Gå direkt till innehåll
Foto: zeppaart.com
Foto: zeppaart.com

Pressmeddelande -

Carmen Olsson tilldelas Göteborgs Danspris 2019

Under en ceremoni i Sockerbruket fick koreografen och dansaren Carmen Olsson ta emot Göteborgs Danspris. Prisutdelningen ägde rum på Kulturarvsdagen, Riksantikvarieämbetets årliga temadag som ska bidra till att skapa förståelse, intresse och engagemang för kulturarvet.

Göteborgs Danspris instiftades 2015 av Higab och 3:e Våningen på initiativ av koreografen Gun Lund och ges till någon som verkat eller gjort sig bemärkt inom dansens område – antingen som dansare, koreograf eller konstnärlig ledare med särskilt intresse för rumsliga förhållanden. Under söndagens kulturarvsdag i Sockerbruket delades priset på 50 000 kronor ut för andra gången och vinnare blev koreografen och dansaren Carmen Olsson.

Motiveringen löd:

"Carmen Olsson är koreograf och dansare med en särskild blick för landskapets arkitektur. Med utgångspunkt i japansk danstradition framför hon konst med ett utmejslat rörelsespråk. Ensam eller tillsammans med andra konstnärer skapar hon verk där kropp, plats och riktning utgör grund för gestaltning av såväl yttre som inre mänskliga rum".

– För mig är det speciellt viktigt att vi uppmärksammar mogna konstnärskap och konstnärer med konsekvent uttryck och uthållighet. Att Higab väljer att se det immateriella i dans-konsten och premiera detta gör mig både glad och tacksam. Det stärker konstens legitimitet som en omistlig del av det mänskliga uttrycket säger Gun Lund konstnärlig ledare för E=mc2 Danskonst och 3.e Våningen

– Med priset vill Higab också visa på att Sockerbruket med sina unika lokaler och en intressant blandning av verksamheter utgör grogrund för givande samarbeten och att kulturmiljön stärker sin identitet som kreativt centrum, säger Cina Gasparini, utvecklare av kulturmiljöer på Higab.

För mer information kontakta:

3:e Våningen
Gun Lund, 070-694 82 17
Lars Persson, 070-660 2338, lars@3vaningen.se

Higab
Cina Gasparini, 031-368 53 92, cina.gasparini@higab.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Higab är ett fastighetsbolag som ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för en hållbar stad, öppen för världen. Vi erbjuder lokaler för små och medelstora verksamheter i både offentlig och privat sektor. I vårt uppdrag ingår att vårda och utveckla Göteborgs kulturhistoriskt värdefulla byggnader och att aktivt medverka i stadens utveckling.

Totalt uppgår fastighetsbeståndet till cirka 300 byggnader om cirka 670 000 m². Detta gör Higab till en av de större aktörerna på fastighetsmarknaden i Göteborg.

Kontakter

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin

Presskontakt Chef Strategi och Kommunikation 031-368 53 44

Förvaltning och fastighetsutveckling sedan 1966

Higab är ett fastighetsbolag som ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för en hållbar stad, öppen för världen. Vi erbjuder lokaler för små och medelstora verksamheter i både offentlig och privat sektor. I vårt uppdrag ingår att vårda och utveckla Göteborgs kulturhistoriskt värdefulla byggnader och att aktivt medverka i stadens utveckling.

Vår affärsidé är att långsiktigt äga, vårda och utveckla fastigheter för Göteborgs Stad och i samverkan med kunder skapa verksamhetsanpassade lokaler. Totalt uppgår fastighetsbeståndet till cirka 300 byggnader om cirka 650 000 m². Detta gör Higab till en av de större aktörerna på fastighetsmarknaden i Göteborg.

Higab
Åvägen 17 F
402 23 GÖTEBORG