Gå direkt till innehåll
Robert Schwartze vid Härlanda Park där Higab just nu genomför ett omfattande energiprojekt.
Robert Schwartze vid Härlanda Park där Higab just nu genomför ett omfattande energiprojekt.

Pressmeddelande -

Rekordsatsning – nu ska Göteborgs kändaste hus bli energismarta

Higab gör sin största energisatsning någonsin. Till 2030 ska energianvändningen i göteborgarnas hus minska med 30 procent.
– Vi är nästan halvvägs. Nu ökar vi takten och genomför alla insatser vi kan för att nå vårt klimatmål, säger Robert Schwartze, chef Drift och Energi på Higab.

Hagabadet, Stora Saluhallen och Konserthuset. Det är bara några av de cirka 300 byggnader som Higab vårdar och utvecklar i Göteborg och som nu har blivit energismarta. Målet att minska den totala energianvändningen med 30 procent till 2030 är ett beslut som innebär att ingenting kan lämnas åt slumpen, vare sig i projekt eller det dagliga arbetet.

– Energifrågan är högsta prioritet. Numera finns den med i ett tidigt skede i alla våra projekt så att de tekniska lösningarna blir så bra som möjligt med låg energiprestanda. Vi genomför också dagliga energioptimeringar av våra tekniska system och så fort något inte stämmer i våra hus får vi ett larm så att vi kan åtgärda felet till och med innan hyresgästen har gjort en felanmälan.

Alla energitjuvar spåras upp

Sedan 2019 har energianvändningen minskat med 11,7 procent och för att Higab ska nå 30 procent krävs stora satsningar. Ett helt nytt energisystem har skapats för att fungera i både äldre byggnadsminnen och mer moderna hus.
– Det är utformat för att Higab ska ha full överblick av vad som händer i varje enskild fastighet. Samtidigt pågår arbetet med att montera 4 000 smarta sensorer för att spåra energitjuvar. Vi behöver veta varje fastighets svaga punkt och åtgärda därefter.

Testhus i Gårda

Under 2024 kommer också Higabs kontorsfastighet från 1987 på Gårdavägen 2 att fungera som ett testhus. Där ska olika metoder och teknik provas för att minska energianvändningen. Det arbetet ska sedan ligga till grund för fortsatta energiprojekt i Higabs fastigheter, exempelvis Kvibergs Kaserner och Radheska Huset på Norra Hamngatan. Just nu pågår även projekt på Härlanda Park och Briggen på Tredje Långgatan. Förutom besparingar i pengar beräknas energianvändningen minska med totalt 18 000 MWh vilket motsvarar 1 000 eluppvärmda villor under ett år.

– Det är ett omfattande arbete. Med vårt varierade bestånd från moderna kontorshus till kulturscener och byggnadsminnen står vi inför en komplicerad uppgift. Vi kan inte ha en standardlösning för alla, utan vi behöver veta att vi gör exakt rätt insatser i varje hus. Vi kommer gå från fastighet till fastighet i Göteborg och utföra alla energiåtgärder vi kan utifrån dess förutsättningar och behov, säger Robert Schwartze, chef Drift och Energi på Higab.

För mer information kontakta:

Robert Schwartze, chef Drift och Energi, robert.schwartze@higab.se, tel 031-368 53 20

Ämnen

Kategorier

Regioner


Higab är ett fastighetsbolag som ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för en hållbar stad, öppen för världen. Vi erbjuder lokaler för små och medelstora verksamheter i både offentlig och privat sektor. I vårt uppdrag ingår att vårda och utveckla Göteborgs kulturhistoriskt värdefulla byggnader och att aktivt medverka i stadens utveckling.

Totalt uppgår fastighetsbeståndet till cirka 300 byggnader om drygt 650 000 m². Detta gör Higab till en av de större aktörerna på fastighetsmarknaden i Göteborg.

Kontakter

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin

Presskontakt Chef Strategi och Kommunikation 031-368 53 44

Förvaltning och fastighetsutveckling sedan 1966

Higab är ett fastighetsbolag som ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för en hållbar stad, öppen för världen. Vi erbjuder lokaler för små och medelstora verksamheter i både offentlig och privat sektor. I vårt uppdrag ingår att vårda och utveckla Göteborgs kulturhistoriskt värdefulla byggnader och att aktivt medverka i stadens utveckling.

Vår affärsidé är att långsiktigt äga, vårda och utveckla fastigheter för Göteborgs Stad och i samverkan med kunder skapa verksamhetsanpassade lokaler. Totalt uppgår fastighetsbeståndet till cirka 300 byggnader om cirka 650 000 m². Detta gör Higab till en av de större aktörerna på fastighetsmarknaden i Göteborg.

Higab
Åvägen 17 F
402 23 GÖTEBORG