Gå direkt till innehåll
Foto: MARELD landskapsarkitekter
Foto: MARELD landskapsarkitekter

Pressmeddelande -

Nyinvigning av Saluhall Briggens innergård

Innergården vid Saluhall Briggen, mellan Tredje och Fjärde Långgatan, har rustats upp för att bli en öppen och grön minipark i stadsmiljö. Onsdag den 31 maj nyinvigs gården av kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson.

Innergården vid Saluhall Briggen kunde tidigare upplevas som en otillgänglig och otrygg plats, med täta buskage och otydliga promenadstråk. En stor del av gården upptogs av parkeringsplatser och breda asfalterade ytor. Målsättningen har därför varit att skapa en öppen, trygg och grön plats. En så kallad ”fickpark”, en minipark i stadsmiljö.

Projektet är ett samarbete mellan park- och naturförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och fastighetsägaren Higab genom projektorganisationen Trygg vacker stad. MARELD landskapsarkitekter har stått för gestaltningen av gården.

Ambitionen med projektet har varit att skapa ett flöde genom parken och aktivera ett nytt stråk mellan Tredje och Fjärde Långgatan. Öppningen mot Tredje Långgatan har vidgats, buskage reducerats och ljussättningen har setts över och förbättrats. Flexibla och multi-funktionella ytor har skapat plats för uteserveringar och skyddade platser för vila, lek och picknick.

På onsdag den 31 maj är det öppen nyinvigning med kaffe och tårta på gården. Kommun- styrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson klipper bandet cirka 16.30.

Tid: Onsdag 31 maj klockan 15.30-17.30 Plats: Saluhall Briggen, Tredje Långgatan 14

För mer information:

Marija Slebic, kundansvarig Higab, tel 031-368 53 74, marija.slebic@higab.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Higab är ett fastighetsbolag inom koncernen Göteborgs Stad. Många av Göteborgs mest kända och betydelsefulla kulturbyggnader ägs och förvaltas av Higab och vi har dessutom lokaler för idrott, hantverk, industri och kontor.

Vår affärsidé är att långsiktigt äga, vårda och utveckla fastigheter för Göteborgs Stad och i samverkan med kunder skapa verksamhetsanpassade lokaler. Totalt uppgår fastighetsbeståndet till cirka 300 byggnader om cirka 670 000 m². Detta gör Higab till en av de större aktörerna på fastighetsmarknaden i Göteborg.

Kontakter

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin

Presskontakt Chef Strategi och Kommunikation 031-368 53 44

Förvaltning och fastighetsutveckling sedan 1966

Higab är ett fastighetsbolag som ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för en hållbar stad, öppen för världen. Vi erbjuder lokaler för små och medelstora verksamheter i både offentlig och privat sektor. I vårt uppdrag ingår att vårda och utveckla Göteborgs kulturhistoriskt värdefulla byggnader och att aktivt medverka i stadens utveckling.

Vår affärsidé är att långsiktigt äga, vårda och utveckla fastigheter för Göteborgs Stad och i samverkan med kunder skapa verksamhetsanpassade lokaler. Totalt uppgår fastighetsbeståndet till cirka 300 byggnader om cirka 650 000 m². Detta gör Higab till en av de större aktörerna på fastighetsmarknaden i Göteborg.

Higab
Åvägen 17 F
402 23 GÖTEBORG