Gå direkt till innehåll
Hjälper Grästorps kommun nå digital transformation

Pressmeddelande -

Hjälper Grästorps kommun nå digital transformation

Utvecklingen av välfärdstjänster ska ske i samspel mellan personal och användare så att önskemål och behov tillfredsställs. Det har Grästorps kommun tagit fasta på och tecknar nu ett samarbetsavtal med Högskolan i Skövde. Doktorand Johanna Linde arbetar som digitaliseringscoach i kommunen, och kommer att studera vilket organisatoriskt stöd som behövs för att nå digital transformation med användarnas hälsa och välbefinnande i centrum.

I dagens samhälle genomsyrar digitala teknologier alla aspekter av våra liv och förändrar såväl arbetsliv som fritid. Välfärdstjänster finner nya former där patienter och brukare får ökad egenmakt och inte längre enbart är passiva konsumenter av vård och omsorg. Kommunal förvaltning finner former där medborgarna blir delaktiga i skapandet av den egna hållbara kommunen. Det här kallas för digital transformation. Att frambringa digital transformation i en förvaltning kräver säkerhet, integritet och etik för att skapa tillit till digitalisering, vilket är en hörnsten för delaktighet. Transformationen är också beroende av social norm samt organisatoriskt stöd. Kärnpersonal interagerar med användare och skapar delaktighet och driver på så sätt utvecklingsarbete som sätter användarens perspektiv i centrum. Men, för många medarbetare är arbetssituationen pressad, vilket gör det svårt att omfamna utvecklingsarbete utöver ordinarie arbetet, samtidigt som reflektivt, analyserande och innovativt arbete är komplext. Här krävs stöd och verktyg för att finna en form för ett arbetsintegrerat kollegialt lärande.

Vill öka förståelsen för digitalisering

Grästorps kommun har en arbetsgrupp ”Dig-in” och en anställd digitaliseringscoach. Grästorp är också en, av SKR utsedd, testkommun och har tillsammans med kringliggande kommuner arbetat för att öka medvetenheten och förståelsen för digitalisering. Kommunen har initierat en mängd olika aktiviteter och skapat ett teknikcentrum som används för inspiration och som del av fortbildning. Nu inleder kommunen ett samarbete med Högskolan i Skövde och Högskolan i Halmstad där doktoranden Johanna Linde ska forska kring medledares roll i den digitala transformationen. Johanna har sedan tidigare en magisterexamen inom folkhälsovetenskap och digitalisering och arbetar som digitaliseringscoach i kommunen, en tjänst hon kommer att fortsätta inneha parallellt med forskningsstudierna. Johanna kommer att studera vilket organisatoriskt stöd som behövs för att nå digital transformation med användarnas hälsa och välbefinnande i centrum. Målet är att föreslå en struktur – ett system – för just det. Det organisatoriska stödet ska fokusera på hur man skapar ökad förståelse för vad digital transformering är, hur man som medarbetare (medledare) kan arbeta med det i praktiken och hur man sätter användarens hälsa i fokus.

– Digitaliseringen har potentialen att förändra och utveckla arbetet inom den offentliga sektorn. Med hjälp av digitala välfärdstjänster kan yrken effektiviseras och mer tid frigöras för att skapa en ökad kvalitet för dem vi är till för. Syftet med forskningen är att undersöka vilket organisatoriskt stöd som behövs för att nå digital transformation inom den kommunala välfärdssektorn. Det ska ske med såväl medarbetares som användares hälsa och välbefinnande i centrum. Det organisatoriska stödet ska fokusera på hur man skapar ökad förståelse för nyttan och möjligheterna med denna digitala transformation, berättar Johanna Linde.

  Forskningssamarbetet beräknas ge ny kompetens i Grästorps kommunorganisation som kommer ha ett värde i utvecklingsarbetet kring att klara framtidens välfärdsutmaningar. Satsningen är också ett led i att bygga en gemensam utvecklings- och innovationsmiljö inom folkhälsa och social hållbarhet i Skaraborg. Samarbetsavtalet innebär att Grästorps kommun och Högskolan i Skövde sluter ett samarbetsavtal som gäller i tre till fyra år, där den gemensamma doktoranden Johanna Linde i Grästorps kommun fortsätter att forska om medledares roll i den digitala transformationen.

  Kontakt

  Susanne Källerwald
  Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskaper
  e-post susanne.kallerwald@his.se
  Telefon 0500-448402  Ämnen

  Kategorier

  Regioner


  Vi är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.

  Kontakter

  Cecilia Renström

  Cecilia Renström

  Presskontakt Kommunikatör Presskontakt 0500 448031
  Ulf Nylén

  Ulf Nylén

  Presskontakt Ledningskommunikatör Press- och kommunikationsfrågor som rör Högskolans rektor, prorektor och högskoledirektör 0500-44 80 61

  Välkommen till Högskolan i Skövde!

  Vi är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.