Gå direkt till innehåll
Göteborgs konstmuseum. Foto: Higab/Hans Ekestang
Göteborgs konstmuseum. Foto: Higab/Hans Ekestang

Pressmeddelande -

Arkitekttävling planeras för konstmuseets stora utbyggnad

På torsdagen sa kommunfullmäktige ja till om- och tillbyggnaden av Göteborgs konstmuseum. Det innebär att museet kommer att bli nästan dubbelt så stort. Fastighetsägaren Higab kommer att utlysa en arkitekttävling för gestaltningen av den planerade tillbyggnaden på museets baksida.

Göteborgs konstmuseum har länge varit i behov av upprustning och modernisering av sina lokaler och nu har både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sagt ja till investeringen om 800 miljoner kronor. När beslut nu är fattat startar planeringen för en arkitekttävling för gestaltning av tillbyggnaden, som vetter mot Skyttegatan och Lorensbergs villastad på museets södra sida.

– Hittills finns endast volymskisser för att visualisera storleken. Själva gestaltningen kommer att tas fram genom en arkitekttävling. Utbyggnaden kommer inte att påverka framsidan mot Götaplatsen, säger Higabs projektledare tidiga skeden Jerker Westerberg.

Dubbelt så stort
Projektet innebär att Higab kommer att göra omfattande åtgärder i den befintliga byggnaden i kombination med en tillbyggnad i ungefär samma storlek som museet är idag. Det innebär att museet får mer ändamålsenliga lokaler med bättre inomhusklimat, säkerhet och konsthantering och därmed ökade möjligheter att låna in verk från andra museer, något som varit svårt de senaste åren. Det blir också nya publika ytor för utställningar, aktiviteter och möten. Huset blir mer tillgänglighetsanpassat för besökare och får även nya personalutrymmen.

Ska samspela med nuvarande byggnad
Det som främst kommer synas utifrån är den nya tillbyggnaden bakom museet. Higab siktar på att genomföra arkitekttävlingen under 2022-2023 beroende på hur arbetet med den nya detaljplanen för området, som stadsbyggnadskontoret ansvarar för, framskrider. Göteborgs konstmuseum är byggnadsminne och hela miljön runt Götaplatsen ses som kulturhistoriskt värdefull, så gestaltningen har mycket att ta hänsyn till.

– Vi ser fram emot arkitekttävlingen. Ambitionen är en högkvalitativ tillbyggnad som samspelar med den befintliga och blir en stolthet för Göteborg, säger Jerker Westerberg.

För mer information kontakta:

Jerker Westerberg, projektledare tidiga skeden på Higab, 031-368 53 93, jerker.westerberg@higab.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Higab är ett fastighetsbolag som ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för en hållbar stad, öppen för världen. Vi erbjuder lokaler för små och medelstora verksamheter i både offentlig och privat sektor. I vårt uppdrag ingår att vårda och utveckla Göteborgs kulturhistoriskt värdefulla byggnader och att aktivt medverka i stadens utveckling.

Totalt uppgår fastighetsbeståndet till cirka 300 byggnader om drygt 650 000 m². Detta gör Higab till en av de större aktörerna på fastighetsmarknaden i Göteborg.

Kontakter

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin

Presskontakt Chef Strategi och Kommunikation 031-368 53 44

Förvaltning och fastighetsutveckling sedan 1966

Higab är ett fastighetsbolag som ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för en hållbar stad, öppen för världen. Vi erbjuder lokaler för små och medelstora verksamheter i både offentlig och privat sektor. I vårt uppdrag ingår att vårda och utveckla Göteborgs kulturhistoriskt värdefulla byggnader och att aktivt medverka i stadens utveckling.

Vår affärsidé är att långsiktigt äga, vårda och utveckla fastigheter för Göteborgs Stad och i samverkan med kunder skapa verksamhetsanpassade lokaler. Totalt uppgår fastighetsbeståndet till cirka 300 byggnader om cirka 650 000 m². Detta gör Higab till en av de större aktörerna på fastighetsmarknaden i Göteborg.

Higab

Åvägen 17 F
402 23 GÖTEBORG