Gå direkt till innehåll
Högskolan börjar utbilda specialistsjuksköterskor för vård av äldre

Pressmeddelande -

Högskolan börjar utbilda specialistsjuksköterskor för vård av äldre

Till vårterminen 2022 kommer Högskolan i Skövde att ge specialistsjuksköterskeprogrammet vård av äldre.
– Pandemin har satt vården av äldre i fokus och det finns ett stort behov av specialistsjuksköterskor med den inriktningen, säger Kristina Ek, biträdande professor i omvårdnad, Högskolan i Skövde.

Nästa vårtermin är det dags för omstart av Högskolans specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre. Utbildningen som är på 60 högskolepoäng ska ges på halvfart och vänder sig till legitimerade sjuksköterskor. Programmet kommer att ha flexibel distansundervisning med ett fåtal träffar på campus under de totalt fyra terminerna.

– Att programmet kommer att vara på halvfart med möjligheter till distansundervisning skapar förutsättningar för studenterna att vara kvar i vården till viss del, konstaterar Kristina EK.

Behov av sjuksköterskor med inriktning mot vård av äldre

Socialstyrelsen har sedan flera år tillbaka påtalat att grundutbildningen till sjuksköterska inte innehåller tillräckligt med geriatrik och gerontologi för att möta behoven hos både dagens och morgondagens åldrande befolkning. Sjuksköterskan med grundutbildning är inte rustad att möta de krav som finns på en samordnande funktion av hälso- och sjukvårdsinsatser och omvårdnaden av äldre patienter. Behovet av specialistsjuksköterskor med inriktning mot vård av äldre är stort. Därför startar nu Högskolan i Skövde åter specialistsjuksköterskeprogrammet Vård av äldre, efter att det har varit vilande under två år.

– Vi behöver ett bättre helhetstänk kring äldre, vad som är normalt åldrande och vad är sjukt åldrande, säger Lina Hovlin, doktorand och specialistsjuksköterska vård av äldre.

Högspecialiserad vård ges i hemmet

Doktorandkollegan Maria Snögren, även hon specialistsjuksköterska med inriktning vård av äldre, konstaterar att vården av äldre blir allt mer avancerad och att den i allt större utsträckning sker i hemmet.

– I dag utförs högspecialiserad sjukvård i hemmen. När jag började arbeta inom hemsjukvården i Skövde kommun 2007 så var det någon enstaka gång jag gav dropp, men numera görs dialyser, intravenösa injektioner och det ges även blod i hemmen. Många är patienter har multipla sjukdomar så det här är verkligen högspecialiserad sjukvård fast utanför sjukhuset, så det behövs specialistsjuksköterskor med den här inriktningen. Man skulle aldrig sätta in någon som inte var utbildad operationssjuksköterska i ett operationsteam.

Maria Snögren konstaterar att vårdbehovet utifrån ålder har förskjutits då befolkningen blir äldre och medellivslängden ökar.

– I dag är 70-80 åringar mycket piggare än för 20 år sedan. Vetenskapligt har vi kommit framåt, men vi behöver utbilda för att höja statusen på att arbeta med vård av äldre, säger Maria Snögren och konstaterar att det är ett väldigt roligt och självständigt arbete och får genast medhåll av kollega.

– Som specialistsjuksköterska inom äldrevården kan man göra stor skillnad. Hittar man rätt behandling och omvårdnad för en person med demens som lider av ångest kan det förändra hela den personens liv, säger Lina Hovlin.

En tydlig koppling

Både Maria Snögren och Lina Hovlin undervisar blivande sjuksköterskor och kommer även undervisa på det nya programmet. De arbetar parallellt med sina avhandlingar som de skriver inom området vård av äldre

– På Högskolan i Skövde bedrivs forskning inom äldreområdet. Kompetensen på Institutionen för hälsovetenskaper är stor och i utbildningen specialistsjuksköterska vård av äldre, finns en tydlig koppling mellan forskningen inom området och undervisning på programmet, säger Kristina Ek.

–Vi ser fram mot att kunna erbjuda den här utbildningen på Högskolan i Skövde och vi vet att det finns ett stort behov av specialistsjuksköterskor med den här inriktningen, säger Rune Svanström, programansvarig. 

Kontakt

Rune Svanström, lektor i och programansvarig
rune.svanstrom@his.se
0500-44 84 04

Ämnen

Kategorier

Regioner


Vi är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.

Kontakter

Cecilia Renström

Cecilia Renström

Presskontakt Kommunikatör Presskontakt 0500 448031
Ulf Nylén

Ulf Nylén

Presskontakt Ledningskommunikatör Press- och kommunikationsfrågor som rör Högskolans rektor, prorektor och högskoledirektör 0500-44 80 61

Välkommen till Högskolan i Skövde!

Vi är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.