Gå direkt till innehåll
Hormonet som kan programmera foster till bättre hälsa

Pressmeddelande -

Hormonet som kan programmera foster till bättre hälsa

Döttrar till kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) löper ökad risk att diagnostiseras med samma syndrom. Det kan medföra en rad hälsoproblem och svårigheter att bli gravid. En ny studie visar dock lovande effekter av hormonet adiponektin under fosterlivet. – Det programmerar fostret till en bättre hälsa senare i livet, säger Anna Benrick, biträdande professor i biomedicin vid Högskolan i Skövde. 

PCOS är ett vanligt tillstånd och drabbar mer än var tionde kvinna. Tillståndet karaktäriseras av ökad mängd manligt könshormon, mensrubbningar, insulinresistens, fetma och svårigheter att bli gravid. 

Anna Benrick berättar att orsaken till PCOS inte är klarlagd men miljön under fosterlivet, som exponering för manligt könshormon via mammans blod, tros vara en viktig faktor. 

Fostermiljön spelar en avgörande roll 

Det faktum att döttrar till kvinnor med PCOS löper en ökad risk att drabbas av PCOS talar för att fostermiljön kan spela en avgörande roll. Anna Benrick har tillsammans med sina kollegor undersökt hur hormonet adiponektin under fosterlivet kan påverka avkommans ämnesomsättning och hälsa i vuxen ålder. 

– Vi upptäckte att förhöjda nivåer av adiponektin hos möss under graviditeten har positiva hälsoeffekter hos avkomman, som till exempel minskad fettmassa och bättre blodsockerreglering, säger Anna Benrick. 

Programmerar fostret till bättre hälsa senare i livet 

Överviktiga kvinnor och kvinnor med PCOS har lägre nivåer av adiponektin under graviditeten, vilket kan kopplas till barn som föds stora för sin ålder. Dessa barn löper i sin tur större risk att drabbas av fetma, hjärt-kärlsjukdomar och diabetes i vuxen ålder. 

Studien visar att adiponektin-exponering under fosterlivet programmerar avkomman till en bättre metabol hälsa senare i livet. Avkomman har inte förhöjda nivåer av adiponektin som vuxna men har trots det mindre fettmassa och bättre blodsockerkontroll. 

– Det öppnar för möjligheten att ett framtida läkemedel som verkar via adiponektin skulle kunna ges till kvinnor som är överviktiga eller drabbats av PCOS för att skydda barnet mot de negativa hälsoeffekter som är kopplade till fetma och PCOS under graviditet, säger Anna Benrick. 

Upptäckten skulle kunna hjälpa framtida generationer kvinnor som fötts av mödrar med PCOS till en bättre hälsa och öka deras chanser till att bli gravida. I en tidigare studie har Anna Benrick Benrick även visat att hormonet adiponektin har egenskaper som skulle kunna hjälpa kvinnor med PCOS genom att mildra symptomen. 

Mer om forskningen 

Forskningen finansierades av Vetenskapsrådet, Magnus Bergvalls stiftelse och Hjalmar Svenssons stiftelse och är ett samarbete mellan forskare vid Högskolan i Skövde, Göteborgs Universitet och Karolinska Institutet. 

Kontakt

Anna Benrick, biträdande professor i biomedicin vid Högskolan i Skövde
E-post: anna.benrick@his.se, Telefon: 0709-490148

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Vi är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.

Presskontakt

Christian Boström

Forskningskommunikatör 0500-448232

Välkommen till Högskolan i Skövde!

Vi är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.