Pressmeddelande -

PRESSINBJUDAN: Scener från ett familjeföretag – verklighet och skådespel

Generationsskiften är ofta problematiska för familjeföretag. Hur löser en familjeföretagare situationen när barnen inte vill ta över? Om ett barn tar över, hur ordnar man det rättvist gentemot syskonen? Vad händer om familjeföretaget säljs till någon utomstående?

Att driva eller jobba i ett familjeföretag är speciellt. Det är särskilda förutsättningar som råder. Två skilda världar – företagets och familjens – som samtidigt är mycket nära sammanlänkade, ska kombineras.

Familjeföretaget har många frågor att brottas med, men också möjligheter att ta vara på.
Hur hanterar man problemen och maximerar möjligheterna?

Högskolan i Halmstad arrangerar inom ramen för ett forskningsprojekt, ett seminarium för familjeföretagare och andra intresserade, för att lyfta frågor som är typiska för familjeföretag, till exempel framgångsstrategier och möjliga lösningar på problem.

Seminariet inleds med presentation av aktuell forskning om familjeföretag. Med detta som grund spelar skådespelare från Regionteatern därefter upp scener från ett ”typiskt” familjeföretag.

Scenerna blir startskottet för diskussioner och erfarenhetsutbyte bland deltagarna.

– Vi vill hjälpa företagarna att inte falla i de klassiska fällorna som existerar i ett familjeföretag och som kan medföra stora problem i form av konflikter inom familjen eller problem med successioner, säger Navid Ghannad, universitetsadjunkt och doktorand vid Högskolan i Halmstad.

Seminariet arrangeras dels i Halmstad i morgon onsdag, dels i Varberg på torsdag. Till Halmstadsseminariet är 55 deltagare anmälda, till Varberg 70.

HALMSTAD
TID: onsdagen den 19 maj, kl. 16.00
PLATS: Fjelldalens slott, Harplinge

VARBERG
TID: torsdagen den 20 maj, 16.00
PLATS: Varbergs stadshotell

Program bifogas. För mer information kontakta Navid Ghannad, telefon 070-715 78 44.

Välkomna!

Arrangemanget arrangeras i samarbete mellan Högskolan i Halmstad, Linnéuniversitetet, Region Halland, Almi och Företagarna, och finansieras av Henry och Sylvia Tofts stiftelse.

Ämnen

  • Företagande, allmänt

Kategorier

  • samverkan
  • företagande
  • familjeföretag

Regioner

  • Halmstad

Högskolan i Halmstad – för utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.
Högskolan i Halmstad har som en av de nyare högskolorna i landet varit framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil utgörs av tre sammanflätade styrkeområden som kan sammanfattas som utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. I dag har Högskolan 14 500 studenter och 500 anställda, varav ett 40-tal professorer.

Kontakter

Christa Amnell

Presskontakt Kommunikatör vid Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap 035-16 73 12

Selma Sedelius

Presskontakt Kommunikationschef 070-871 34 89

Louise Wandel

Presskontakt Kommunikatör vid Akademin för informationsteknologi 035-167414

Kristina Rörström

Presskontakt Kommunikatör vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle Ansvarig för forskningskommunikation 035-16 78 36

Hilda Liberg

Presskontakt Kommunikatör 0729773863

Lena Lundén

Presskontakt Kommunikatör 073-241 74 43

Helena Bengtsson

Presskontakt Kommunikatör Internationell kommunikation 035-16 73 39