Gå direkt till innehåll
Hygiensjuksköterskorna Martina Ågren och Lena Sars har läst magisterprogrammet Smittskydd och vårdhygien på Högskolan i Skövde och i sitt examensarbete undersökte de hur personliga assistenter arbetar med hygienåtgärder utifrån smittrisker.
Hygiensjuksköterskorna Martina Ågren och Lena Sars har läst magisterprogrammet Smittskydd och vårdhygien på Högskolan i Skövde och i sitt examensarbete undersökte de hur personliga assistenter arbetar med hygienåtgärder utifrån smittrisker.

Pressmeddelande -

Exjobb undersökte smittrisker inom personlig assistans

I en del yrken är risken för överföring av smitta större än i andra. Ett sådant yrke är personlig assistent. Hygiensjuksköterskorna Lena Sars och Martina Ågren undersökte i sitt examensarbete på Högskolan i Skövde, hur arbetsgivare och personliga assistenter arbetar med hygienåtgärder utifrån smittrisker. Pandemin har visat att det är oerhört viktigt med kunskap om hygienrutiner på olika vårdnivåer och vårdsituationer.

De båda hygiensjuksköterskorna Lena Sars och Martina Ågren har lång erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvården. Sedan 15, respektive nio år arbetar de på Enheten för smittskydd och vårdhygien i Region Västmanland. Nu har de läst magisterprogrammet Folkhälsovetenskap: smittskydd och vårdhygien på Högskolan i Skövde och förra hösten började de skriva sitt examensarbete.

– Eftersom utbildningen går på halvfart och mestadels på distans har vi kunna kombinera studierna med vårt arbete och det har varit bra, säger Lena och Martina.

I sina tjänster ansvarar duon för vårdhygieniska insatser till kommunal vård och omsorg samt primärvård. Att förhindra smittspridning och uppkomst av vårdrelaterade infektioner ingår i deras dagliga uppdrag och pandemin har lett till stora utmaningar och intensivt arbete.

– I vårt arbete har vi kommit i kontakt med personlig assistans i samband med rådgivning och utbildningar. Det väckte våra tanker kring hur man där arbetar med hygienåtgärder utifrån smittrisker. Det är en stor yrkesgrupp, utan formell utbildning och Socialstyrelsens författning basal hygien i vård och omsorg gäller inte vid arbetet i det egna hemmet. Vi kände att det fanns ett behov av att titta på det här.

Utbildning och uppföljning

I sitt examensarbete har de intervjuat både chefer och personliga assistenter vid privata assistansbolag. I sitt arbete kom de bland annat fram till att arbetsgivare och arbetstagare delade uppfattningen om att hygienåtgärderna var grundläggande och skulle utföras hos alla brukare. Faktorer som stress, arbete i andra miljöer, relationen till brukare och kollegor samt okunskap kunde påverka den. Faktorer som främjade att hygienåtgärderna följdes var riskfaktorer, arbetsbeskrivning, känd smitta och skyddsutrustningens placering.

– Slutsatsen är att det behövs kunskap, delaktighet och ömsesidig förståelse mellan chef, assisten och brukare. Utbildning i hygienåtgärder behöver vara en del av introduktionen och arbetsgivaren behöver följa upp hur hygienåtgärderna efterlevs. Om assistenterna arbetade på lika sätt med hygienåtgärderna skulle det också underlätta både för dem själva och för brukaren och leda till större säkerhet kring uppgifterna, konstaterar de.

Lena Sars och Martina Ågren menar att personlig assistans även bör omfattas Socialstyrelsen författning när det gäller smittrisker.

– Kunskap om smitta och smittrisker i arbetsmiljön bör vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Mer vård i hemmet

De menar att man redan nu ser en förändring av assistansyrket, från mer stöd/sällskap i vardagen till att allt mer avancerad vård bedrivs i hemmet. Att hygienrutiner följs blir allt viktigare då för att nå en bibehållen hälsa, vara patientsäker och trygg. Lena och Martina konstaterar att studierna i Smittskydd och vårdhygien bidragit till att de har lättare att hitta evidens för arbetet de gör.

– Vi har också fått en ökad förståelse för att människan är en del i ett större sammanhang, vilket stärker arbetssättet att arbeta förebyggande. Vi fick nya kunskaper kring delar vi redan arbetar med och det var bra att det var flera på kursen som hade olika yrken och arbetsplatser vilket berikade i diskussionerna.

Efterfrågad kunskap

På frågan om framtiden säger båda att det skulle vara intressant att jobba med hälsofrämjande arbete på befolkningsnivå. De pratar också om att läsa vidare och att det vore intressant med en forskarutbildning.

Efterfrågan på personer med kompetens inom smittskydd och vårdhygien ökar både nationellt och globalt nu.

– Så funderar du på att läsa smittskydd och vårdhygien, tveka inte - det är mycket intressant och lärorikt, säger Martina Ågren och Lena Sars.

Kontakt

Christina Carlén
Adjunkt i folkhälsovetenskap
Programansvarig Folkhälsovetenskap: smittskydd och vårdhygien
kristina.carlen@his.se
0500-448478

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Vi är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.

Presskontakt

Cecilia Renström

Cecilia Renström

Presskontakt Kommunikatör Presskontakt 0500 448031
Ulf Nylén

Ulf Nylén

Presskontakt Ledningskommunikatör Press- och kommunikationsfrågor som rör Högskolans rektor, prorektor och högskoledirektör 0500-44 80 61

Relaterat material

Välkommen till Högskolan i Skövde!

Vi är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.