Gå direkt till innehåll
Projektledare Joeri van Laere, Högskolan i Skövde, på scen under slutkonferensen.
Projektledare Joeri van Laere, Högskolan i Skövde, på scen under slutkonferensen.

Pressmeddelande -

Om betalsystemet kraschar – så bör vi agera

- Det kändes helt fantastiskt att få stå på scen och presentera så spännande resultat! Vi hade 500 deltagare med oss digitalt från bland annat Finansinspektionen, Coop, Loomis, Riksgälden, kommuner, regioner och länsstyrelser. Med den fina uppslutningen hoppas jag nu att våra resultat kommer samhället till nytta, säger Joeri van Laere, projektledare och krisforskare på Högskolan i Skövde.

”Om betalsystemet kraschar” har finansierats av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och har varit ett samarbete mellan forskare från Mittuniversitet, Linköpings universitet och företaget Combitech AB med Högskolan i Skövde som projektägare.

Spelet som bygger bättre krishanterare

För att få svar på vilka konsekvenser som uppstår vid ett långvarigt avbrott i betalsystemen har projektet utvecklat ett spel. I spelet drabbas ett fiktivt samhälle av en långvarig störning där kortbetalningar inte är möjliga under 10 dygn. Projektet har sedan bjudit in samhällsaktörer som fått spela spelet, totalt har det anordnats 21 speldagar i 14 län.

- Vi har utvecklat något helt unikt: våra deltagare har kunnat öva hundratals varianter av samma händelseförlopp och på så sätt vara beredd på alla tänkbara scenarier. Deltagarna har inte bara fått en förståelse för det drabbar den egna verksamheten, utan även hur deras val påverkar andra aktörer. En kunskap som bygger bättre och tryggare krishanterare, säger Joeri van Laere.

Ökad samverkan skapar trygghet

Det som visat sig vara nyckeln till framgång är ett fungerande samarbete mellan de aktörer krisen berör: nationellt, regionalt till lokalt, offentligt-privat till respektive näringsidkare. Effekten av god samverkan är samsyn och förståelse för vad som är “bäst för alla” i stället för att utgå från vad som är mest fördelaktigt för den egna verksamheten.

- Under spelsessionerna blev det väldigt tydligt att ju mer deltagarna diskuterade och resonerade fram en åtgärd, desto bättre effekt fick den. Aktörerna behöver öva samma scenario flera gånger tillsammans för att bygga den helhetssyn som mildrar effekten under en betalningsstörning, säger Joeri van Laere.

Få matkassen med dig hem

Maktlöshet är nog den känsla som bäst kan beskriva hur vi känner när vi står där i affären och inte kan betala. I och med att Sverige är ett av världens mest kontantfria länder är vi medborgare beroende av att betalsystemen fungerar. Hur kan vi vara säkra på att få matkassen med oss hem? Projektets uppföljare på MSB, Jonas Milton förklarar vad vi som medborgare bör tänka på:

-Ha en summa kontanter i mindre valörer hemma tillsammans med ett lager förnödenheter. Det ökar möjligheten att klara sig under exempelvis en längre störning i betalsystemet. Kontanter är dock inte enskilt den enda lösningen utan endast ett komplement. Ju fler alternativa sätt att betala man har som privatperson desto bättre klarar man sig, säger Jonas Milton och fortsätter:

- Projektet visar även på att vi inte kan luta oss tillbaka och vara nöjda med det vi har, det finns ett stort behov att vidareutveckla de digitala betalningslösningar som vi har till att bli mer resilienta så att de även kan nyttjas exempelvis offline med hjälp av krediter eller lösningar baserade på förskottsbetalning.

Allt är som vanligt – köp bara det du behöver

En långvarig betalsystemsstörning kan snabbt eskalera till en samhällskris, där oro kan leda till hamstring. Tomma butikshyllor har vi nog alla färskt i minnet som en effekt av oron i början av Coronapandemin. Genom kommunikation går oro att motverka. Under Coronapandemins första period då hamstringsbeteenden uppstod gick bland annat en av Sveriges papperstillverkare ut och meddelade att ”toalettpappret kommer inte att ta slut”, och flera livsmedelskedjor lugnade med att informera att butikshyllorna kommer fyllas på.

- Som medborgare kan du själv bygga på effekten av oro hos andra genom att exempelvis bunkra toalettpapper. Helt i onödan. Forskningsprojektet visar att vi genom övning, samverkan, flera olika typer av betalningsalternativ och god kommunikation tar oss igenom en omfattande betalkris, säger Joeri van Laere.

MSB: ”Väl investerade pengar”

Projektet lämnar efter sig goda råd för hur näringsliv, myndigheter, MSB och medborgare bör agera under en omfattande betalkris. Speldeltagarna har byggt upp en förståelse för vikten av samsyn samhällsaktörer och blivit bättre krishanterare. Jonas Milton på MSB är nöjd med projektets resultat:

- Det har varit väl investerade pengar. Projektet har inte bara utvecklat en ny metod för att öva en störning i betalsystemet, forskarna har även lyckats föra samman de viktigaste aktörerna på området och i olika delar av Sverige, redan det är en vinst, avslutar Jonas Milton.

För mer information, kontakta

Joeri van Laere - Docent i informationsteknologi, Högskolan i Skövde
email: joeri.van.laere@his.se, mobil: 070-5594895

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Vi är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.

Presskontakt

Jill Elmshorn

Kommunikatör Forskningskommunikation 0500-44 80 64

Relaterat material

Relaterade nyheter

Välkommen till Högskolan i Skövde!

Vi är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.