Gå direkt till innehåll
Göteborgs konstmuseum. Foto: Higab/Hans Wretling
Göteborgs konstmuseum. Foto: Higab/Hans Wretling

Pressmeddelande -

Arkitekttävling om konstmuseets tillbyggnad

Vem ska få hedersuppdraget att rita en tillbyggnad till en av Göteborgs mest kända siluetter? Nu bjuder Higab tillsammans med kulturförvaltningen och Sveriges Arkitekter in arkitektkontor att anmäla intresse att få delta i tävlingen.

Göteborgs konstmuseum från 1923 ska byggas om och till för att möta framtidens museibesökare, kunna ta emot internationella utställningar med högt ställda krav på klimat och säkerhet, samt aktivt kunna förvalta sin unika samling.

– Med sitt läge högst upp på Avenyn är museet en av Göteborgs mest sedda och kända byggnader och vår ambition är att tillbyggnaden ska bli värdig platsen och en stolthet för staden. Tillbyggnaden kommer visserligen inte synas från Götaplatsen men den ska samspela med kulturmiljön och med den ursprungliga byggnaden, och inte minst ska den uppfylla sin funktion för dem som verkar i och besöker konstmuseet, säger Kajsa Wide, arkitekt och projektledare på Higab och den som samordnar arkitekttävlingen.

Tävling i två steg
Det var 2021 som kommunfullmäktige tog beslut om en om- och tillbyggnad av konstmuseet och nu startar den så kallade prekvalificeringen inför tävlingen. Det innebär att arkitektkontor har juni månad på sig att lämna in en intresseanmälan om deltagande. Där får de presentera sina team och beskriva arbetssätt och erfarenheter av jämförbara uppdrag i känsliga kulturmiljöer.

Prekvalificeringen syftar till att välja ut 5-7 deltagare som bjuds in att delta i tävlingens första steg och lämna in förslag. Tävlingsjuryn utser därefter de 2-3 förslag som bedöms ha mest gynnsamma förutsättningar att utvecklas vidare i steg två. I juryn sitter sakkunniga från Sveriges Arkitekter och representanter från Higab och kulturförvaltningen.

– Syftet med tävlingen är att få fram det ur alla perspektiv bästa förslaget för hur Göteborgs konstmuseum ska byggas om och till för att fortsätta vara en fantastisk byggnad som erbjuder besökarna unika konstupplevelser, säger Kajsa Wide

Förslagen ställs ut för göteborgarna
Parallellt med prekvalificeringen pågår stadsbyggnadskontorets arbete kring ny detaljplan för området vilket är en avgörande förutsättning för tävlingsprogrammet som de utvalda arkitektkontoren kommer utgå från när de tar fram sina förslag. Programmet skickas ut när samrådsprocessen är avslutad under hösten 2022 och under våren 2023 kommer förslagen presenteras. Göteborgarna kommer då få möjlighet att se förslagen, som kommer ställas ut under bedömningstiden. Det kommer även att finnas särskilt utsedda referensgrupper som utifrån olika perspektiv får lämna sina inspel kring vilket förslag de bäst fyller sitt syfte – för besökarna, för verksamheten och för stadsmiljön.

För mer information kontakta:

Kajsa Wide, projektledare Higab, 031-368 53 45, kajsa.wide@higab.se


Fakta Göteborgs konstmuseum

Konstmuseet uppfördes i samband med Jubileumsutställningen 1923.
Arkitekter var Sigfrid Ericson och Arvid Bjerke och stilen kan beskrivas som en stram och monumental klassicism med antika förebilder.
1968 gjordes den första större tillbyggnaden och 1996 fick museet en ny entréhall och tillbyggnad som idag rymmer Hasselblad Center, museibutik och restaurang. Sedan dess finns även konstnären Pål Svenssons grindar i järn framför entrédörrarna. Planlösningen i byggnaden från 1923 är i stort bevarad.

Göteborgs konstmuseum har verk från 1400-talet och framåt. Konstsamlingen, som innehåller både klassisk och modern konst, omfattar ca 70 000 verk och lockar ca 250 000 besökare per år.
Pontus och Göthilda Fürstenbergs konstsamling i det så kallade Fürstenbergska galleriet är välkänd.
Göteborgs konstmuseum blev byggnadsminnesförklarat 2017.

Arkitekttävlingen avslutas hösten 2023. Tävlingen anordnas av fastighetsägaren Higab som huvudarrangör, i samarbete med kulturförvaltningen, andra berörda förvaltningar inom Göteborgs Stad samt Sveriges Arkitekter.
Museet planeras stänga inför om- och tillbyggnaden 2025 och återöppna 2029/2030.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Higab är ett fastighetsbolag som ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för en hållbar stad, öppen för världen. Vi erbjuder lokaler för små och medelstora verksamheter i både offentlig och privat sektor. I vårt uppdrag ingår att vårda och utveckla Göteborgs kulturhistoriskt värdefulla byggnader och att aktivt medverka i stadens utveckling.

Totalt uppgår fastighetsbeståndet till cirka 300 byggnader om drygt 650 000 m². Detta gör Higab till en av de större aktörerna på fastighetsmarknaden i Göteborg.

Kontakter

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin

Presskontakt Chef Strategi och Kommunikation 031-368 53 44

Förvaltning och fastighetsutveckling sedan 1966

Higab är ett fastighetsbolag som ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för en hållbar stad, öppen för världen. Vi erbjuder lokaler för små och medelstora verksamheter i både offentlig och privat sektor. I vårt uppdrag ingår att vårda och utveckla Göteborgs kulturhistoriskt värdefulla byggnader och att aktivt medverka i stadens utveckling.

Vår affärsidé är att långsiktigt äga, vårda och utveckla fastigheter för Göteborgs Stad och i samverkan med kunder skapa verksamhetsanpassade lokaler. Totalt uppgår fastighetsbeståndet till cirka 300 byggnader om cirka 650 000 m². Detta gör Higab till en av de större aktörerna på fastighetsmarknaden i Göteborg.

Higab

Åvägen 17 F
402 23 GÖTEBORG