Gå direkt till innehåll
Tidigare visionsbild för Rymdtorget framtagen av Nyréns Arkitektkontor
Tidigare visionsbild för Rymdtorget framtagen av Nyréns Arkitektkontor

Pressmeddelande -

Kulturhusförslag ställs ut i Bergsjön

1 december var sista dagen för de deltagande teamen att lämna förslag i arkitekttävlingen om utformningen av Göteborgs nya kulturhus i Bergsjön. Juryn kommer nu börja arbetet med att utvärdera de olika förslagen och utse en vinnare. Under tiden ställs tävlingsbidragen ut för allmänheten, först i Bergsjön Centrum och Bergsjöns bibliotek och sedan på Stadsbiblioteket.

Beslutet att bygga ett nytt kulturhus vid Rymdtorget i Bergsjön togs av kommunfullmäktige 2013. Stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg och Higab driver gemensamt projektet. Samma år som beslutet togs inleddes en omfattande dialogprocess med intervjuer och dialogmöten. Resultatet från dessa utgjorde, tillsammans med riktlinjer som formulerats för kulturhus i Göteborg, underlag för en förstudie. Förstudien bearbetades vidare under våren 2016 till ett tävlingsprogram och en arkitekttävling utlystes.

Fyra team valdes ut efter prekvalificering och fick gå vidare och utforma varsitt förslag, dels på gestaltning av själva kulturhusbyggnaden, dels på hur det omgivande torget ska utvecklas.

Sista dagen för inlämning var 1 december. Juryn har godkänt alla fyra förslagen och ska nu gå igenom dem för att se vilket som bäst passar in i miljön och uppfyller kraven på funktion och flexibilitet.

Medan juryns arbete pågår ställs förslagen ut för allmänheten, först på Bergsjöns bibliotek mellan 19 december och 15januari. Därefter flyttas utställningen till Stadsbiblioteket vid Götaplatsen där den kommer att kunna ses mellan 16 januari och 12 februari. Under hela tävlingen råder sekretess – juryn vet inte vilket bidrag som lämnats av respektive arkitektteam och bidragen kommer därmed att presenteras anonymt på utställningen. Vinnaren kommer preliminärt att presenteras i april 2017. Byggstart för kulturhuset beräknas till 2018.

För mer information: Fredrik Davidsson, fastighetsutvecklingschef Higab, tel 031-368 53 32, fredrik.davidsson@higab.se

Förslagen kommer också att publiceras på goteborg.se/kulturhusbergsjon och på Sveriges Arkitekters webbplats www.arkitekt.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Higab är ett fastighetsbolag inom koncernen Göteborgs Stad. Många av Göteborgs mest kända och betydelsefulla kulturbyggnader ägs och förvaltas av Higab och vi har dessutom lokaler för idrott, hantverk, industri och kontor.

Vår affärsidé är att långsiktigt äga, vårda och utveckla fastigheter för Göteborgs Stad och i samverkan med kunder skapa verksamhetsanpassade lokaler. Totalt uppgår fastighetsbeståndet till cirka 300 byggnader om cirka 670 000 m². Detta gör Higab till en av de större aktörerna på fastighetsmarknaden i Göteborg.

Kontakter

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin

Presskontakt Chef Strategi och Kommunikation 031-368 53 44

Förvaltning och fastighetsutveckling sedan 1966

Higab är ett fastighetsbolag som ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för en hållbar stad, öppen för världen. Vi erbjuder lokaler för små och medelstora verksamheter i både offentlig och privat sektor. I vårt uppdrag ingår att vårda och utveckla Göteborgs kulturhistoriskt värdefulla byggnader och att aktivt medverka i stadens utveckling.

Vår affärsidé är att långsiktigt äga, vårda och utveckla fastigheter för Göteborgs Stad och i samverkan med kunder skapa verksamhetsanpassade lokaler. Totalt uppgår fastighetsbeståndet till cirka 300 byggnader om cirka 650 000 m². Detta gör Higab till en av de större aktörerna på fastighetsmarknaden i Göteborg.

Higab

Åvägen 17 F
402 23 GÖTEBORG