Gå direkt till innehåll
Brister i offentliga upphandlingar orsakar problematiska inlåsningseffekter och hämmar möjligheten att använda öppen programvara.
Brister i offentliga upphandlingar orsakar problematiska inlåsningseffekter och hämmar möjligheten att använda öppen programvara.

Pressmeddelande -

Fem rekommendationer för lyckad upphandling av öppen programvara

Många offentliga upphandlingar brister i sin kravställning vilket orsakar problematiska inlåsningseffekter och hämmar möjligheten att använda öppen programvara. Det konstaterar Björn Lundell, professor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde, utifrån publicerade resultat. För att motverka dessa brister har Björn Lundell, i samverkan med kollegor och partners, tagit fram fem rekommendationer för hur kraven istället bör formuleras. Rekommendationerna presenteras nu i en artikel.

Det är inom ramen för forskningsprojektet SUDO, som erhållit finansiellt stöd av KK-stiftelsen, dessa rekommendationer har arbetats fram i nära samverkan med projektets partners. Syftet är att rekommendationerna ska kunna ge stöd till personer som arbetar med anskaffning av IT-lösningar inom en myndighet.

Nuvarande upphandlingsmetoder bidrar till inlåsning

Det är inte lätt att överblicka och fatta väl avvägda beslut som undviker oönskad inlåsning i en föränderlig miljö. Studien, där ett 30-tal slumpmässigt utvalda upphandlingsprojekt granskats, visar att en överväldigande majoritet av de IT-upphandlingar som myndigheter genomför ställer obligatoriska krav på specifika teknologier och produkter som exkluderar öppen programvara.

- Effekten blir dels inlåsning och konkurrenshinder genom att potentiella anbudsgivare inte behandlas lika, ett stort problem för såväl den enskilda myndigheten som för potentiella anbudsgivare som hindras från att offerera en lösning, säger Björn Lundell.

Resultat visar även att det i många fall saknas krav på jurisdiktion för behandling och förvaltning av myndighetens uppgifter, vilket kan innebära att den anskaffade lösningen exponeras för främmande lands lagstiftning, vilket, enligt Björn Lundell, är djupt oroande.

Etablera en god praktik

Istället bör offentliga organisationer som genomför IT-upphandlingar ställa krav på öppna standarder som har implementerats i öppen programvara för att undvika oönskade inlåsningseffekter. Öppen programvara (eng. Open Source Software) ger frihet att anpassa, förbättra och vidareutveckla programmet jämfört med sluten programvara där licensvillkoren begränsar friheten. Alingsås kommun har arbetat med frågan i många år och anser sig ha kommit på god väg, det menar kommunens Digitaliseringsansvarig Göran Westerlund.

- Inom vår organisation har vi goda erfarenheter av att ställa krav på öppna standarder som är implementerade i öppen programvara. Helt i linje med de fem rekommendationerna som presenteras i denna forskning, säger Göran Westerlund.

”Det ska vara lätt att göra rätt”

Björn Lundell och hans kollegor vill med sin artikel borga för en god praktik genom att bidra med kunskap om hur upphandlare kan formulera sin kravställning. Något Maria Dalhage, projektledare för öppna data på Arbetsförmedlingen samt initiativtagare NOSAD (Network Open Source and Data), anser att artikeln har lyckats med.

- De handfasta rekommendationer som tagits fram för att undvika inlåsningseffekter borde utgöra en checklista som alla myndigheter behöver använda inför utveckling och anskaffning av IT-lösningar. Det ska vara lätt att göra rätt, säger Maria Dalhage.

Nu börjar arbetet med att nå ut med rekommendationerna till de personer som arbetar med anskaffning av IT-lösningar. En process som kommer ta tid, men som kommer göra stor skillnad, menar Björn Lundell:

- Genom att rekommendationerna omsätts till handling bidrar det till en mer inkluderande kravställning då organisationer genomför upphandlingsprojekt, säger Björn Lundell och fortsätter:

- Rekommendationerna har redan presenterats, bland annat på den internationella konferensen Open Source Systems (OSS 2021) den 12 maj. För den som vill veta mer kommer rekommendationer från denna forskning att behandlas på konferensen Hållbar Digitalisering den 17 augusti.

Artikelns fem rekommendationer:

  • Uttryck krav på interoperabilitet i stället för kompatibilitet. Krav på kompatibilitet med en specifik programvaruapplikation, bidrar till inlåsning.
  • Uttryck krav på öppna IT-standarder (istället för stängda IT-standarder) för att undvika inlåsning. Uttrycks krav på en sluten IT-standard, kan det (av både juridiska och tekniska skäl) hindra implementation av denna standard i öppen programvara (OSS).
  • Uttryck endast krav på en IT-standard om den har implementerats av ett eller flera OSS-projekt. Om det saknas en publikt tillgänglig OSS-implementation av en specifik IT-standard innebär detta betydande risker för inlåsning.
  • Undvik att uttrycka krav på specifika slutna programvaruapplikationer. Att uttrycka ett krav på en specifik sluten programvara medför risker t.ex. relaterat långsiktig förvaltning och återanvändning av de digitala handlingar som upprättas och behöver förvaltas av organisationen.
  • Utveckla en effektiv exitstrategi som gör det möjligt för den upphandlade organisationen att med kort varsel kunna avsluta användningen av en programvaruapplikation utan att organisationen tappar kontrollen på den egna organisationens egna handlingar.

Kontakt

Björn Lundell, Professor i datavetenskap, Högskolan i Skövde
e-mail: bjorn.lundell@his.se, tel: 0500-44 83 19

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Vi är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.

Kontakter

Jill Elmshorn

Jill Elmshorn

Kommunikatör Forskningskommunikation 0500-44 80 64

Relaterat innehåll

Välkommen till Högskolan i Skövde!

Vi är en högskola med en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.