Gå direkt till innehåll
Foto: Higab/Hans Wretling
Foto: Higab/Hans Wretling

Pressmeddelande -

Yttre renovering av Göteborgs Naturhistoriska museum

Göteborgs Naturhistoriska museum invigdes 1923 i samband med Världsutställningen. Nu ska exteriören på den nationalromantiska byggnaden i Slottsskogen renoveras. Arbetet beräknas att pågå 2019–2020.

I början av juni påbörjas ett omfattande underhållsarbete på Göteborgs Naturhistoriska museum. För att säkerhetsställa byggnadens exteriör kommer delar av taket att läggas om, fasaderna fogas om och samtliga fönster att renoveras. Även smidesdetaljer ska målas om och stendetaljer på skorstenen kommer att renoveras.

– Förutom en tillbyggnad på 1980-talet har inga stora förändringar gjorts sedan museet invigdes 1923. Därför är det viktigt att underhålla byggnaden på ett varsamt sätt för att bevara dess kulturhistoriska värden, säger Karin Lottkärr, projektledare på Higab.

Antikvarisk expertis finns med under hela projektet. Större delen av de ursprungliga fogarna på fasaderna kommer att bevaras, vilket kommer bidra till att bibehålla byggnadens särskilda utseende. Alla originalfönster kommer att renoveras enligt traditionell metod och på taket kommer befintliga lertegelpannor att rengöras och återmonteras efter takomläggningen.

Underhållsarbetet på Göteborgs Naturhistoriska museum planeras att pågå under två år. Verksamheten kommer att hålla öppet under tiden och besökare kommer att kunna besöka museet som vanligt.

– 2021 firar Göteborg 400 år och lagom tills dess ska museet vara färdigrenoverat, säger Karin Lottkärr.

För mer information kontakta:
Karin Lottkärr, projektledare Higab, tel 031-368 53 09, karin.lottkarr@higab.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Higab är ett fastighetsbolag som ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för en hållbar stad, öppen för världen. Vi erbjuder lokaler för små och medelstora verksamheter i både offentlig och privat sektor. I vårt uppdrag ingår att vårda och utveckla Göteborgs kulturhistoriskt värdefulla byggnader och att aktivt medverka i stadens utveckling.

Totalt uppgår fastighetsbeståndet till cirka 300 byggnader om cirka 670 000 m². Detta gör Higab till en av de större aktörerna på fastighetsmarknaden i Göteborg.

Presskontakt

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin

Presskontakt Chef Strategi och Kommunikation 031-368 53 44

Förvaltning och fastighetsutveckling sedan 1966

Higab är ett fastighetsbolag som ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för en hållbar stad, öppen för världen. Vi erbjuder lokaler för små och medelstora verksamheter i både offentlig och privat sektor. I vårt uppdrag ingår att vårda och utveckla Göteborgs kulturhistoriskt värdefulla byggnader och att aktivt medverka i stadens utveckling.

Vår affärsidé är att långsiktigt äga, vårda och utveckla fastigheter för Göteborgs Stad och i samverkan med kunder skapa verksamhetsanpassade lokaler. Totalt uppgår fastighetsbeståndet till cirka 300 byggnader om cirka 650 000 m². Detta gör Higab till en av de större aktörerna på fastighetsmarknaden i Göteborg.

Higab
Åvägen 17 F
402 23 GÖTEBORG