Gå direkt till innehåll
Bild: Sweco Architects
Bild: Sweco Architects

Pressmeddelande -

Så här kommer Göteborgs nya kulturhus se ut

Nu är arkitekttävlingen om utformningen av Göteborgs nya kulturhus i Bergsjön avgjord. Det blir Sweco Architects som kommer att stå för ritningarna med sitt förslag ”Kulturkorgen”.

Efter prekvalificeringen våren 2016 återstod fyra arkitektteam som gick vidare och fick utforma varsitt förslag på gestaltningen av kulturhuset och det omgivande torget. Förslagen ställdes först ut på Bergsjöns bibliotek och sedan på Stadsbiblioteket under december-februari, men upphovsmännen har varit hemliga då det har rått sekretess under hela tävlingstiden.

Juryn har under några månaders tid läst in sig på de olika förslagen och prövat dem mot utvärderingskriterierna i tävlingsprogrammet. Till arbetet har det även knutits ett brett urval av referensgrupper, bland annat har det hållits tre öppna möten där förslagen har presenterats och diskuterats. Efter att ha vägt förslagen mot varandra har juryn enhälligt kommit fram till att bidraget ”Kulturkorgen” från Sweco Architects bäst uppfyller de krav och önskemål som formulerats för kulturhuset.

Beslutet offentliggjordes vid en prisutdelningsceremoni på Bergsjöns bibliotek under fredagsförmiddagen. Juryns ordförande, Higabs fastighetsutvecklingschef Fredrik Davidsson, läste upp motiveringen:

Kulturkorgen tar ett starkt rumsligt grepp om platsen och omgivningen med en egen identitet i uttrycket som genomsyrar förslagets alla delar. Byggnaden uppfattas som inbjudande och tillåtande med ett lekfullt anslag och bedöms tillsammans med torget kunna ge Bergsjön och Rymdtorget ett mervärde och verka som en samlande mötesplats. Förslaget övertygar i sitt engagemang och förståelse för platsen.

Nu går projektet in i en ny fas med projektering och därefter upphandling av entreprenör. Byggstart för det nya kulturhuset beräknas till 2018.

För mer information: Fredrik Davidsson, fastighetsutvecklingschef Higab, tel 031-368 53 32, fredrik.davidsson@higab.se

Mer information om projektet och tävlingen finns på goteborg.se/kulturhusbergsjon

Bakgrund
Beslutet att bygga ett nytt kulturhus vid Rymdtorget i Bergsjön togs av kommunfullmäktige 2013. Stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg och Higab driver gemensamt projektet. Samma år som beslutet togs inleddes en omfattande dialogprocess med intervjuer och dialogmöten. Resultatet från dessa utgjorde, tillsammans med riktlinjer som formulerats för kulturhus i Göteborg, underlag för en förstudie. Förstudien bearbetades vidare under våren 2016 till ett tävlingsprogram och en arkitekttävling utlystes.

Tävlingsjuryns medlemmar
Fredrik Davidsson, fastighetsutvecklingschef Higab (ordförande)
Bengt Mattias Carlsson, sakkunnig arkitekt SAR/MSA
Dorte Mandrup, sakkunnig arkitekt MAA, Professor
Per Ottosson, projektledare SDF östra Göteborg
Björn Siesjö, stadsarkitekt Göteborgs Stad
Kajsa Wide, projektledare Higab
Kerstin Årre, bibliotekschef Bergsjöns bibliotek

Ämnen

Kategorier

Regioner


Higab är ett fastighetsbolag inom koncernen Göteborgs Stad. Många av Göteborgs mest kända och betydelsefulla kulturbyggnader ägs och förvaltas av Higab och vi har dessutom lokaler för idrott, hantverk, industri och kontor.

Vår affärsidé är att långsiktigt äga, vårda och utveckla fastigheter för Göteborgs Stad och i samverkan med kunder skapa verksamhetsanpassade lokaler. Totalt uppgår fastighetsbeståndet till cirka 300 byggnader om cirka 670 000 m². Detta gör Higab till en av de större aktörerna på fastighetsmarknaden i Göteborg.

Kontakter

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin

Presskontakt Chef Strategi och Kommunikation 031-368 53 44

Förvaltning och fastighetsutveckling sedan 1966

Higab är ett fastighetsbolag som ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för en hållbar stad, öppen för världen. Vi erbjuder lokaler för små och medelstora verksamheter i både offentlig och privat sektor. I vårt uppdrag ingår att vårda och utveckla Göteborgs kulturhistoriskt värdefulla byggnader och att aktivt medverka i stadens utveckling.

Vår affärsidé är att långsiktigt äga, vårda och utveckla fastigheter för Göteborgs Stad och i samverkan med kunder skapa verksamhetsanpassade lokaler. Totalt uppgår fastighetsbeståndet till cirka 300 byggnader om cirka 650 000 m². Detta gör Higab till en av de större aktörerna på fastighetsmarknaden i Göteborg.

Higab

Åvägen 17 F
402 23 GÖTEBORG