Gå direkt till innehåll
​Högskolan i Skövdes styrelse har fattat beslut om att revidera lärosätets kvalitetspolicy.
​Högskolan i Skövdes styrelse har fattat beslut om att revidera lärosätets kvalitetspolicy.

Nyhet -

Högskolan i Skövde vidareutvecklar sitt kvalitetsarbete

Högskolan i Skövdes styrelse har fattat beslut om att revidera lärosätets kvalitetspolicy. Beslutet är en del i arbetet med att vidareutveckla hela Högskolans kvalitetsarbete och göra lärosätets kvalitetskultur ännu starkare än vad den redan är.

Vid Högskolan i Skövdes styrelsemöte, den 10 oktober, fattade styrelsen beslut om att revidera Högskolans kvalitetspolicy. Beslutet är en del i arbetet med en översyn av hela det system som ska garantera kvaliteten i bland annat Högskolans utbildningar.

Högskolan i Skövde har mycket att försvara. Lärosätet klarade sig väldigt bra när Universitetskanslersämbetet granskade kvaliteten i Högskolans utbildningar under åren 2012-2015.
– Men vi kan inte förlita oss på gamla meriter utan strävar nu efter att vidareutveckla den kvalitetskultur vi har. Kulturen behöver genomsyra alla nivåer på Högskolan om vi ska kunna hävda oss i den nationella och internationella akademiska konkurrensen, säger rektor Lars Niklasson.

Toppen på isberget

Högskolans kvalitetspolicy är viktig eftersom den utgör toppnivån i Högskolans kvalitetssystem. Under policyn delas arbetet upp i riktlinjer för kvalitetsarbete inom utbildning, riktlinjer för kvalitetsarbete inom forskning, riktlinjer för kvalitetsarbete inom verksamhets- och ledningsstöd samt riktlinjer för kvalitetsarbete inom högskoleövergripande lednings- och styrprocesser. Denna struktur innebär att alla delar av Högskolan i Skövde täcks in av kvalitetssystemet.

– Jag brukar jämföra med ett isberg när jag ska berätta för någon hur kvalitetsarbetet på en högskola fungerar. Det som är relativt enkelt att se är just de övergripande dokumenten men de utgör bara en beskrivande del av kvalitetsarbetet. Den stora delen av arbetet syns inte så tydligt eftersom det utförs under ytan i det dagliga arbetet av medarbetare, studenter och doktorander. Det är det arbetet som äger rum bland annat i fakultetsnämnden, i ämnesgrupper, i forskarlag och i verksamhetsstödets olika avdelningar, säger Högskolans prorektor Lena Mårtensson.

Under 2020 och 2021 ska Högskolan i Skövdes kvalitetssäkringsarbete granskas av Universitetskanslersämbetet. Revideringen av kvalitetspolicyn är en del av Högskolans förberedelser inför granskningen.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Cecilia Renström

Cecilia Renström

Presskontakt Kommunikatör Presskontakt 0500 448031
Ulf Nylén

Ulf Nylén

Presskontakt Ledningskommunikatör Press- och kommunikationsfrågor som rör Högskolans rektor, prorektor och högskoledirektör 0500-44 80 61

Relaterat innehåll

Välkommen till Högskolan i Skövde!

Vi är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.