Pressmeddelande -

Utvecklingsingenjörer får stipendier på 335 000 kronor

I dag delades stipendier på sammanlagt 335 000 kronor ut till utvecklingsingenjörer vid Högskolan i Halmstad. Andreas Johansson, Arvid Nilsson och Johan Ohlsson belönades med 100 000 för sitt examensprojekt PlusTak. Johan Höcks utsågs till bästa student och fick 50 000 kronor.

Prispengarna kommer från en donation av den bortgångne lektorn Sten Fåhré. Stipendierna, som går till studenter på Utvecklingsingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad, är de klart största till ett enskilt studieprogram i Sverige.

Samtliga stipendiater 29 maj 2010:

Bästa examensarbete:
Första pris, 100 000 kr
Projekt: PlusTak

Studenter: Andreas Johansson, Arvid Nilsson och Johan Ohlsson
Handledare: Jeanette Gullbrand
Motivering: Med stor kreativitet och hög arbetsinsats har projektgruppen utvecklat en helt ny produkt som idag säljs på marknaden. Inga hinder har varit för höga under projektet, utan gruppen har med gott humör lagt alla hinder bakom sig. De har inte backat då projektet utökats, vilket tidvis krävt mycket höga arbetsinsatser. Den färdiga produkten har en stor marknadspotential och med fortsatt arbete i samma anda ser framtiden ljus ut.


Andra pris, 50 000 kr
Projekt: Expresser ES

Studenter: Erik Nykvist, Johan Höcks
Handledare: Gunnar Weber
Motivering: Erik och Johan har på ett utmärkt sätt förvandlat en idé till en väl fungerande färdig produkt, som löser ett existerande problem på ett både snillrikt och ingenjörsmässigt sätt. För första gången någonsin finns det en ergonomisk portabel plattform för takarbete, som kommer att förlänga många takarbetares yrkesverksamma tid, vilket branschen applåderar och gör vågen för! Med ett internationellt mått mätt är marknaden för plattformen näst intill obegränsad.


Tredje pris, 20 000 kr
Projekt: SaFire

Studenter: Elin Olsson, Andreas Lindblom
Handledare: Joakim Tell
Motivering: Projektet SaFire har handlat om att utveckla en dold brandvarnare som alltid fungerar, och som kan styras med fjärrkontroll. Projektet har bedrivits med stor målmedvetenhet och entusiasm, vilket har resulterat i en unik produkt som kommer att rädda liv. Resultatet av all den tid och tankemöda som har lagts ner i projektet är en väldokumenterad produkt som är färdig för produktion och lansering på marknaden.

Delat fjärde pris (ingen inbördes ordning), 5 000 kr:

Projekt: DropIt
Studenter: Emma Stibe, Astrid Kleine
Handledare: Hans-Erik Eldemark
Motivering: Projektet som du kan bli beroende av. Från ett uttalat brukarbehov till en funktionell prototyp utgör projektet ett exempel hur en konservativ marknad kan hanteras genom ett innovativt tänkande. Studenterna har under projekt tiden varit måna om att driva projektet med stor disciplin, målmedvetenhet och kundförankring vilket resulterat i en produkt med stor möjlig global marknad. Känn dig trygg om det står DropIt på den!

Projekt: ACS
Studenter: Emelie Ingvarsson, David Hansson
Handledare: Leif Nordin
Motivering: Genom ett omfattande och målmedvetet arbete har Emelie och David gjort ett slag för miljövänligare elbilar genom att göra det möjligare att ladda en elbil men även kunna välja att ladda den med miljövänlig el. Dessutom kan man välja att ladda bilen då elen är billigare och således tillgängligare och göra ett ytterligare slag för miljön. Produkten är först i sin tid och marknaden är enorm.

Projekt: SkiSafe
Studenter: Peter Kristensson, Erik Ehn
Handledare: Leif Nordin
Motivering: Med tempoväxlingar har detta projekt framskridit som i sin första version minskar både bestående skador, lidande och väntan i skidbacken på grund av olyckor. I sin andra version lyfter SkiSafe även skidåkning in i vardagsrummet (via internet) efter skiddagen. SkiSafe kommer att ge skidåkning en annan dimension och öka nöjet. Marknaden är både stor och nära.

Bästa student:

Första pris, 50 000 kr
Johan Höcks

Andra pris, 20 000 kr
David Hansson

Tredje pris, 10 000 kr
Astrid Kleine

Bästa produktförnyelseprojekt (årskurs 2):

Första pris, 20 000 kr
Projekt ”Fribo”

Studenter: Mattias Ahlqvist, Sara Danielsson, Joakim Eriksson och Johanna Karlsson
Handledare: Leif Nordin.
Företag: Santex AB
Motivering: Studenterna har genom att använda både vetenskap och kreativitet skapat et nytt fristående uterum med Fribo. Vägen till produkten har varit väl genomtänkt och tagit hänsyn till många aspekter. Produkten är i princip färdig att marknadsföras och kan bli en ny och unik produkt.

Andra pris, 10 000 kr
Projekt ”Berendsen”

Studenter: Emelie Eriksson, Alexander Lindvall och Linnea Trulsson
Handledare: Jeanette Gullbrand.
Företag: Berendsen AB
Motivering: Projektgruppen arbetade hårt från början till slut under projektets gång och lyckades få fram användbart material till uppdragsgivare. Materialet har hög detaljnivå och det krävdes en stor insats av projektgruppen för att lyckas få fram det önskade resultatet. Om uppdragsgivaren väljer att gå vidare kommer stora kostnads- och miljövinster vara möjliga.

Tredje pris, 5 000 kr
Projekt ”HMS”

Studenter: Jessica Blomberg, Joachim Eresjö och Richard Miskolczi
Handledare: Hans-Erik Eldemark.
Företag: CTC Enertech AB
Motivering: Ibland måste traditioner brytas. Varför ser produkten ut som den gör? Den frågan ställde projektgruppen tidigt i sitt projekt. Med kreativa metoder, praktiska tester och stor entusiasm kunde ett för företaget värdefullt resultat presenteras. Projektet HMS har tydligt bidragit till hållbara lösningar som stärker företaget och som i sin tur bidrar till ett hållbart samhälle..

Bästa företagsutvecklingsprojekt (årskurs 2):

Första pris, 20 000 kr
Projekt: Bilprovningen

Studenter: Jennifer Hoffman, Johanna Karlsson, Trung Hoang
Handledare: Jeanette Gullbrand
Företag: Bilprovningen Falkenberg
Genom att våga tänka nytt har projektgruppen gjort en grundlig undersökning av en bransch som är på väg att förändras. Projektgruppen har haft en framgångsrik process genom hela projektet och de har lyckats ta fram relevanta idéer av vilka de flesta är lätta att realisera.

Andra pris, 10 000 kr
Projekt: Tjärbytvätten

Studenter: Olof Sivertsson, Fehmi Fetiu, Linnea Trulsson, Annika Karlsson
Handledare: Leif Nordin
Företag: Tjärbytvätten
Motivering: Genom engagemang och aldrig tvinande målmedvetenhet omständligheter stötts, blötts och analyserats. Ur detta framkom väl genomarbetade förslag, som väl förankrade i verkliga omständligheter. Framtiden torde vara ljus för alla inblandade och delar av förslagen har redan genomförts.

Tredje pris, 5 000 kr
Projekt: Maa Såg

Studenter: Andreas Höglund, Magnus Janver, Emma Hellman
Handledare: Leif Nordin
Företag: Maa Såg AB
Motivering: Vägen till målet var inte alltid vare sig rak eller enkel. Trägen vinner dock och resultatet blev häpnadsväckande. En väl genomförd genomlysning av en verksamhet som gav ett antal väl genomarbetade och genomtänkta väl valda förslag till utveckling. Förslagen är kreativa och bör ge mätbara ekonomisk utveckling för företaget.

KONTAKT
För mer information, kontakta
Leif Nordin, studierektor på Utvecklingsingenjörsprogrammet, 070-547 22 16, Leif.Nordin@hh.se

Stipendiater, bästa projekt 100 000 kr:
Andreas Johansson, 0734-05 82 39
Arvid Nilsson, 0730-44 25 80
Johan Ohlsson, 0705-47 14 87

Bästa student, 50 000 kr, Johan Höcks, 0739-90 67 84

 

Ämnen

  • Universitet, högskola

Kategorier

  • utbildning
  • examensprojekt
  • studenter
  • stipendier
  • fåhréstipendier
  • utvecklingsingenjör

Regioner

  • Halmstad

Högskolan i Halmstad – för utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.
Högskolan i Halmstad har som en av de nyare högskolorna i landet varit framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil utgörs av tre sammanflätade styrkeområden som kan sammanfattas som utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. I dag har Högskolan 14 500 studenter och 500 anställda, varav ett 40-tal professorer.

Kontakter

Christa Amnell

Presskontakt Kommunikatör vid Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap 035-16 73 12

Selma Sedelius

Presskontakt Kommunikationschef 070-871 34 89

Louise Wandel

Presskontakt Kommunikatör vid Akademin för informationsteknologi 035-167414

Kristina Rörström

Presskontakt Kommunikatör vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle Ansvarig för forskningskommunikation 035-16 78 36

Hilda Liberg

Presskontakt Kommunikatör 0729773863

Lena Lundén

Presskontakt Kommunikatör 073-241 74 43

Helena Bengtsson

Presskontakt Kommunikatör Internationell kommunikation 035-16 73 39