Gå direkt till innehåll
Lena Mårtensson från Högskolan i Skövde blir adjungerad professor vid University of Queensland i Australien.
Lena Mårtensson från Högskolan i Skövde blir adjungerad professor vid University of Queensland i Australien.

Pressmeddelande -

Lenas adjungering i Australien öppnar för nya samarbeten

Lena Mårtensson från Högskolan i Skövde blir adjungerad professor vid University of Queensland i Australien.

Lena Mårtensson är professor i omvårdnad och prorektor vid Högskolan i Skövde. Sedan en tid tillbaka är hon också adjungerad professor vid School of Nursing, Midwifery and Social Work, Faculty of Health and Behavioural Sciences vid University of Queensland i Australien.

– Bakgrunden är ett drygt 10-årigt forskningssamarbete tillsammans med dr Nigel Lee, som arbetar på University of Queensland. Det samarbetet gjorde att jag blev föreslagen och antagen som adjungerad professor vid institutionen, säger Lena Mårtensson.

Sterilvatteninjektioner

Lena Mårtensson har i många år forskat om sterilvatteninjektioner som en metod att lindra ryggsmärta vid förlossning. Det var i samband med det arbetet hon träffade Nigel Lee. Han hade uppmärksammat Lenas forskning och sökte kontakt med henne.

– Vårt första möte var vid en vetenskaplig konferens i England där vi genomförde en gemensam presentation. Det blev ett lyckat möte som ledde fram till flera gemensamma studier om sterilvatteninjektioner. Vi har också besökt våra respektive lärosäten flera gånger, berättar Lena Mårtensson.

Samarbetet mellan Lena Mårtensson och Nigel Lee har varit framgångsrikt. Tillsammans har de genomfört den hittills största kliniska studien i världen om sterilvatteninjektioner. Ett kvitto på framgången var att studien publicerades i tidskriften EClinicalMedicine Published by THE LANCET under 2020.

Ingår i forskargrupp

Lena Mårtensson är nu adjungerad professor vid University of Queensland fram till 31 december 2023. Hon är kopplad till en grupp med forskare på den aktuella institutionen och bidrar till gruppens arbete.

– Vi kommer fortsätta att genomföra studier inom området, söka medel för olika forskningsprojekt och delta i onlineseminarier. Medical Research Future Fund i Australien har nyligen beviljat oss motsvarande knappt två miljoner svenska kronor för en studie där vi ska testa om kylspray kan minska injektionssmärtan som uppstår vid behandling med sterilvatteninjektioner. På sikt kan jag också komma att delta i handledningen av doktorander.

Flera besök vid universitetet i Australien planeras under den period Lena Mårtensson är adjungerad, men det förutsätter att pandemiläget förbättras.

Bra för framtida forskarutbildning

För Högskolan i Skövde kom Lena Mårtenssons australiensiska adjungering vid en bra tidpunkt. Högskolan förbereder sig nämligen för att i mars 2022 lämna in en ansökan till Universitetskanslersämbetet i syfte att få tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området ”Hälsa i det digitala samhället.”

– Det är bra för en framtida forskarutbildning att vi har starka förankringar internationellt. Då kan vi skapa gemensamma projekt och genomföra liknande studier i olika länder. Det gör forskningen stark och relevant. Det kan också öppna dörrar för våra framtida doktorander, avslutar Lena Mårtensson.

Läs mer

International Consortium for Sterile Water Injections Research and Training (ConSIRT)

För ytterligare information kontakta:
Lena Mårtensson: tel 0500-44 84 50

Ämnen

Regioner


Vi är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.

Presskontakt

Cecilia Renström

Cecilia Renström

Presskontakt Kommunikatör Presskontakt 0500 448031
Ulf Nylén

Ulf Nylén

Presskontakt Ledningskommunikatör Press- och kommunikationsfrågor som rör Högskolans rektor, prorektor och högskoledirektör 0500-44 80 61

Relaterat material

Relaterade nyheter

Välkommen till Högskolan i Skövde!

Vi är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.