Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fjärrkyla till Stora Saluhallen

Higabgruppen har tecknat avtal med Göteborg Energi AB för leverans av fjärrkyla till Stora Saluhallen.

Avtalet har tecknats i samband med den pågående upprustningen av Saluhallen. Med fjärrkyla minskas byggnadens behov av kylmaskiner på plats vilket bland annat medför förbättrad ljudmiljö, minskat elbehov och mindre behov av köldmedia.

Stora Saluhallens huvudsakliga kylbehov är i dagsläget för att kyla bort överskottsvärme vid tillverkning av processkyla till verksamhetens kyl- och frysdiskar/rum. Överskottsvärmen kommer i första hand att användas för uppvärmning inom byggnaden.

- När upprustningsprojektet är klart kommer Stora Saluhallen till vissa delar även att vara försedd med komfortkyla, berättar Pontus Frygner, energiingenjör på Higabgruppen.

För mer information kontakta:

Mikael Blom, fastighetsutvecklingschef, tel 031-368 53 11, e-post mikael.blom@higabgruppen.se

Pontus Frygner, energiingenjör, tel 031-368 53 38, e-post pontus.frygner@higabgruppen.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Allmänt om Higabgruppen

Higabgruppen är ett fastighetsbolag inom Göteborgs Stad. Många av Göteborgs mest kända och betydelsefulla kulturbyggnader ägs och förvaltas av Higabgruppen och vi har dessutom lokaler för idrott, hantverk, industri och kontor. Vår affärsidé är att långsiktigt äga, vårda och utveckla fastigheter för Göteborgs Stad och i samverkan med kunder skapa verksamhetsanpassade lokaler. Totalt uppgår fastighetsbeståndet till cirka 300 byggnader om drygt 600 000 m². Detta gör Higabgruppen till en av de större aktörerna på fastighetsmarknaden i Göteborg. För mer information besök www.higabgruppen.se

Kontakter

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin

Presskontakt Chef Strategi och Kommunikation 031-368 53 44

Förvaltning och fastighetsutveckling sedan 1966

Higab är ett fastighetsbolag som ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för en hållbar stad, öppen för världen. Vi erbjuder lokaler för små och medelstora verksamheter i både offentlig och privat sektor. I vårt uppdrag ingår att vårda och utveckla Göteborgs kulturhistoriskt värdefulla byggnader och att aktivt medverka i stadens utveckling.

Vår affärsidé är att långsiktigt äga, vårda och utveckla fastigheter för Göteborgs Stad och i samverkan med kunder skapa verksamhetsanpassade lokaler. Totalt uppgår fastighetsbeståndet till cirka 300 byggnader om cirka 650 000 m². Detta gör Higab till en av de större aktörerna på fastighetsmarknaden i Göteborg.

Higab
Åvägen 17 F
402 23 GÖTEBORG