström

Presskontakt Kommunikatör vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle Ansvarig för forskningskommunikation 035-16 78 36

Hilda Liberg

Presskontakt Kommunikatör 0729773863

Lena Lundén

Presskontakt Kommunikatör 073-241 74 43

Helena Bengtsson

Presskontakt Kommunikatör Internationell kommunikation 035-16 73 39